Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rengøring af termometer i AMA 1 & 2

Instruks for rengøring af termometre udarbejdet på baggrund af den regionale retningslinje Termometer

Alle har ansvaret for, at termometrene bliver rengjort løbende, skal dog senest være gjort til alle vagters slutning.

 

Rengøring og desinfektion af rektaltermometer

Korrekt håndtering indebærer brug af handsker, samt termometret straks efter brug rengøres og desinficeres ved hjælp af et klorholdigt produkt i skyllerummet. Ved håndtering af klorprodukter anvendes nitrilhandsker. I skyllerummet står en beholder, som bruges til desinfektion. Der hældes klorholdig væske i denne og termometrene ligges i beholderen i minimum i 60 min – herefter er de desinficerede.

 

Fremgangsmåde

  • • Plastikovertrækket kasseres

 

  • • Ved synlig forurening

Rengøres termometret først med vand og sæbe. Desinficeres efterfølgende med et klorholdigt produkt og holdes fugtigt i minimum 60 minutter. Termometerne skylles herefter med vand og tørres. Sættes på plads.

 

  • • Ved ikke synlig forurening

Desinficeres termometeret med et klorholdigt produkt og holdes fugtigt i minimum 60 minutter. Termometerne skylles herefter med vand og tørres. Sættes på plads.

 

 

 

Rengøring og desinfektion af oral og øretermometer

Fremgangsmåde

  • • Plastikovertrækket kasseres

  • • Termometrene rengøres enkeltvis i skyllerummet med vand og sæbe samt desinficeres med et spritholdigt middel (f.eks. ethanol 70-85%) eller et klorholdigt produkt.

 

Det klorholdige produkt Actichlor Plus

Skal blandes hver morgen i starten dagvagten for at sikre, at der altid er en holdbar klorholdig væske. I den forbindelse rengøres beholderen. Der skal opsættes en mærkat en blandings dato og tidspunkt. Fortrykt mærkat ligger i mappe i skyllerummet. Blandes i 1 liters dunk – 1 klor-tablet til 1 liter vand.

Actichlor Plus tabletterne vil være i skabet under vasken i skyllerummet.

Actichlor Plus opløsningen opbevares i en tætsluttende beholder i skyllerummet med synlig etikette, indtil det skal anvendes. Opløsningen har en holdbarhed på 24 timer. Brugt desinfektionsvæske kan anvendes flere gange, hvis termometrene ikke er synligt forurenede, dog maksimalt 24 timer

 

Fremstilling af kloropløsningen foretages i skyllerummet. Under opløsning af klortabletten udvikles der klordampe. Undgå derfor direkte indånding og udluft evt. rummet.

For yderligere information om håndtering af Actichol Plus findes mappe om KEMI, står i skyllerum.

Klorvæsken bortskaffes via afløbet, der efterskylles med vand. Lad vandhanen løbe og hæld forsigtigt væsken ud i afløbet.