Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Oversigt over abdomen (akut) – Børn – Nord

Indikation

Klinisk mistanke om gastrointestinal obstruktion altså ileus med/uden pneumoperitoneum eller peritoneal reaktion.

I neonatalperioden

 • Duodenal atresi

 • Duodenal web (diafragma)

 • Tyndtarmsatresi(er)

 • Malrotation med volvulus

 • Pancreas annulare

 • Microcolon

 • Morbus Hirschsprung

 • Anal atrese eller NEC (nekrotiserende enterocolitis)

Hos spædbørn (dog ikke som 1. undersøgelse)

 • Invagination

 • Enterocolitis

 • Malrotation

 • Volvulus

 • Neutropen colitis (typhlitis) hos kemobehandlede børn

 • Tidligere opererede børn

Hos øvrige børn

 • Megacolon hos patienter kendt med colitis ulcerosa

 • Neutropen colitis (typhilitis) hos kemobehandlede børn

 • Invagination

 • Torkveret ovariecyste (oversigt over abdomen med henblik på forkalkninger)

 • Tidligere opererede børn

Børn henvist til undersøgelse med henblik på fremmedlegeme

Forberedelse

Ingen.

Undersøgelse

Hvis barnet er transportabelt, foretages undersøgelsen på Billeddiagnostisk Afdeling:

 • AP, liggende, evt. suppl. inkl. diafragma og bækkenbund

 • AP, stående/hængende – HUSK diafragmakuplerne

 • Venstre sideleje med horisontal strålegang

 • Ved anal atresi: markér anus med et lille blystykke, i sideleje, helst med barnets hoved nedad og rumpen i vejret upside down for at bedømme atresiens højde i forhold til bækkenbunden

 

Hvis barnet ikke er transportabelt, foretages undersøgelsen f.eks. på Neonatalafdelingen eller Børne-onkologisk Afdeling:

 • AP, liggende inkl. diafragma og bækkenbund

 • Venstre sideleje med horisontal strålegang til vurdering af evt. fri luft og/eller ileustilstand

 

Børn henvist til undersøgelse med henblik på fremmedlegeme:

 • AP fra tandrækken til bækkenbunden

 • Hvis fremmedlegeme er identificeret suppleres med profiloptagelse

 

Resultatet konfereres med henvisende læge. Stillingtagen til evt. anden undersøgelse foretages i fællesskab.

Supplerende undersøgelser

Høj obstruktion

 • Ultralydsundersøgelse af abdomen ved malrotation med volvulus (med Doppler)

 • Cystediagnostik

 • Hypertrofisk pylorusstenose

Bemærk: Ventrikel- eller tyndtarmsundersøgelser giver sjældent yderligere brugbare informationer. Det vil sige, at påvisning af en atresi ikke udelukker flere atresier! Kontrastundersøgelse af øvre mavetarmkanal bør kun foretages, hvis børnekirurgisk ekspertise (Odense) har været indblandet i forløbet.

Lav obstruktion

 • Ultralydsundersøgelse af abdomen ved udfyldning

 • Colonindhældning ved Morbus Hirschsprung, microcolon og meconium plug syndrome.

 

NB: Ct-abdomen er strålebelastende, derfor bør indikationen til CT-abdomen være vel indiceret.