Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinsk konvertering af nylig opstået Atrieflimren

 

Koagulationsbehandling:

Både medicinsk samt elektrisk konvertering af atrieflimren er associeret med øget risiko for tromboemboli og skal foregå under dække af relevant antikoagulationsbehandling (AK behandling). Dvs. NOAK indtaget dagligt i 3 uger eller behandling med vitamin K antagonister med INR i niveau mellem 2-3 med ugentlige målinger i 3 uger samt minimum 4 ugers AK behandling efter konvertering.

 

For patienter der ikke er dækket af relevant AK behandling gælder følgende forholdsregler;

Obs der skal gå minimum 4 timer fra indtagelse af NOAK eller LMH til man forsøger medicinsk eller mekanisk konvertering.

 

Atrieflimren under 48 timers varighed;

  • • Disse patienter kan umiddelbart forsøges konverteret til sinusrytme.

Atrieflimren over 48 timer varighed (ved hæmodynamisk påvirkning af patienten eller meget hurtig, svært regulerende atrieflimren);

  • • Disse patienter må IKKE forsøges konverteret MED MINDRE

    • Der foreligger TEE, uden påvist trombedannelse.

    • Der opstartes med NOAK eller marevan under dække af lavmolekylær heparin (LMH) indtil INR>=2.0 i 2.

 

 

Flecainid /Tambocor (klasse 1C antiarytmika)

Indikation;

Atrieflimren af kort varighed. Bør altid kombineres med AV ledningshæmmende middel (digoxin eller en beta blokker f.eks. metoprolol) grundet risiko for konvertering af atrieflimren til atrieflagren med risiko for 1:1 overledning.

 

Kontraindikation:

Bør ikke anvendes til iskæmisk hjertesygdom (grundig anamnese mhp. symptomer).

Nedsat EF <50% samt hypertrof venstre ventrikel. EKG med grenblok eller strukturel hjertesygdom.

 

Konvertering;

Skal altid ske under telemetri. Bør evt. forudgåes af EKKO.

 

Tablet behandling:

 

Tbl Flecainid 200-300 mg peroralt som engangsdosis, kombineret med AV ledningshæmmende middel.

 

Infusion:

 

Flecainid 2mg/kg iblandes isotonisk glukose til en samlet volumen på 100 ml. Dog maks 150 mg.

 

Infusionen gives over 10 minutter. Dvs. infusionshastighed: 600 ml/t.

 

Patientens vægt

Antal ml af Tambocor 10 mg/ml

mg i alt

Isoton Glukose

50 kg

10 ml

100 mg

90 ml

55 kg

11 ml

110 mg

89 ml

60 kg

12 ml

120 mg

88 ml

65 kg

13 ml

130 mg

87 ml

70 kg

14 ml

140 mg

86 ml

75 kg (og op)

15 ml

150 mg

85 ml

 

 

Efter indgift af flecainid/tambocor bør patienten forblive monitoreret i 4 timer. Der bør tages stilling til forebyggelse af nye anfald.

 

 

Amiodaron (klasse III)

 

Indikation

 

Atrieflimren/SVT af kort varighed. Ved hjerteinsufficiens og hæmodynamisk påvirkning er Amiodaron førstevalg.

 

Infusion:

150 mg eller 300 mg Amiodarone blandes i 100 ml Isot.Glukose. Gives over minimum 20 min.

Infusionshastighed: 200 ml/t over 30 min, eller 300 ml/t over 20 min.

 

Se PRI instruks omhandlende Behandling med Cordarone