Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientforløb for patienter med øjentraumer

Henvisning og visitation

Forvagten modtager meddelelse om akut patient fra f.eks. egen læge, egen øjenlæge, Skadestuen eller andre. Der aftales mødetid og mødested.

Patienten møder i afdelingen.

I dagtid sørger sekretariatet for, at patienten oprettes i NordEPJ.

Aften og nat foretager vagthavende læge oprettelsen i NordEPJ. Hvis der skal foretages operation, arrangeres indlæggelse, skrives direkte i det elektroniske journalsystem eller bestilles prøver.

Ellers udfyldes ”Kladdeark og Akutjournal”, hvorefter sekretariatet foretager de fornødne registreringer følgende hverdag.


Sygeplejerskens opgaver i ambulatoriet i forbindelse med patienter med øjentraumer

Modtagelse af akutte patienter i Øjenambulatoriet


Lægens opgaver

Øjenlægeundersøgelse

 • • Journaloptagelse ifølge instruks Indholdet i en typisk øjenjournal – men skal først og fremmest koncentreres om det aktuelle traume.
  Alt efter den aktuelle lidelse journalføres relevante data.

 • • Når patienten er færdigundersøgt eller færdigbehandlet, skrives journalen inklusiv diagnosekoder direkte i den elektroniske patientjournal.

 • • Sekretæren foretager det videre fornødne registreringsarbejde.

 

Konklusion

 • • Foreløbig(e) diagnose(r). Patienten konfereres med bagvagt.

Drøftelse med patienten om situationen

 • • Behandlingsmuligheder

 • • Konsekvens ved ingen behandling

 • • Risiko for komplikationer og bivirkninger

 • • Informeret samtykke

Fastlæggelse af plan

 • • Inkl. eventuelle ordinationer

Operation foretages kun efter aftale med bagvagt.

Lokal anæstesi: Conjunktivale læsioner og tårevejslæsioner – tilkald operationssygeplejerske.

Generel anæstesi: Corneaperforationer og skleralperforationer – bestil narkosetilsyn og tilkald operationssygeplejerske.


Diagnose og diagnosekode

Skader på tåreveje Operationer i vagten

Isolerede øjenlågsskader Operationer i vagten

Corneaperforation/scleralperforation Operationer i vagten

Exenteration/enucleration Operationer i vagten

Ved akut tilkald fra andre afdelinger henvises til PRI

Vagtvejledning for læger på Øjenafdelingen på AAS

Operationsafsnittet

Operationsstuen

Skyllerum


Hvem behandler?

Øjenafdelingen behandler læsioner, der ligger inden for margo orbitalis.

Skadestuen behandler skader uden for nævnte område og skadestuen indleder behandling af øjenskader efter øjenafdelingens anvisning.
Se
Behandling af øjenskader i skadestuen