Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks for teknisk afsnit på Regionshospital Nordjylland ved akut manglende vandforsyning

 

Beskrivelse

 1. 1. TEKNISK AFSNIT modtager melding fra:

 • • Et berørt afsnit.

 • • Den kommunale vandforsyning.

 

 1. 2. TEKNISK AFSNIT:

 • • Kontakter den pågældende kommunale vandforsyning for afklaring af årsag og varighed.

 • • Vurderer om vandforsyningen kan etableres via ringledning, hvis ikke;

- meldes til berørte afsnit, at vandforsyningen er afbrudt samt forventet varighed af afbrydelsen. Hvis OP er involveret, meldes her først.

 • • Oplyser om konsekvenser for de enkelte afsnit ved akut manglende vandforsyning.

 • • Orienterer afdelingsledelsen i teknisk afsnit.

 • • Orienterer Informationen / telefonomstillingen.

 

 1. 3. Efter genetablering af vandforsyningen klarmelder teknisk afsnit til de involverede afdelinger/afsnit. Klarmelding indebærer, at rør og haner gennemskylles et par minutter. (Afsnittets/afdelingens ansvar) efter Teknisk afsnits anvisning.

 

 1. 4. Ved genetablering af vandforsyning kontrolleres filtre i installationer.

 

 1. 5. Rapportskema ved svigt/afbrydelse af tekniske forsyninger udfyldes, se bilag.

 

Ved varig afbrydelse handles desuden efter sygehusledelsens anvisning.

 

Formål

At sikre de kliniske afdelinger bliver informeret om afbrydelsen således at det kliniske personale kan minimere konsekvenserne for patienterne.