Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til patienter i VAC behandling

 

Formål

At sikre en høj faglig kvalitet, omsorg samt patientsikkerhed i sygeplejen til patienter, der er i VAC behandling.

 

Definition af begreber

VAC: Vacuum Assisted Closure.

 

For nærmere information se https://www.acelity.com/healthcare-professionals/global-product-catalog/catalog

 

Beskrivelse

VAC behandling er velegnet til sårheling, og den stiler mod at holde patienten mobil og ambulant. En patient skal således ikke være indlagt til VAC behandling alene, men kun såfremt en anden årsag (fx intravenøs antibiotisk behandling) godtgør indlæggelse.

 

Indikation:

 • • Stimulere dannelse af granulationsvæv

 • • Redde væv

 • • Klargøring af sårbunden til resuturering.

 • • Fjerne sårsekret fra såret.

 

Kontraindikation:

 • • Cancersår

 • • Fistler til andre organer.

 • • Risiko for blødning

 • • Svære nekroser

 

Behandling
 

Generelt 

Nekroser og fibrinbelægning fjernes inden opstart med VAC.

Ved blottet kar, sene og/eller graft skal der altid lægges hvid svamp, Adaptic eller andet silikonenet over, inden svampen lægges i og på såret. Efter lægeordination anvendes evt. hvid svamp.

Ved pludselig forøgelse af frisk blod i kanistret afbrydes behandlingen og lægen kontaktes straks.

Smerter

Patienten introduceres til VAS score, og scores i henhold til instruks for VAS score. Behov for smertestillende medicin inden skiftning og anlæggelse af VAC, vurderes sammen med patienten.

Inden skiftning kan VAC svamp lokalbedøves med 1 % lidocainopløsning efter lægelig ordination.

 

Påsætning og skiftning af VAC
Er en læge og en sygeplejeopgave.
Skifteinterval
i starten er 48-72 timer. Det vurderes af en læge, om VAC skift skal foregå på operationsgangen. Hvis det skønnes forsvarligt skiftes VAC på afdelingen i forbindelse med stuegang. I tilfælde af infektion skiftes indenfor 48 timer.

 

Der må ikke sættes VAC på blødende sår.

Der benyttes generelt sort svamp på alle sår, men ved blottet kar, sene og/eller karprotese dækkes såret med Adaptic eller andet silikonenet og evt. hvid svamp.

I dybe kaviteter bruges hvid svamp. Der må gerne bruges begge typer svamp i samme sår.

Undgå at bruge mange små stykker svamp i såret, da disse nemt kan forsvinde i dybden og give anledning til en senere abscesdannelse. Antal stykker skal noteres i Nord-EPJ.

Ved ødem i fod og crus skal der anvendes kompression. Denne anlægges under vacuumslangen.

Procedure

 • • Vakuumpumpe slukkes min. ½ time før planlagt sårskift.

 • • Der tilføres 10-30 ml saltvand eller 1 % lidocainopløsning (efter lægeordination) i drænslangen, så området under svampen er gennemvædet.

 • • Studsen fra canister beskyttes i en engangshandske.

 • • Forbinding løsnes forsigtigt.

 • • Kaviteten duppes tør med krøller.

 • • Sårkanterne beskyttes med barrierefilm eller tynd hydrokolloid, for at undgå maceration.

 • • Opsite lægges med 1-tallet ned mod huden hen over såret og den omgivende hud – til ca. 10 cm udenfor såret.

 • • Med en tusch tegnes sårranden op på Opsiten.

 • • 'Såret' udklippes af Opsiten. Det udklippede gemmes – bruges evt. til skabelon, når svampe skal klippes til.

 • • Opsite film klæbes på huden – vær meget omhyggelig med, at det når helt hen til sårranden.

 • • Hvis hvid svamp skal bruges, klip da svampen til nøjagtigt efter skabelonen. Lægges i såret

 • • Sort svamp klippes til efter skabelon – må godt være få mm. større end såret.

Hvis såret er lille eller smalt kan der med fordel laves en bro af sort svamp ud på huden (OBS. der skal være Opsite under svampen).

 • • Opsite klæbes over uden at stramme.

 • • Hul (ca. 1½ cm stort) klippes i øverste lag Opsite således, at T.R.A.C.-paden kan klæbes på, så den sidder praktisk. Den må aldrig placeres udenfor svampen.

 • • Utætheder kan lukkes med resterende Opsite.

 • • Pumpen tændes og indstilles til 125 mm Hg med kontinuerlig tryk. Efter 48 timer tages der stilling til, om man skal overgå til intermitterende tryk. Dog ikke hvis det væsker meget, da filmen vil blive utæt under pause. Canister skal skiftes mindst hver 7. dag.

