Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

MR - Opstart, genstart, tests og sikkerhedsprocedurer GE skanner

 

MR – Normal opstart af GE skanner

Tænd for skærm. Hvis login vinduet ikke er på skærmen tryk f.eks. på ”slet” tasten. Indtast koder– tryk ”enter”. Opstarten varer ca. 10 min.

 

Daglig aflæsning og ugentlig test

Aflæsning:

Der aflæses dagligt Helium beholdning (i %) og magnettryk (PSIG) på overvågningsmodulet for magneten (som regel i kølerummet). Begge ting skrives på skema i ringbind.
Heliumbeholdning svinger normalt meget lidt fra dag til dag (mindre end 1%). Trykket skal være mellem 2- 4 (kan svinge lidt fra dag til dag). Hvis det går over 4.5 og over, kan der være noget galt (rapportér til fysiker/GE). Atmosfærens lufttryk spiller også ind på det aflæste tal!

Når trykket går over 5.6, begynder der at dampe Helium af skanneren.

OBS- man kan godt skanne, selvom trykket stiger – der damper ikke mere Helium af ved at skanne.

Hvis Heliumbeholdningen kommer under 35 % bør man ikke skanne – fare for quench.

 

Test:

Test af skannerens signal støjforhold mm., LAVES KUN OM MANDAGEN!

HEAD-coil (kun til tests) og målefantom (kuglefantom i målecylinder) monteres på lejet. Der centreres på stregen øverst på coilen og målefantomet skubbes så centreringen også passer centermarkeringen på det. Nulstil og kør ind.

I scan modulet- vælg ”New Patient” – Skriv ”DI” både til ”patient ID” og ”Patient Name”. Skriv ”50” kg til ”Patient Weight”. Vælg skansekvens under ”Other” – ”DI”. Skan denne sekvens.
 

Prescan data og måledata skrives i et specielt skema:

Prescan data står normalt i ” LOG-feltet” øverst tv. - og nederst i midten af skærmen.

R1 og R2 siger noget om systemets forstærkning af signalet.
TG (transmit-gain) siger noget om, hvor megen energi (RF) der skal til for at give en 90 graders puls.
Ax Resonansfrekvensen.
Skriv de fire tal (
R1,R2,TG og Ax) i skemaet.
Prescan data bør være ret stabile fra dag til dag.
 

Måling på fantombilledet:


I ”Browsermodulet” vælges ”DI”-undersøgelsen og den åbnes i ”Miniviewer” eller ”Viewer” med
fire-deling af vinduet. Under ”Measure” vælges en rund ROI – størrelsen af den må ikke ændres.
Lav en måling i midten af kuglen – skriv tallet for ”m”(mean) og ”sd” (standard afvigelse) i skemaet.
Flyt ROI til øverste venstre hjørne i luft – midt mellem kugle og skriften.
Skriv tallet for ”m” og ”sd” i skemaet.
Forholdet mellem ”m” og ”sd” siger noget om signal-støj forholdet af skanningen, og ”m/sd” bør derfor være rimeligt stabilt over tid. Forholdet ”m/sd” kan variere fra skanner til skanner, men ”m/sd” er som regel 2 for målingen i luft. Hvis ”m” for fantom falder og forbliver lavere over tid rapporteres til GE-service.

Indlæg ROI´s som vist.

Clipboard01

Måle data svinger lidt op og ned fra dag til dag, men over tid vil de være rimelig stabile.

Normal genstart af systemet

Tryk i modulet ”Værktøjskassen.
Tryk ”Restart system” og OK. Når loginvindue popper op, indtast koder, tryk enter og vent. Kan tage op til 10-15 minutter.


Total Power-Down af systemet

Tryk i modulet ”værktøjskasse” – tryk ”Shutdown system” – OK. Efter skanneren har kørt nedlukningsproceduren bliver arbejdsskærmen sort.

Gå til teknikrummet og tryk på power off – rød knap, se figur 6. Vigtigt: Vent minimum 2 minutter før du begynder power-up!

P2241130

Fig.6 Strøm til rackskabe - vridehåndtag.

