Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

MR – Normal opstart af GE skanner

MR – Normal opstart af GE skanner

 

Tænd for skærm. Hvis login vinduet ikke er på skærmen tryk f.eks. på ”slet” tasten. Indtast koder– tryk ”enter”.
Opstarten varer ca. 10 min.

Daglig test af skannerens signal støjforhold mm.
HEAD-coil (kun til tests) og målephantom (kuglephantom i målecylinder) monteres på lejet. Der centreres på stregen øverst på coilen og målefantomet skubbes så centreringen også passer centermarkeringen på det. Nulstil og kør ind.

I scan modulet- vælg ”New Patient” – Skriv ”DI” både til ”patient ID” og ”Patient Name”. Skriv ”50” kg til ”Patient Weight”.
Vælg skansekvens under ”Other” – ”DI”. Skan denne sekvens.
 

Prescan data og måledata skrives i et specielt skema:

Prescan data står normalt i ” LOG-feltet” øverst tv. - og nederst i midten af skærmen.

R1 og R2 siger noget om systemets forstærkning af signalet.
TG (transmit-gain) siger noget om, hvor megen energi (RF) der skal til for at give en 90 graders puls.
Ax Resonansfrekvensen.
Skriv de fire tal (
R1,R2,TG og Ax) i skemaet.
Prescan data bør være ret stabile fra dag til dag.
 

Måling på fantombilledet:
I ”Browsermodulet” vælges ”DI”-undersøgelsen og den åbnes i ”Miniviewer” eller ”Viewer” med
fire-deling af vinduet. Under ”Measure” vælges en rund ROI – størrelsen af den må ikke ændres.
Lav en måling i midten af kuglen – skriv tallet for ”m”(mean) og ”sd” (standard afvigelse) i skemaet.
Flyt ROI til øverste venstre hjørne i luft – midt mellem kugle og skriften.
Skriv tallet for ”m” og ”sd” i skemaet.
Forholdet mellen ”m” og ”sd” siger noget om signal-støj forholdet af skanningen, og ”m/sd” bør derfor være rimeligt stabilt over tid. Forholdet ”m/sd” kan variere fra skanner til skanner, men ”m/sd” er som regel 2 for målingen i luft. Hvis ”m” for fantom falder og forbliver lavere over tid rapporteres til GE-service.

Indlæg ROI´s som vist.

Clipboard01

Måle data svinger lidt op og ned fra dag til dag, men over tid være rimelig stabile.

Desuden aflæses Helium beholdning (i %) og magnettryk (PSIG) på overvågningsmodulet for magneten (som regel i kølerummet). Begge til skrives på skemaet.
Heliumbeholdning svinger normalt meget lidt fra dag til dag (mindre end 1%). Trykket skal være mellem 2- 4 (kan svinge lidt fra dag til dag). Hvis det går over 4.5 og over, kan der være noget galt (rapportér til fysiker/GE). Atmosfærens lufttryk spiller også ind på det aflæste tal!

Når trykket går over 5.6, begynder der at dampe Helium af skanneren.

OBS- man kan godt skanne, selvom trykket stiger – der damper ikke mere Helium af ved at skanne.

Hvis Heliumbeholdningen kommer under 35 % bør man ikke skanne – fare for quench.

Normal nedlukning af systemet

Tryk i modulet ”Værktøjskassen.
Tryk ”Restart system” og OK. Sluk for skærmen.

Total Power-Down af systemet

Normal nedlukning laves ikke.
Tryk i modulet ”værktøjskasse” – tryk ”Shutdown system” – OK. Efter skanneren har kørt nedlukningsproceduren bliver arbejdsskærmen sort.

Gå til komputerrummet og tryk på hovedafbryderen - rød knap på væggen - fig. 3 eller fig. 3.1.

Hvis man vil lave power-up umiddelbart efter, ventes 1-2 minutter (vigtigt) inden man tænder på grøn knap fig. 3 eller fig. 3.1.

