Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Navlesnorsfremfald

 

Formål

Instruktion i diagnostik og behandling af ovenstående.

Definition af begreber

 

Beskrivelse

Man skelner mellem forliggende og fremfalden navlesnor.
En navlesnor er forliggende, når den ligger på højde med forliggende fosterdel og fremfalden, når den ligger nedenfor denne.

Navlesnorsfremfald ses i 0,2 - 0,3 % af fødsler.

Ses hyppigere i tilfælde af:

Dybt sæde af placenta

Præmaturitet

Underkropspræsentation, tværleje/skråleje

Hindesprængning/spontan vandafgang ved højtstående ledende fosterdel

Polyhydramnios


Profylakse:
Kontrolleret HSP, når der er indikation for HSP og risiko for navlesnorsfremfald.

Navlesnorsfremfald:
Hvis der i forbindelse med en vaginaleksploration konstateres navlesnorsfremfald gøres følgende:

1.

Kald hjælp til stuen så vidt muligt uden at flytte eksplorerende hånd.

2.

Ledende fosterdel holdes oppe for at hindre navlesnorsafklemning, indtil barnet er født.
Rør så vidt muligt ikke ved navlesnoren.

3.

Patienten lejres i Trendelenburg.

4.

Der gives O2 ved påvirket hjertelyd.

5.

Ved veer og påvirket hjertelyd gives efter ordination inj. Bricanyl 0,25 mg i.v. Kan gentages. (Anæstesiologisk Afdeling orienteres ved sectio).

6.

Der gøres klar til grad 1 sectio (rødt).

Hvis der er normal hjertelyd/CTG kan sectio evt. afvente anlæggelse af spinal (grad 2/gult)

Den ”explorende hånd” forbliver i vagina til barnet er forløst.

7.

Husk at seponere evt. S-drop.


Navlesnorsfremfald ved udslettet orificium:
Ved navlesnorsfremfald og udslettet orificium hos flergangsfødende og fødende med foster i underkropspræsentation/gemelli B tages der i hvert enkelt tilfælde stilling til vaginal forløsning/akut sectio.

 

Diagnosekoder:

O69.0 Prolapsus funiculi.

 

Referencer