Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akkrediterings dokumentationsredskab

Følgende områder beskrives ift. uforudsigelige situationer samt forsyningssvigt

Akkrediteringsstandard 1.1.6, 1.6.1, 1.6.2 og 2.13.1

 

Da denne retningslinje også skal kunne læses ved strøm nedbrud, skal den forefindes i hvert Afsnit i ud printet form.

Printet er dateret og forsynet med årstal. Ansvarlig for gennemgang fremgår også.

Det er for:

PD

1 udgave i kontoret 2. etage

3.etage

1 udgave i Dialysens reception

1 udgave på ”Banegården” i Amb.

Sekretærer

1 udgave i Sekretariatet 3. etage.

8.Ø

1 udgave i Receptionen

Hjørring

1 udgave i Kaffestuen

Læger

1 udgave i konferencerum

Teknikere

1 udgave på Værkstedet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale, som har deres daglige arbejde i en af ovennævnte afdelinger, følger ”Retningslinjen i forhold til uforudsigelige situationer og forsyningssvigt” svarende til der, hvor de arbejder.

 

Afsnitsledende sygeplejerske har det ansvar at der en gang årligt, eller ved rettelser bliver printet nyt eksemplar ud som kan læses.

For lægerne er det ledende overlæges ansvar, varsles af funktionsansvarlige afsnitsledende sygeplejerske.

For teknikkerne den ledende teknikkers ansvar.

For sekretærer Afdelingssekretærs ansvar.

Ved forsyningssvigt ud over de beskrevne i denne retningslinje skal afdelingsledelsen straks kontaktes, enten personligt eller pr. mail med beskrivelse af svigtet.