 • • Ved ambulant behandling skal patienten instrueres i, at pumpen maks. må være ude af funktion i to timer. Hvis de ikke kan få maskinen i gang, skal hjemmesygeplejerske tilkaldes og konventionel sårbehandling iværksættes, indtil vacuum apparatet igen er funktionsdygtigt.

 

 

Ambulant kontrol

Når vakuumbehandlingen kører fint, såret er rent, patienten mobiliseret, og der ikke er behov for i.v. antibiotika, udskrives patienten.

Efterfølgende følges patienten i Venesårsambulatoriet eller Karkirurgisk Ambulatorium hos læge eller sygeplejerske.

 

 

Referencer

KCI retningslinjer

Problemsår: Særtryk fra Månedsskrift for praktisk lægegerning 2004

SÅR: Christina Lindholm

Sårbogen – anlæggelse af forbinding.

 

Standardplejeplan for patienter i VAC-behandling

Sygeplejefaglig tjekliste og standardplejeplan for patienter, som er i behandling med VAC-behandling.
 
Sygeplejediagnose:

Patienten er i risiko for fysiske og psykiske belastninger, relateret til langsom sårheling, førende til langvarig indlæggelse og afhængighed af andre.

Sygeplejemål:
 • • Fremme mulighederne for hurtig sårheling og dermed øget mulighed for egenomsorg.

 • • At patienten føler sig velinformeret om behandlingen.

 • • At patienten føler tryghed ved sygeplejen i forbindelse med sårbehandlingen.

 

Sign. = plan fulgt A=Afvigelse *=Se statusark Sep.= Afsluttet behandling

 

Handlesøgeord

 

Dato/år

 

 

 

 

 

 

 

Information og undervisning

Sikre at patienten er informeret om pleje- og behandlingsforløbet

 

 

 

 

 

 

 

 

Forholdsregler

Ved blotlagte blodkar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TL/ let EL / EL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAC-test og venflon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved pludselig forøgelse af frisk blod i slange/canister, afbrydes behandlingen øjeblikkeligt og FV kontaktes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved manglende vakuum på >2 timer fjernes svampen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejlfindingsmuligheder -> se VAC-mappen

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinering

Ved start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer og navn på VAC-maskine noteres i Nord-EPJ under handling:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer på KCI ordreseddel:

(denne sættes i VAC-terapimappen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Label på patienten sættes på ”månedslisten” i VAC-terapimappen på sengeafsnit V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planlagt skiftning af svamp d.:

Noteres i Nord-EPJ under handlinger.

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste skiftning

Canister (min. 1 x ugentlig)

skiftet d.:

Noteres i Nord-EPJ under handlinger

/

/

/

/

/

/

/

/

 

Ved afslutning

 

/

 

/

 

/

 

/

 

/

 

/

 

/

 

/

Koordinering

Dato for afslutning noteres på ”månedslisten” i VAC-terapimappen på sengeafsnit V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUSK: Ved VAC-behandling i hjemmet informeres patienten om at medbringe kuffert til VAC-maskinen, inkl. ledning, ved alle besøg i Karkirurgisk, Sengeafdeling V, Karkirurgisk Ambulatorium eller i Venesårsambulatorium

 

Speciel sygepleje

Før skift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overvej peroral smertebehandling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hæv slange-connectorerne over maskinens niveau for at tømme slangen for ekssudat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luk klemmen på TRAC-PAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adskil canister-slangen fra TRAC-PAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lad VAC-maskinen trække ekssudatet fra canister-slangen ind i canisteret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luk klemmen på canisterets slange

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluk maskinen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dæk slangeenheden med en handske

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilfør 10-30 ml NaCl i slangen under klemmeskruen eller i svampen evt. 10 ml Lidocain-opløsning 10 mg/ml (e.ord.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vent 15-30 min.

Fjern derefter forsigtigt svampen fra såret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlæggelse af forbindingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sårpleje/soignering af såret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film på huden og Cavilon omkring såret for at forebygge maseration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I samarbejde med lægen vælges svamp-type

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sort svamp antal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvid svamp antal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptic/hvid svamp over blottet graft/sener eller knogle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampen klippes til – husk at gøre svampen mindre ved hvert forbindingsskift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påsæt film

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løft filmen og klip et 1-2 cm rundt hul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placer TRAC-PAD-åbningen over hullet

OBS. der SKAL være svamp under TRAC-PAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilslutning af maskinen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saml slangerne og åbn alle klemskruerne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tænd maskinen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontinuerligt/intermitterende sug NV

…………………….. mmHg DV

AV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilslutning til strøm til natten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernæring/ grundlæggende

Information om diverse protein-drikke. Tilbydes 2-3 P-drikke dagligt.