EMO-reset-grøn

STOP-knap (rød): stort set lig håndtag i stop

 

Power-Up af systemet

Drej det store ”vride-håndtag” på fig 6 til ”ON” (man hører systemblæserne starte).

Tryk derefter på den grønne knap ”EMO-reset” (VIGTIGT!) fig.6. (starter gradienterne igen).

På monitoren i betjeningsrummet skulle man gerne kunne se, at systemet starter. Hvis ikke - tænd da computeren ( som på almindelig computer ) til pågældende skanner.
Efter nogen tid kommer login-ruden, hvor indlogningskoderne skrives.

Efter 8-10 minutter skulle skanneren være startet op.


Diverse Nødstop- knapper:

P2221119

P2221120

 

Fig.1 Emergency knap ved skanner tastatur- slukker for strømmen til gantryet i skannerummet, slukker gradienter og RF generator. Slukker ikke computeren. Skal bruges ved fx pludselige forbrændiger. Hvis den har været trykket på skal vridehåndtaget på fig 6 drejes til ON igen samt EMO reset trykkes på.

Fig.2 Emergency knap på skanneren - som fig.1. Genstart af systemet kræver tryk på ”EMO – reset” knap i kølerum (fig.6) og der laves ”TPS – reset” af skannersoftware.

 

 

P2221117 Fig. 4 Nødstop i tilfælde af brand i computerrum / skannerrum. Svarer til at slukke for strømmen på hovedtavle fig.3.

Genaktiveres ved at dreje/trække i den røde knap – herefter tryk på startknappen fig.3 på hovedtavle (husk EMO - resetknap Fig 6). Normal opstart af systemet.

P2221122

Fig.5 Ilt-føler. Alarmerer med lyd når iltindholdet i skannerrummet falder f.eks ved helium-udslip.

 

 

 

P2241129

 

Fig. 3 Hovedtavle stue 22, 23, 24 – slukker/tænder for alt strøm til skanner/computer. Skal stort set aldrig røres ved. Den slukker også kryokompressoren hvilken den ikke har godt af!

 

 

P2241128

 

Fig. 3.1 Hovedtavle stue 12. Når man tænder (grøn knap), står øverste venstre kontakt i ”tripped”.

Man skal så trykke den ned i position ”off” (meget stram), hvor den skal blive nede af sig selv, hvorefter man trykker knappen op i ”on” ( blive oppe ). Husk at trykke EMO-reset som fig. 6 .

 

 

Quenchning af magnetfeltet

Skannerne har en såkaldt supraledende elektromagnet, dvs. at magnetens vindinger er omsluttet af en beholder med 1000 liter Helium, hvorved temperaturen er 4 grader Kelvin (- 269 grader Celcius) i ledningerne. Ved denne temperatur er modstanden i vindingerne tæt på nul og der er derfor felt på hele tiden, selvom der ikke tilføres strøm til elektromagneten. Feltet kan kontrolleret tages af uden tab af Helium, men gøres kun meget sjældent, da det er meget tidskrævende, at få felt på og kalibrere systemet igen. Ved ulykke hvor patientens liv er truet, kan man hurtigt fjerne alt Helium og derved magnetfeltet, se Fig.7

 

 

Fig. 7 – QUENCH-KNAP (rød-bag flexiglasskærm)

ALT HELIUM I SKANNEREN TØMMES UD I ATMOSFÆREN MEGET HURTIGT OG MAGNETFELTET FORSVINDER.

BRUGES KUN I YDERSTE NØDSTILFÆLDE HVOR PATIENTENS LIV OG FØRLIGHED ER TRUET, HVIS NOGET METAL UTILSIGTET SIDDER FAST PÅ SKANNEREN OG SPÆRRER/KLEMMER PATIENTEN.

SKANNEREN ER IKKE FUNKTIONSDYGTIG I CA. EN UGE, DA DER SKAL NY HELIUM PÅFYLDES OG SKANNEREN SKAL KALIBRERES.

 

P2221115

 

Manuel quenchning

HVIS den røde knap bag plexiruden ikke virker, kan man quenche skanneren manuelt. Se vejledning fra GE nedenfor. Skrueværktøjet til at gøre dette med er placeret ovenpå Quench-knap skabet i hvert skannerrum.

Billede 10