Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akutte situationer, Farsø Sygehus, medicinering og lægemidler

Formål

Formålet med vejledning er

 • • at sikre at lægemidler til anvendelse i akutte situationer er tilgængelige og opbevares korrekt

 • • at forebygge utilsigtede hændelser i forbindelse med dispensering af lægemidler, der anvendes i forbindelse med akutte situationer

 • • at ansvaret for lægemidler til akutte situationer er entydigt placeret

Desuden er formålet, at alt personale (læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter) i afdelingen har kendskab til

 • • at der forefindes færdigpakkede medikamentsamlinger (akutpakker) til brug for akutte situationer

 • • at personalet ved, hvor disse præparater opbevares i afdelingen og hurtigt kan fremfindes

 • • at der er en plan for kontrol og opfyldning af pakkerne, samt føres logbog

 • • at personalet kender til medicinens anvendelse

Se instruksen Supplerende matrikelspecifik hjertestopinstruks: AalborgUH Farsø

og Anafylaktisk reaktion og anafylaktisk shock - symptomer og behandling

Definition af begreber

Akutpakke: Samling af medikamenter, der helt eller delvis kan anvendes til en akut livstruende situation (anafylaktisk reaktion, hjertestop).

Beskrivelse

På Sygehus Himmerland, Farsø opbevares ”akutpakke til anafylaksi” tre centrale steder.

 1. 1. Præparationsrummets medicinskab på operationsgangen

 2. 2. Observationsafsnitttet/Opvågningsafdelingens medicinskab.

 3. 3. Medicinrummet på Medicinsk Dagafsnit

Lågen er tydelig afmærket med rødt mærke benævnt ”Akutpakker”. Relevant personale er instrueret om placering og har adgang til medicinskabet.

Akutpakke til behandling af anafylaksi indeholder:

 1. 4. Adrenalin inj. 1mg/ml, 1 ml x 3

 1. 5. Tavegyl inj. 1 mg/ml, 2 ml x 2

 2. 6. Solucortef 100 mg, 2 htg

 

På Sygehus Himmerland, Farsø opbevares ”akutpakke til hjertestop” tre centrale steder.

 1. 7. I Skadestue 1 øverst i medicinskabet

 1. 8. På O4 i medicinrummet

 2. 9. Medicinrummet på Medicinsk Dagafsnit

Akutpakke til initial behandling af hjertestop indeholder:

 1. 10. Adrenalin inj. 1 mg/ml, 10 ml x 2

 1. 11. Amiodaron (Cordarone) inj. 50 mg/ml, 3 ml x 3

 2. 12. Atropin inj. 1 mg/ml, 1 ml x 3


Desuden indeholder pakken medikamenterne

 1. 13. Noradrenalin inj. 1 mg/ml, 1 ml x 5

 1. 14. Isoprenalin inj. 1 mg/ml, 1 ml x 3

 2. 15. Seloken inj. 1 mg/ml, 5 ml x 5

 3. 16. Veraloc inj. 2,5 mg/ml, 2 ml x 3

 4. 17. Dopmin 40 mg/ml til opblanding mhp. infusion, 5 ml x 3

Ved hjertestop medbringer Kirurgisk afdeling O4 medikamenter til brug for avanceret hjertestopbehandling (se instruksen Supplerende matrikelspecifik hjertestopinstruks: AalborgUH Farsø

Akutpakkerne er plomberet og markeret med henholdsvis ”Anafylaksipakke” og ”Hjertestoppakke”. Udenpå er angivet indhold og udløbsdato for den medicin, der først skal skiftes. Pakkerne er plomberet og kontrolleres med faste mellemrum. Der føres logbog, hvor dato for kontrol anføres og initialer på kontrollanten. Det anføres hvilke handlinger der er udført i forbindelse med kontrollen.