Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pseudocroup

Formål

Definition af begreber

Pseudocroup er et syndrom bestående af inspiratorisk stridor, gøende hoste, hæshed og respiratorisk distress.

Beskrivelse

Den hyppigste form er:

 • • Akut laryngotracheitis – viralt betinget (parainfluenza A og B, adeno-, RS- og influenzavirus) – der udgør ca. 60 – 85 % af pseudocrouptilfældene. Debuterer i førskolealderen med forkølelse, tiltagende (gøende) hoste og hæshed, siden takypnø og stridor (ved ophidselse) med indtrækninger. Progredierer og regredierer gradvist.

Den næsthyppigste form er:

 • • Spastisk croup – hyperreaktivitetstype med recidiverende episoder. Viralt udløst, men meget beskedne infektionstegn. Afebril (som hovedregel). Typisk debut om natten efter et par timers søvn med hoste, hæshed og stridor.

 • • Bakteriel laryngitis. Meget sjælden. Synonym: Pseudomembranøs croup. Ses i 1-2 års alderen. Varierende debut fra meget akut til flere dages prodromale symptomer: hoste, hæshed og stridor. Viral infektion med sekundær bakteriel superinfektion. Sidstnævnte forenet med septisk (toksisk) påvirkning. Infektionen afficerer mucosa subglottis og i øvre trachea. Purulent eksudat evt. i form af løst siddende membran.

Mikrobiologi: Stafylokokker, streptokokker, haemophilus influenzae, men som regel negative venyler.

Differentialdiagnoser

 • • Epiglottis. Højfebrilia, sidder op, savler, har synkebesvær, er bange med langsom og besværet vejrtrækning og ”septisk” syg. Tilstanden skyldes haemophilus influenzae type B infektion, og er derfor næsten ”forsvundet” efter HIB-vaccinationens indførelse. Positive venyler, som bør sikres før antibiotikabehandling (Ampicillin) påbegyndes. Det er kontraindiceret med inspektionsforsøg før abdominalkirurgisk bagvagt (som udfører akut trakeostomi ved behov for dette) og narkoselæge er til stede. Inspektionen bør foregå på intensiv afdeling eller OP. Ved mindste mistanke om epiglottitis tilkaldes de nævnte kolleger.

Mere sjældne differentialdiagnoser:

 • • Peritonsillær/retrofaryngeal absces

 • • Fremmedlegeme

 • • Mononukleose

 • • Asthma

 • • Angioneurotisk ødem

 • • Difteritis: (croup) smerter, synkebesvær, lav temperatur, alment påvirket, fastsiddende membran i pharynx.

Behandling

(Følges med Westlsy scores – særligt ark findes i afdelingen). Se sidst i instruksen.

Lette tilfælde:

 • • Patienten, der i hvile og ro er uden indtrækninger og hørlig stridor, kan primært observeres uden medicinsk behandling. Wesley scores < 4.

Moderate til svære tilfælde:

 • • Patienter med indtrækninger og stridor i ro ved ankomsten, er de tilfælde, der får et sværere og længere forløb og følgelig behandlingskrævende. Wesley scores >/= 4.

Svære tilfælde, Wesley scores > 10

 • • Forstyr barnet mindst muligt, undgå ophidselse, lad forældrene sidde med barnet ind til sig, invasive procedurer minimeres, tving ikke barnet til at ligge ned. Evt. inspektion af fauces undlades (kan udløse spasmer).

 • • 0,2 mg Adrenalin/kg, max. 3 mg, om nødvendigt gentaget efter 20 – 30 minutter. Adrenalin kan gentages igen under pulsovervågning ved behov herfor.

Adrenalin inj. væske: 1 mg/ml: 0,2 ml/kg tilsat isotonisk NaCl til i alt 3 mol. Inhaleres via system 22 eller Hudson maske med flow på 6-8 l/minut.

Der er ikke brug for anden overvågning end klinisk observation, måling af puls og respiration.

Max. virkning 5 – 15 minutter.

Virkningsvarighed 1-2 timer

 • • Steroider. Hvis der er brug for mere end en adrenalininhalation, eller hvis tilstanden i øvrigt kræver det (croupscore >/= 4 eller stigende).

 • • Betapred tabletter á 0,5 mg:

 • • Vægt < 10 kg: 8 tabletter

 • • Vægt > 10 kg: 12 tabletter, eller

 • • Betapred opslæmmes i få ml vand

 • • Solumedrol/prednisolon 1 mg/kg i.v./i.m./p.o

 • • O2. Ved cyanose og/eller motorisk uro gives ilt på maske, så tæt på ansigtet som muligt. Anvend gerne pulsoxymeter (men undgå så vidt muligt at ”skræmme” barnet).

 • • Intubation. Kan som regel undgås, specielt hvis situationen kan klares med Adrenalin indtil steroideffekten sætter ind efter nogle timer (2-5 timer).

 • • Antibiotika. Kun ved bakteriel laryngitis (sjælden variant) og epiglottitis. Ampicillin i sepsisdoser.

 • • Ved cyanose og bevidstløshed skal barnet overflyttes til intensiv afdeling. Det samme kan blive nødvendigt ved stigende croupscore (> 10) trods relevant behandling.

Wesley scores:  Dato/kl.

 

Sygdomsindikatorer:

Indl.

efter 2 time

efter

1 time

efter 2 timer

efter

6 timer

Inspiratorisk stridor: Score:

Ingen    (0)

I hvile ved st.p.  (1)

I hvile uden stetoskopi  (2)

 

 

 

 

 

Indtrækninger:  Score:

Ingen   (0)

Suprasternale  (1)

+ interkostale  (2)

+ spil af alae nasi og

abdominal respiration  (3)

 

 

 

 

 

Luftskifte:  Score:

Normalt   (0)

Nedsat   (1)

Meget nedsat  (2)

 

 

 

 

 

Cyanose/saturation:  Score:

Ingen/normal  (0)

Atm. luft, sat. < 95%  (4)

FiO2 40%, sat. < 95%  (5)

 

 

 

 

 

Bevidsthedsniveau:  Score:

Normal  (0)

Ændret status  (5)

 

 

 

 

 

I alt score:

 

 

 

 

 

Score: < 4: Fortsat observation.

> el. = 4: Adrenalininhalation. Er der umiddelbart god effekt, afventes med yderligere behandling. I modsat fald suppleres med Adrenalin og Betapred.

   Betapred tabl. á 0,5 mg. Vægt < el. = 10 kg: 8 tabl.

   Vægt > 10 kg: 12 tabl.

> el. = 10: Overflytning til intensiv afdeling til Adrenalininhalation og Steroidbehandling

 

ADRENALIN VÆGT NaCL.

1,00 ml < 5 kg 2,00 ml

2,00 ml 5 - 10 kg 1,00 ml

3,00 ml 10 - 20 kg 0,00 ml

3,00 ml > 20 kg 0,00 ml

 

 

Se endvidere instruks fra Børneafdelingen, Aalborg Sygehus http://pri.rn.dk/pri/AaS/KC/B/Sider/a3312fab-9f4c-459b-a994-58b8724d0f06.aspx?sf=9274205b-76cf-467d-83c0-a7fb7de38e01

Referencer