Power-Up af systemet

I kølerummet trykkes grøn knap (start) på hovedafbryderen fig.3 eller 3.1 - man hører systemblæserne starte (hvis ikke kan hovedafbryderen ”vride-håndtag på skanneren være slukket). Drej det store ”vride-håndtag” (på det høje skab) til ”ON”). Fig 6.
Tryk derefter på den grønne knap ”EMO-reset” (VIGTIGT!) fig.6.
På monitoren i betjeningsrummet skulle man gerne kunne se, at systemet starter. Hvis ikke - tænd da computeren ( som på almindelig komputer ) til pågældende skanner.
Efter nogen tid kommer login-ruden, hvor indlogningskoderne skrives.

Efter 8-10 minutter skulle skanneren være startet op.

Diverse Nødstop- knapper:

 

P2221119

P2221120

 

Fig.1 Emergency knap ved skanner tastatur- slukker for strømmen til gantryet i skannerummet. Skal bruges ved…?

Fig.2 Emergency knap på skanneren - som fig.1. Genstart af systemet kræver tryk på ”EMO – reset” knap i kølerum (fig.6) og der laves ”TPS – reset” af skannersoftware.

 

 

P2241129

P2221117

Fig. 3 Hovedtavle – slukker/tænder for alt strøm til skanner/computer.

Fig. 4 Nødstop i tilfælde af brand i computerrum / skannerrum. Svarer til at slukke for strømmen på hovedtavle fig.3.

Genaktiveres ved at dreje/trække i den røde knap – herefter tryk på startknappen fig.3 på hovedtavle (husk EMO - resetknap Fig 7). Normal opstart af systemet.

 

 

P2241128

Fig. 3.1 Hovedtavle stue 12. Når man tænder (grøn knap), står øverste venstre kontakt i ”tripped”.

Man skal så trykke den ned i position ”off” (meget stram), hvor den skal blive nede af sig selv, hvorefter man trykker knappen op i ”on” ( blive oppe ). Husk at trykke EMO-reset som fig. 6 .

 

P2221122

P2241130

Fig.5 Ilt-føler. Alarmerer med lyd når iltindholdet i skannerrummet falder f.eks ved helium-udslip.

 

Fig.6 Strøm til rackskabe - vridehåndtag.

EMO-reset-grøn

STOP-knap (rød): stort set lig håndtag i stop

 

 

Skannerne har en såkaldt supraledende elektromagnet, dvs. at magnetens vindinger er omsluttet af en beholder med 1000 liter Helium, hvorved temperaturen er 4 grader Kelvin (- 269 grader Celcius) i ledningerne. Ved denne temperatur er modstanden i vindingerne tæt på nul og der er derfor felt på hele tiden, selvom der ikke tilføres strøm til elektromagneten. Feltet kan kontrolleret tages af uden tab af Helium, men gøres kun meget sjældent, da det er meget tidskrævende, at få felt på og kalibrere systemet igen. Ved ulykke hvor patientens liv er truet, kan man hurtigt fjerne alt Helium og derved magnetfeltet, se Fig.7

 

 

Fig. 7 – QUENCH-KNAP (rød-bag flexiglasskærm)

ALT HELIUM I SKANNEREN TØMMES UD I ATMOSFÆREN MEGET HURTIGT OG MAGNETFELTET FORSVINDER.

BRUGES KUN I YDERSTE NØDSTILFÆLDE HVOR PATIENTENS LIV OG FØRLIGHED ER TRUET, HVIS NOGET METAL UTILSIGTET SIDDER FAST PÅ SKANNEREN OG SPÆRRER/KLEMMER PATIENTEN.

SKANNEREN ER IKKE FUNKTIONSDYGTIG I CA. EN UGE, DA DER SKAL NY HELIUM PÅFYLDES OG SKANNEREN SKAL KALIBRERES.

 

P2221115