Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rengøring og klargøring af operationsstuer

 

Formål

Operationsstuen klar og rengøres på en hygiejnisk og arbejdsmæssig forsvarlig måde.

Rengøringen foretages efter Infektionshygiejnisk afsnits retningslinje nr. 6.1.

 

Beskrivelse

Ansvar

Den assisterende operationssygeplejerske skal sikre sig, at instruksen overholdes.

Det er afsnitsledende sygeplejerske ansvar, at instruksen implementeres og vedligeholdes.

Præoperativt

 

Peroperativt

 

Postoperativt

 • • Oprydning må påbegyndes, når forbindingen er lagt på. Infektionshygiejnisk retningslinje 6.1

 • • Instrumenter håndteres efter Infektionshygiejnisk retningslinje 6.1.

 • • De sorteres og anbringes i kasser efter gældende regler fra sterilcentral.

 • • Skarpe instrumenter anbringes, så de forbliver skarpe.

 • • Hule instrumenter pakkes særskilt.

 • • Transportkasserne fyldes under hensyntagen til vægten af kasserne.

 • • Rengøring af inventar rengøres efter Infektionshygiejnisk retningslinje 6.1.

 • • Al affald kommes i sække, og meget vådt affald kommes i sække til særligt hospitalsaffald.

 • • Væsker fra sug kommes i ekstra pose, inden de bringes til affaldsrum og kommes i sække til særligt sygehusaffald.

 • • Man sikrer sig, at anæstesipersonalet er opmærksomt på tab af blod inden sugepose og afdækning kasseres.

 • • Snavset linned kommes i snavsetøjsposer.

 • • Der ryddes op på stuen, og rengøringspersonale tilkaldes.

 • • Stuen samt stuens skabe fyldes op.