Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Toksoplasmose og graviditet

 

Formål

Instruktion af relevant personale i diagnostik og behandling af ovenstående

 

Definition af begreber

 

Beskrivelse

Baggrund:

Toksoplasmose er en almindelig infektion med en parasit, Toxoplasma gondii.
Toksoplasmose findes i hele verden undtagen i de arktiske egne.
Ca. 27 % af danske gravide har tidligere haft infektionen og er således immune.
Generelt smittes 0,5 - 1 % af befolkningen hvert år.
Smitten kan overføres til fosteret.
Parasitterne kan ved infektion kolonisere placenta og overføres til fosteret. Smitterisikoen stiger gennem graviditeten, men følgerne af smitte er alvorligst for barnet, når den gravide inficeres før uge 16-18.
Omkring 1 ud af 5000 nyfødte fødes med Toksoplasmose. Symptomer: Se senere.
De fleste infektioner forløber uden symptomer. Hos ca. 15 % ses hævede glandler, typisk på halsen og i enkelte tilfælde træthed og feber.
Screening af gravide eller nyfødte anbefales ikke.
 

Risiko for fosteret:

Den samlede risiko for overførsel af smitte til fosteret er 25-40%
Transmissionsraten er 6% i uge 13 og 72% i uge 36.
Risikoen for smitte af fosteret er således størst i sidste trimester og mindst i 1. trimester.

Derimod er risikoen for symptomer af den medfødte infektion større jo tidligere i graviditeten fosteret er smittet.

1. halvdel af graviditeten:

Risiko for abort, hydrocephalus, mental retardering.

2. halvdel af graviditeten:

Børnene fødes oftest uden symptomer, men kan have latent infektion, der kan aktiveres senere, typisk som chorioretinitis.

Symptomer og sequelae hos barnet:

Såfremt barnet har symptomer ved fødslen (chorioretinitis, hydrocephalus, intrakranielle forkalkninger) er mortaliteten høj. Ofte sequelae i form af mental retardering og nedsat syn.
Mindre end 10 % har symptomer ved fødslen.
Mild eller subklinisk infektion kan give senskader i form af minimal brain damage.

Diagnostik:

Påvisning af antistoffer:

IgM:

1.

Positiv ca. 1 uge efter smitte

2.

Kan være positivt i 8-12 måneder

3.

Falsk positive resultater kan forekomme. Derfor altid konfirmatoriske tests.

4.

Tolkning:

 

Negativ:

<0,55

 

Positiv:

0,65

 

Grænseværdi:

0,55 - 0,65


IgG:

1.

Positiv 2-3 uger efter smitte

2.

IgG antistoffer er til stede resten af livet

3.

Tolkning:

 

 

Negativ:

<4

 

Positiv:

≥8

 

Grænseværdi:

≥4 - <8

Føtal infektion kan sikres ved PCR undersøgelse af fostervand.
Svar kan fås som haste på telefon.

Rådgivning/behandling:

Gravide:

Ved mistanke om/påvist toksoplasmoseinfektion i graviditeten henvises den gravide til ultralydsoverlæge med henblik på rådgivning om graviditetens videre forløb.
I de tilfælde, hvor fosteret er smittet, er der flere behandlingsmuligheder. Det anbefales at kontakte Statens Seruminstitut, Parasitologisk Laboratorium, tlf.: 32 68 3603.

Nyfødte:

Ved medfødt toksoplasmose eller mistænkt medfødt toksoplasmose pædiatrisk tilsyn med henblik på plan.

Profylakse:

1.

Undgå at spise råt kød eller ikke-gennemstegt kød.

2.

Vask grønsager før indtagelse.

3.

Undgå at smage på fars ved madlavning.

4.

Undgå upasteuriseret mælk.

Vaccination ikke muligt.

Nyfødte screenes ikke længere i forbindelse med hælblodprøve, idet det nu er vist, at medicinsk forebyggelse ikke ændrer prognosen.

 

Diagnosekoder:

O358 graviditet med anden abnorm tilstand og skade hos foster

O358B graviditet med fosterskade forårsaget af toxoplasmose

 

Referencer

Statens Seruminstitut. Toksoplasmose.

Sundhedsstyrelsen: Meddelelse om ophør af screening for toksoplasmose hos nyfødte. J.nr. 7-312-02-60/3/PSJ.