Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Tøm postkassen – Interne henvisninger

Visitering af INTERNE henvisninger fra postkassen

 

 

Røntgenundersøgelser

RU af knogler – obs. fraktur – Henvisninger til Skaderøntgen som er sendt elektiv skal

ændres til akut KV og 1, så de kommer på akutlisten.

 

Sygehusafdelinger: Indlagte patienter

Syd-afdelinger (inkl. Medicinerhus) – til Syd-gruppen – obs. Reum. og Geriatrisk flyttet på Syd

Nord-afdelinger (gyn, urol, neurologisk) – til Nord-gruppen


Sygehusafdelinger:
Ambulante patienter – til syd-gruppen – undtagen REUM-amb. til Nord-gruppen, men RU thorax til Syd-gruppen.


Undtagelser:

Alle børn til og med 16 år – Nord-gruppen

 

___________________________________________________________________________________

 

Ultralyd:

Syd-afdelinger (inkl. Medicinerhus) – til Syd-gruppen.

Nord-afdelinger – til Nord-gruppen

 

Undtagelser:

Til Syd-gruppen:

Ultralyd af knogler inkl. skulder

UL inkl. steroidinjektion

UL af babyer mhp. hofter

UL sarkompakke

UL lipomer

UL mhp. P-stav implanon

UL af metalhofter

UL mhp. DVT (dog ikke hvis henvist fra egen læge, da ASN)

 

Til Nord-gruppen:

UL på børn (gælder dog ikke UL af knogler) (dog ikke hvis indlagt ASS)

UL på mammae

UL af thyreoidea

UL scrotum (dog ikke hvis indlagt ASS

Mave-/tarmundersøgelser:

Det kan dreje sig om blandt andet følgende undersøgelser:

oesophagus, ventrikel, tyndtarmspassage, colon, oversigt over abdomen, colon transittid,

gennemlysning af port, RU af thorax/OOA mhp. sondeplacering.

Amdrup-bøf, defækografi, pouch colon, kolangiografi, fistulografi – kun syd

Antegrad/retrograd pyelografi - kun nord

 

Sygehusafdelinger:

Syd-afdelinger (inkl. Medicinerhus) – til Syd-gruppen.

Nord-afdelinger – til Nord-gruppen.

 

Undtagelser:

Børn til og med 16 år til Nord-gruppen.

 

___________________________________________________________________________________

 

Angiografier (a-grafi):

Inkl. PTC, PTA, PTRA, reninbestemmelse, shuntografi

Til Syd-gruppen.

 

_________________________________________________________________

 

Myelografier, lumbalpunktur:

Til Syd-gruppen.

 

___________________________________________________________________________________

 

ALLE CT-SKANNINGER SKAL VISITERES TIL SYD (s-ass)

ALLE MR-SKANNINGER SKAL VISITERES TIL SYD (s-ass) – dog MR-mammografi S-MAM

KM + SCR SKAL VISITERES TIL NORD


Kontroller, som kommer i PAS med en VUD-linje, ændres til IKO. Eks. ofte onko-patienter fra Aarhus.