Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hjertestopbehandling i Lungemedicinsk Afdeling

Beskrivelse

Lungemedicinsk Afdeling har udpeget superbrugere; en læge og to sygeplejersker, som ajourføres med obligatorisk opfølgende undervisning via Kardiologisk og Anæstesiologisk afdeling

Superbrugerne arrangerer halvårlig teoretisk undervisning og praktiske øvelser i basal genoplivning for personalet i Lungemedicinsk Afdeling

Derudover skal den enkelte gennemfører Hjertestop E-lærning - 1 gang årligt.

Alle nyansatte læger deltager obligatorisk i hospitalets undervisning i avanceret hjertestopbehandling ved Kardiologisk og Anæstesiologisk afdeling

Gældende instruks for hjertestopbehandling kan ses i PRI under ”Hjertestop - Instruks for behandling på Aalborg Universitetshospital” og link til video

 

Hjertestop i Lungemedicinsk Afdeling 6V

Alarmering sker ved aktivering af hjertestopknap i panelet over hver seng på sengestuerne. Det sikres herefter at kaldet er modtaget ved at der i display i kaldeanlægget vises ”H-STOP”

Modtages kaldet ikke ringes 2 2011

Hjertestarter (AED), STOP-vogn/akutkasse og transportabel ilt/sug hentes. Forefindes ved/i rent depot.

Desuden findes der endnu en hjertestarter ved køkkenet 6. sal

 

Hjertestop i Lungemedicinsk Dagafsnit og Ambulatorium

Alarmering sker ved aktivering af hjertestopknap i panelet på stuerne. På bronkoskopistuerne findes hjertestopknappen på loftsøjlen. Det sikres herefter at kaldet er modtaget ved at der i display i kaldeanlægget vises ”H-STOP”

Modtages kaldet ikke ringes 2 2011

Et personale venter ved medicinerhusets information på hjertestopteam og anviser vej

Hjertestarter findes på gangen ved KOMBI-rum og i forhallen ved informationen

Akutkasser findes i hhv. hyposensibiliseringsrum under køleskab, på bronkoskopistue nr.1 øverste hylde i skab og i medicinrum på midterste hylde

Akut transportable ilt/sug findes i hhv. hyposensibiliseringsrum og bronkoskopistue nr.1

 

Hjertestarter (AED)

Efter brug: Hjertestopteam har altid nye pads med ved kald af hjertestop. Disse kan også afhentes på afdeling S1. Hjertestarter rengøres, isættes nye pads og hænges på plads igen

Teknisk afdeling tjekker hjertestartere ang. batteriudløb hver 3. måned. Afdelingerne har selv et medansvar for at holde øje med at flueben er grønt og ikke skiftet til rødt kryds – som tegn på nedsat holdbarhed af batterier. Ved rødt kryds kontaktes teknisk afd. mhp service og evt. skift af batterier