Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dropfinger og ergoterapi.

 

 

Beskrivelse

En dropfinger er hyppigst en extensorseneruptur ved DIP-led med eller uden avulsion/afrivning af knogletilhæftning. Fingerens DIP-led hænger og kan ikke aktivt ekstenderes.

 

Skaden opstår som regel i forbindelse med forsøg til forceret fleksion af et strakt DIP. Det vil sige ved slag eller stød mod spidsen af fingeren, for eksempel mod en bold, eller ved at stoppe et lagen ned mellem madras og sengekant. Hyperekstensionstraumer og åbne læsioner forekommer ligeledes. Behandlingen er her den samme. 

 

Det er ikke usædvanligt, at der er en forsinkelse mellem skadetidspunkt og første lægekontakt. Ved lukkede læsioner søger patienterne behandling grundet manglende evne til at strække yderleddet. Der kan ses hævelse og ømhed. En røntgenundersøgelse af fingeren er nødvendig for at klarlægge, om der er ledsagende fraktur i knoglerne.

 

Patienter, der har pådraget sig en dropfinger, kan behandles konservativt eller operativt. Er der sket en afrivning af et knoglefragment med ekstensorsenetilhæftningen, er operation undertiden nødvendig. Den hyppigste behandling er dog anlæggelse af en lille metalskinne (Carstamskinne), som skal holde DIP strakt i cirka 6 uger og yderligere 2 uger som natskinne. Dette skal give senen ro til at vokse sammen igen. Såfremt skinnen undtagelsesvist skal fjernes, skal DIP holdes strakt, når skinnen aftages. En enkelt bøjning indebærer som regel, at behandlingen må startes forfra.

Der er ingen forskel i slutresultatet alt efter, om den konservative behandling startes akut eller efter flere uger.

 

 

Ergoterapeutisk intervention

 

0-6 uger efter påbegyndt skinnebehandling:

 • • Skinnebehandling opstartes i Skadestuen eller i ortopædkirurgisk ambulatorium. Patienten behandles med immobilisering af DIP-leddet i strakt stilling (0 grader). Oftest anvendes carstam-skinne. Det er vigtigt, at MCP- og PIP-led er frie, så de kan bevæges aktivt og passivt.

 • • Skinnen benyttes 24 timer i døgnet

 

 

6 uger efter påbegyndt skinnebehandling:

 • • Ergoterapeuten instruerer patienten i aktive fleksionsøvelser, til stramning af ekstensorsenen mærkes, dog max 20-25 grader, samt aktive og passive ekstensionsøvelser. Fleksionsøvelserne udføres som samlet bevægelse i alle fingerled.

 • • Patienten må bruge hånden i lette daglige aktiviteter

 • • Skinnen anvendes som natskinne (indtil 8 uger efter opstart på skinnebehandling)

 

 

7 uger efter påbegyndt skinnebehandling:

 • • Ved god bevægelighed fortsættes aktiv træning

 • • Fleksionen øges med 10 grader (35 grader)

 • • Ved væsentlig nedsat passiv bevægelighed, kan forsigtige passive fleksionsøvelser eventuelt påbegyndes i samråd med håndkirurg

 

 

8 uger efter påbegyndt skinnebehandling:

 • • Natskinnen seponeres. Hvis der herefter er tendens til fortsat eller fornyet ekstensionsdefekt, kan skinnebehandlingen genoptages. Dette konfereres med læge.

 • • Den kraft, patienten må lægge i øvelserne, er stigende efter 8 uger, men der må fortsat ikke trænes med fuld belastning.

 • • Fleksionen øges med 10 grader (45 grader). Fleksionen øges ugentligt med 10 grader indtil max fleksion.

 • • Patienten må bruge hånden i lette daglig aktiviteter

 

 

12 uger efter påbegyndt skinnebehandling:

 • • Iværksatte bevægeøvelser fortsætter, så længe der behov herfor. Behovet vurderes ud fra den opnåede bevægelighed, sammenholdt med patientens aktivitetsformåen.

 • • Patienten må bruge hånden efter evne.

 

 

Som udgangspunkt skal øvelserne udføres 5 gange dagligt, 3 x 10 gentagelser. Bevægeøvelsern gradueres løbende efter behov.

 

Formål

· At sikre, at alle patienter får en ensartet og kvalitetssikret ergoterapeutisk intervention.

· At sikre, at patienten får de instruktioner og eventuelt skinner og hjælpemidler, som er relevante i forbindelse med at have pådraget sig en dropfinger.

· At sikre, at patienten oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet og opnår højest mulig funktionsevne i forhold til at mestre sædvanlige aktiviteter og deltagelse i hverdagen.

 

 

Definition af begreber

EPJ: Elektronisk patient journal

GOP: Genoptrænings plan

DIP: Distale interphalangalled, yderled

PIP: Proximale interphalangalled, mellemled

MCP: metacarpo interphalangalled, grundled

IP: interphalangalled, 1. fingers yderled