Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientsikkerhedsrunder på Aalborg Universitetshospital

Patientsikkerhedsrunder gennemføres for at fremme og fastholde en proaktiv patientsikkerhedskultur på Aalborg Universitetshospital. Målet er at styrke patientsikkerhedskulturen samt etablere og forstærke en åben dialog om patientsikkerhed og utilsigtede hændelser på hospitalet.

 

Sammensætning af team til patientsikkerhedsrunde

Til hver patientsikkerhedsrunde sammensættes et team, der skal gennemføre runden. Et team bør ikke bestå af mere end 10 personer. Sammensætningen foreslås som følger:

 

  • • Teamleder (Klinikchef og/eller viceklinikchef)

  • • Ledende overlæge og afsnitsansvarlig leder

  • • Relevant patientsikkerhedsnøgleperson og kvalitetsnøgleperson fra afdelingen

  • • 2-3 medarbejdere

  • • Arbejdsmiljørepræsentant

  • • Klinik kvalitetskoordinator (tovholder)

 

Afdelingsledelsen udpeger medarbejderrepræsentanterne, og sikre tværfaglig repræsentation.

 

Processen for patientsikkerhedsrunde

Hver klinik gennemfører minimum 2 patientsikkerhedsrunder om året. Alle afdelinger skal gennemfører patientsikkerhedsrunder. Vær opmærksom på at alle typer af afsnit under afdelingerne er målgruppe for runderne.

 

Patientsikkerhedsrunden skal foregå synligt og åbent i afsnittet. Patientsikkerhedsrunden tilrettelægges i en proces af seks trin:

 

Trin 1

Beslutning om gennemførelsen af patientsikkerhedsrunden: Hvor og hvornår runden skal gennemføres, besluttes af klinikledelsen.

 

Trin 2

Klinik kvalitetskoordinatorerne koordinerer planlægningen af runden.

 

Mindst to uger før runden sendes der informationsmateriale, oversigt over sidste års utilsigtede hændelser i specialet og spørgeguide til afsnittet.

 

For at forberede patientsikkerhedsrunden forventes den nærmeste ledelse, mindst en uge før runden, at informere medarbejderne om patientsikkerhedsrundens formål og forløb. Nærmeste ledelser drøfter potentielle utilsigtede hændelser med medarbejdere i eget afsnit. Medarbejderne introduceres også for de spørgsmål, de kan blive stillet under runden. Spørgeguide findes som bilag.

 

Trin 3

Teamet der deltager i patientsikkerhedsrunden mødes og drøfter det seneste års utilsigtede hændelser og udvalgte områder. Herefter kan teamet gå en runde i afsnittet. Teamlederen kan anvende den førnævnte spørgeguide til inspiration under runden.

 

Der er positive erfaringer med at inddrage patienter og pårørende i en patientsikkerhedsrunde. Patienterne og pårørende kan bidrage med værdifuld viden ind i patientsikkerhedsarbejdet. Det vil sandsynligvis være meget forskelligt, hvor oplagt det er at inddrage patienter og/eller pårørende i en patientsikkerhedsrunde. I bilaget er der en spørgeguide, man kan tage udgangspunkt i, ift. inddragelse af patienter og pårørende i runden.

 

Efter drøftelsen og eventuel runde i afsnittet identificerer teamet patientsikkerhedsproblemer og inddeler dem i tre kategorier:

  • • de forhold og risici, som skal elimineres

  • • de forhold og risici, som skal kontrolleres

  • • de forhold og risici, som må accepteres

 

Der udpeges 1-3 områder, hvortil der skal udarbejdes handleplaner. Det er afdelingsledelsens ansvar, at der iværksættes indsatser og disse gennemføres.

 

Trin 4

Klinik kvalitetskoordinatoren udarbejder et kortfattet beslutningsreferat fra runden. Referatet skal indeholde en liste over patientsikkerhedsmæssige problemer, der blev identificeret, og om listede forhold og risici skal elimineres, kontrolleres eller accepteres.

 

Referatet godkendes af teamet inden afdelingsledelsen videreformidler til medarbejderne i specialet.

 

Trin 5

Ca. tre måneder efter patientsikkerhedsrunden er gennemført, følger Klinikledelsen op på patientsikkerhedsrunden og planlagte indsatser fx ved afdelingsmøder. Dette sker for at sætte fokus og følge op på de planlagte indsatser og sikre, at processen kører tilfredsstillende.

 

Relevante erfaringer fra patientsikkerhedsrunder og tiltag iværksat på baggrund heraf drøftes løbende i udvidet klinikledelse samt andre relevante fora. For at sikre opsamling og læring på tværs af hospitalet, drøftes erfaringer og tiltag ligeledes i hospitalets patientsikkerhedsudvalg. Således drøftes de enkelte problematikker ikke kun i den enkelte afdeling, men på tværs af organisationen.

 

Bilag 1: Spørgeguide til medarbejdere

 

Bilag 2: Spørgeguide til patienter og pårørende

 

Definition af begreber

Patientsikkerhedskultur: En organisations patientsikkerhedskultur er karakteriseret ved dens holdninger til læring af fejl og risici vedrørende patientsikkerhed.

 

Målgruppe – modtagelse

Alt personale

Formål

Patientsikkerhedsrunder er et ledelsesredskab, der først og fremmest kan være med til at:

 

At identificere patientsikkerhedsrisici og understøtte en proaktiv patientsikkerhedskultur i organisationen med henblik på at forebygge konkrete patientsikkerhedsproblemer før, der sker utilsigtede hændelser.

Synliggøre patientsikkerhed som ledelsesværdi

 

Målet er at styrke patientsikkerhedskulturen samt etablere og forstærke en åben dialog om patientsikkerhed og utilsigtede hændelser på hospitalet.

 

Referencer

Dansk Selskab for Patientsikkerhed udgav i december 2006 et læringssæt om patientsikkerhedsrunder. Dette læringssæt ligger til grund for udarbejdelsen af instruks for patientsikkerhedsrunder på Aalborg Universitetshospital.

http://patientsikkerhed.dk