Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lumbalpunktur – Klinik Medicin, RHN

 

Formål

Udtagelse af spinalvæske med henblik på diagnosticering

Indikation

 • • Mistanke om meningitis, encefalitis, subaraknoidalblødning, polyradikulitis, dissemineret sklerose, meningeal karcinomatose

 • • Feber af ukendt årsag

 • • Ændret mental status, demens, neuroborreliose, amyotrofisk lateral sklerose, benign intrakraniel hypertension.

Kontraindikation

 • • Forhøjet intrakranielt tryk. Ved mistanke tager lægen stilling til, hvorvidt patienten skal oftalmoskoperes og/eller CT-skannes

 • • AK-behandling (INR skal være < 1,5)

 • • Klinisk begrundet mistanke om koagulopati.

Forberedelse

 • • Patienten informeres om undersøgelsen og proceduren

 • • Lægen ordinerer hvilke undersøgelser, der skal laves af spinalvæsken

 • • Sekretær eller sygeplejerske bestiller spinal- og blodprøver i Labka og i KMA. I Labka ligger undersøgelserne som en pakke: Csv-us, csv-borrel mv. Rekvisitionssedler printes ud i afsnittet. Efter udførelsen rettes klokkeslæt til korrekt tidspunkt for undersøgelsen. Desuden forberedes evt. relevante rekvisitionsblanketter fra Statens Seruminstitut (SSI) med patientlabels. Se bilag

 • • Sygeplejersken finder lumbalpunkturbakken frem og tjekker indholdet (se bilag). Procedurebakke til lumbalpunktur kan hentes i Diagnostisk Center, afsnit 204A stue 7 (Rum nr. 42.04.153)

 • • Glassene nummereres og stilles klar. Det fremgår af PTB og KMA rekvisitionsseddel hvilke glas, der skal anvendes og hvor mange dråber, der skal bruges. Der anvendes klart spidsglas til SSI.

 

Undersøgelsen udføres af en læge og en sygeplejerske.

 

Procedurebeskrivelse

 • • Patienten lejres, så ryggen krummes mest muligt (på siden eller siddende med bord foran sig). Sygeplejersken støtter patienten under undersøgelsen, således patienten føler mindst mulig gene og ligger/sidder så stille som muligt ved udførelse af punkturen

 • • Lægen anlægger eventuelt lokalanæstesi (Lidokain 10 mg/ml med Adrenalin). Mange patienter fravælger dette, idet lokalanæstesien ofte er mere smertefuld end selve punkturen

 • • Punkturstedet vælges under L2 niveau

 • • Lægen desinficerer huden ved indstiksstedet to gange med klorhexidinsprit 0,5% med indtørring mellem de to påføringer. Herefter steril afdækning

 • • Lægen indfører lumbalkanylen. Primært vælges tynd kanyle. Ved mistanke om purulent meningitis eller blødning vælges tykkere kanyle for eksempel 0,9 mm

 • • Eventuelt foretages en trykmåling med stigrør (normalt 7-20 centimeter vand). Dette udføres dog sjældent

 • • Spinalvæsken udtages i aktuelle glas. Sygeplejersken assisterer

 • • Kanylen fjernes

 • • Huden afvaskes med sprit og indstiksstedet dækkes med plaster.

Når prøven er taget

 • • Bioanalytiker tilkaldes med henblik på prøvetagning til P-glukose og evt. andre blodprøver.
  P-glukose tages for at kunne bestemme glukoseindex (Csv-glukose/P-glukose), som er lavt ved purulent meningitis men normalt ved serøs meningitis.
  P-glukose tages én gang og skal tages i tidsrummet fra 1 time før til ½ time efter lumbalpunktur

 • • Tjek/ret PTB-rekvisitionen ang. klokkeslæt, det skal svare til tidspunktet for prøveudtagning.

 

Første glas (WR-glas med rødt låg) med 1 ml spinalvæske (20-25 dråber) til direkte mikroskopi samt dyrkning og resistens:
- mærkes tydeligt med ”Nr.
1” og påsættes mærkat fra KMA rekvisition

 

Andet glas (klart dobbeltbundet glas) med 1 ml spinalvæske (20-25 dråber) til bestemmelse af protein, glukose, celletal og differentialtælling:
- påsættes mærkat ”csv-us” fra PTB-rekvisitionsseddel Labka (er mærket med ”Nr.
2” fra KBA)

Hvis der er ordineret gulfarvning, skal der bruges 2-3 ml spinalvæske (ca. 50 dråber).

 

Tredje og evt. flere glas med 1 ml (20-25 dråber) til evt. øvrige analyser.
Der tages det antal glas, der er stregkoder til på rekvisitionerne + ét ekstra).
- det ekstra glas påsættes navnelabel fra PTB og opbevares i afdelingens køleskab
- glas til SSI påsættes stregkode fra rekvisition og afleveres sammen med øvrige prøver.

 

ALLE GLAS afleveres i Klinisk Biokemisk Afdeling inden 15 minutter
Skal prøven sendes akut, skal afsnittet selv sende den til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital med taxi.
(Åbningstider: man-fre 8.00-15.00, lør 8.00-12.00 – udenfor dette tidsrum kontaktes Klinisk Mikrobiologisk Afdelings vagthavende læge).

Efter lumbalpunkturen

 • • Patienten skal ligge fladt på ryggen i to timer

 • • Patienten opfordres til at drikke rigeligt, gerne cola og kaffe

 • • Sygeplejersken observerer indstiksstedet

 • • Lægen informerer patienten om mulige komplikationer

 • • Patienten informeres om hvornår, der kan forventes svar på undersøgelserne.

Mulige komplikationer

 • • Rygsmerter svarende til punkturstedet

 • • Hovedpine.
  10 - 40 % af patienter, der får foretaget en lumbal punktur udvikler hovedpine (Post Dural Puncture Headache). PDPH kan forekomme i umiddelbar tilslutning til lumbalpunkturen, men ved cirka 90 % af patienterne starter hovedpinen først 48 timer efter proceduren. Hovedpinen forsvinder i 80 % af tilfældene indenfor 7 dage efter lumbalpunkturen er foretaget. Ved de resterende 20 % af patienterne kan hovedpinen vare op til uger og måneder. Fladt sengeleje lindrer smerterne, ligesom en normal hydreringstilstand er en forudsætning for normal produktion af cerebrospinalvæsken. Imidlertid reduceres hovedpinens varighed formentlig ikke.
  Ved vedvarende hovedpine kan Blood Patch eller intravenøs koffeininfusion anvendes.

Referencer

Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen.