Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fysioterapeutisk intervention til patienter med knæalloplastik

 

Informationsmøde

Patienter informeres og/eller instrueres på et informationsmøde inden operationen om følgende:

 • • Det aktive patientforløb

 • • Træning før, under og efter indlæggelsen, herunder øvelser, gang med relevant gangredskab, motionscykel og trappegang hvis relevant

 • • Smertebehandling

 • • Egen indsats

 • • Eventuelle spørgsmål

Under indlæggelsen

Genoptræningen med fysioterapeuten starter dagen efter operationen. Patienterne træner to x dagligt i hverdage og én gang dagligt i weekenden enten individuelt eller på mindre hold.

Fysioterapeutisk intervention indeholder følgende

 • • Fysioterapeuten orienterer sig i EPJ og hos tværfaglige samarbejdspartnere om relevante oplysninger.

 • • Stillingtagen til sivning/blødning fra cicatrise. Er sugestykket gennemsivet sv.t. mere end 50%, så anvendes fleksionsregime.

 • • Instrueres/vejledes i liggende og stående øvelser, ifølge udleverede program ”Sådan træner du benet, når du har fået et kunstigt knæled”

 • • Patienten vejledes i hensigtsmæssig forflytningsteknik

 • • Gangtræning med relevant ganghjælpemiddel

 • • Instrueres/vejledes i brugen af motionscykel hvis relevant

 • • Instrueres/vejledes i trappegang hvis relevant

 • • Vurdering af evt. behov for hjælpemidler

 • • I samarbejde mellem patienten, plejepersonalet og terapeuterne konfereres tidspunktet for udskrivelse jævnligt

 • • Information om det videre træningsforløb. Patienterne opfordres til at kontakte Fysio- og Ergoterapien ved eventuelle spørgsmål

 • • Evt. udarbejdelse af GOP ved behov

2 måneders kontrol

Patienterne undersøges individuelt af en fysioterapeut og nedenstående undersøges:

 • • Bevægelighed

 • • Smerter

 • • Styrke / stabilitet

 • • Cikatrice

 • • Ganganalyse

 • • Evt. instruktion i relevante øvelser

 • • Ved komplikationer kontaktes relevant samarbejdspartner

 • • Evt. udarbejdelse af GOP

 

Se pjece: ”2 måneder efter din knæledsoperation”

Dokumentation

Dokumentation for interventionen udføres dagligt i EPJ under den kliniske oversigt for Fysio- og Ergoterapi og i form af SKS registrering.

Definition af begreber

 • • Knæalloplastik - Total knæalloplastik eller Uniknæ

 • • En total knæalloplastik (TKA) består af tre dele. Protesedelen på lårbenet, som er fremstillet af rustfrit stål. Protesedelen på skinnebenet, som er fremstillet af rustfrit stål eller titanium og består af en metalplade med en køl, som går ned i marvhulen på skinnebenet. Oven på metalpladen sidder hård plastik (polyethylen), som danner led med protesedelen på lårbenet. Protesedelen på knæskallen, som er af plastik

 • • Et uniknæ (UKA) -  hvor der kun sættes protese i den inderste eller yderste del af knæet mellem lårbensknoglen og skinnebensknoglen

 • • Fleksionsregime – Ingen fleksion over knæled i 6 timer efter skift af sugestykke, hvorefter det vurderes på ny i samarbejde med plejepersonale, om patienten må begynde at flektere over knæled.

 • • Det aktive patientforløb - Information til og inddragelse af patienten med henblik på hurtigst mulig selvhjulpenhed og færrest mulige indlæggelsesdage.

 • • GOP - Genoptræningsplan - Individuel genoptræningsplan til patienter, der har et begrundet behov for genoptræning efter udskrivelse fra sygehus.

 • • EPJ - Elektronisk patientjournal

Formål

Beskrive den fysioterapeutiske intervention i forbindelse med træning af patienter opereret med total knæalloplastik eller uniknæ på Regionshospital Nordjylland i Frederikshavn med henblik på:

 • • At fysioterapeuterne kender til indhold i rammer og fremgangsmåden for genoptræningen af patienter opereret med total hoftealloplastik

 • • At fremme kvaliteten og ensartetheden i genoptræningsforløbet

 • • At sikre at patienten er instrueret og vejledt i genoptræningsforløbet

 • • At sikre at patienten oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet, og opnår højest mulig funktionsevne i forhold til at mestre sædvanlige aktiviteter og deltagelse i hverdagen.

Referencer

 1. 1. Referenceprogram. Dansk Ortopædisk Selskab & Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi.2006.

https://www.ortopaedi.dk/fileadmin/Guidelines/Referenceprogrammer/Osteotomi_og_TKA.pdf

 1. 2. Referenceprogram for behandling af knæartrose. Sundhedsstyrelsen. 2007

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2007/Publ2007/PLAN/SfR/Refprg_knaeartrose,-d-,pdf.ashx

 1. 3. Sygeplejersken (2004) ”Aktivt patientforløb med ligestillede”, af Anne Trangbæk, nr. 30

 2. 4. Indsættelse af kunstigt knæled

https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/ortopaedkirurgi-frederikshavn/indsaettelse-af-kunstigt-knaeled

 1. 5. Indsættelse af delprotese i knæ, Frederikshavn

https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/ortopaedkirurgi-frederikshavn/indsaettelse-af-kunstigt-knaeled

 1. 6. Sådan træner du benet, når du har fået et kunstigt knæled

https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/ortopaedkirurgi-frederikshavn/indsaettelse-af-kunstigt-knaeled

 1. 7. 2 måneder efter din knæoperation
  https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/ortopaedkirurgi-frederikshavn/indsaettelse-af-kunstigt-knaeled