Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mediastinal-og pleuradræn - seponering efter hjerteoperation

Formål

Drænene seponeres tidligst 8 timer efter ankomst til TIA

Forinden drænfjernelse skal patienten efter ukomplicerede forløb være ekstuberet og stabil. Dræn kan fjernes hos intuberede og ustabile patienter efter konference mellem thoraxkirurg og anæstesiolog.

Drænfjernelse ordineres af anæstesilæge eller thoraxkirurg efter konference. Drænene seponeres af thoraxkirurgisk forvagt.

Tidspunkt for drænfjernelse aftales med thoraxkirurgisk forvagt og med udgangspunkt i patientens tilstand, herunder drænsmerter.

Inden seponering af dræn gælder følgende

  1. 1. Drænproduktionen må ikke overskride 150 ml de sidste fire timer.

  2. 2. Patienten skal om muligt have været mobiliseret til stolefunktion, stol eller sengekant.

  3. 3. Det må ikke lufte i drænene, hvilket observeres af både anæstesilæge og sygeplejerske.

Test af luft i dræn

Drænslange holdes, således at der dannes et U (= vandlås), på ca. 35 cm. Lad patienten hoste. Hvis der kommer luft igennem vandlåsen (ses som boble), er det tegn på, at der stadig er luftlækage fra lungen eller udrænerede luftlommer i pleurahulen.

Ved tvivl om luft i dræn, bibeholdes drænene indtil ny vurdering

 

8CAFD89C73C211DF91FDF4F20CDF7741@snj-us-pcwp-704

 

Ved ingen luft i dræn/pleurahulen tyder det på at lungen er udfoldet og tæt hvis ikke drænet er tilstoppet eller afklemt.

 

Fremstilling til seponering af dræn

Skiftesæt

Blå ble

Pleurapeaner

Plaster

Handsker

Affaldspose

Smertebehandling ved seponering af dræn

Umiddelbart inden drænene fjernes gives inj. Rapifen® a 0,5 mg/ml, vejledende dosis er

1 ml = 0,5 mg til patienter under 60 år.

½ ml = 0,25 mg over 60 år.

Dræn seponeres af thoraxkirurg, TIA–sygeplejerske assisterer.

Thoraxkirurg informerer patienten om proceduren og seponerer drænet som følger:

Suturer frigøres og klargøres til lukning af såret med knuder. Peanner på alle dræn særskilt. Pt. tager en dyb inspiration, og holder vejret med lungerne max fyldt. Når pt har vist at vedkommende har forstået denne del af proceduren inspirerer pt maksimalt igen. Medens pt holder vejret trækkes drænet af enten sygeplejersken eller kirurgen, og kirurgen knytter knuden. Pt opfordres til at trække vejret igen. Når alle dræn er seponeret kan peannerne fjernes fra drænene.

Drænmængde i pleuradrænagesystemet aflæses inden denne lægges i affaldspose og placeres i gul affaldsbeholder i skyllerummet.

Reference

Infektionshygiejne: 5.7 Hygiejne ved brug af dræn. Infektionshygiejniske retningslinier for sygehuse og sektorer i Nordjyllands Amt. Infektionshygiejnisk afsnit. Klinisk mikrobiologisk Afdeling.