Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Uddannelsesprogram i ultralydsskanning

For læger under Hoveduddannelse på Gynækologisk-obstetrisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel

 

Beskrivelse

Uddannelsesplan:

Læger i Hoveduddannelse skal under sin ansættelse opnå:

 • • De i målbeskrivelses anførte mål dvs.:

 • • Blive i stand til at udføre vaginal og abdominal ultralydsundersøgelse af det lille bækken med identifikation af genitalier interna, herunder at kunne identificere/diagnosticere forskellige tumorer/cyster.

 • • Blive i stand til at bestemme gestationsalder og vægtestimere fostre.

 • • Få mulighed for at overvære specielle føtale ultralydsdiagnostiske undersøgelser.

 • • Opnå godkendelse af den i målbeskrivelsen anførte billeddokumentation for UL.

 • • Tilstrækkelig UL-kunnen til at passe det daglige arbejde uden supervision (kompetenceniveau D).

 

Slut-kompetencer:

Almen UL:

 • • Kunne skanne trans-abdominalt og trans-vaginalt (inkl. vandskanning).

 • • Kunne optimere UL-billedet, herunder kendskab til artefakter og fejlkilder.

 

Gynækologisk UL:

Ved vaginal og abdominal UL bedømme:

 • • Uterus incl. længde, bredde og højde og bestemme lejring.

 • • Endometrietykkelse, intrakavitære processer (også ved vandskanning).

 • • Ovarier incl. mål.

 • • Rumopfyldende processer i det lille bækken.

 • • Ascites/fri væske.

 

Obstetrisk UL:

Ved abdominal og vaginal UL skal kursisten kunne:

 • • Bestemme gestationsalder ultrasonisk, herunder:

 • • Måle HO (BPD, OFD)

 • • Måle CRL

 • • Redegøre for:

 • • Hvad der kan identificeres ved de forskellige typer scanning.

 • • Prænatale diagnostiske procedurers komplikationer.

 • • Vurdere risiko for arvelige og medfødte sygdomme.

 • • UL-bestemme choriositet og amniositet ved flerfoldsgraviditeter.

 

 • • Udføre estimat af fostervægt med UL (BPD, OFD, AD, APAD, FL)

 • • Vurdere/måle fostervandsmængde med UL.

 • • Måle doppler-flow i a.umbilicalis.

 • • Vurdere lokalisation af placenta med UL.

 • • Vurdere foster-præsentation med UL.

 • • Måle cervix ved UL.

 

Tidsplan:

H-lægen har færdighedsudviklende ophold af 2 x 10 dage på Ultralydsambulatoriet under sine ansættelser på Stamafdelingen (Aalborg Sygehus Nord).

Under de 1½ års ansættelse på perifer afdeling (Sygehus Vendsyssel) tilstræbes 2x3 dage fordelt følgende:

Færdighedsudviklende periode:

 • • 2x2 dages ophold på skanningsstue med sonograf.

 • • 2x1 dage med UL-overlæge

 • • Formål som anført ovenfor.

 • • De færdighedsudviklende perioder fordeles over de 1½ år med 1. periode i løbet af de første 6 måneder og 2. periode inden for de sidste 6 måneder.

 • • Hoveduddannelseslægen bør forud for hver færdighedsudviklende periode have orienteret sig i bogen: ”Føtalmedicinsk og gynækologisk ultralydskanning”. Hoveduddannelseslægen skal udføre så mange skanninger som muligt med supervision af sonograf på stuen.

 • • Det er sonografens ansvar, at målingerne sker korrekt og føres ind i Astraia, ligesom informationen til patienten er sonografens ansvar.

 

1. periode:

2 dage med sonograf:

 • • Der undervises primært ved sonograf idet hovedvægten lægges på screeningsundersøgelser: (nakkefoldsskanning og gennemskanning).

 • • Orientering af proben og systematik. Klargøring af pt. og hygiejne.

 • • Optimering af UL-billedet, herunder betydningen af funktioner som gain, dybde og frekvens.

 • • Transabdominal- og transvaginal skanning med måling af CRL og BPD.

Betydning af det korrekte plan skal indskærpes.

Deltagelse i risikoberegning ved Astraia.

 • • Gestationsalderbestemmelse udfra CRL og HO.

 • • Amnio- og Choriositetsbestemmelse ved gemelli.

 • • 18-20 ugers ”gennemskanning”. Herunder:

 • • Måling af BPD,OFD, (HC), APAD, AD, (AC), og FL.

 • • Lokalisation af placenta.

 • • Introduceres til betydningen af ”standard views” dvs:

 • • Cerebrum sv.t. BPD.

 • • Cerebellum.

 • • Overlæbe.

 • • 4-kammer billede. (evt. store kar).

 • • Ventrikel (incl. situs) og abdominalvæg.

 • • Nyrer og fostervand.

 • • Columna.

 • • Urinblære incl. 3 kar i NS.

 • • Køn.

 • • Hænder og fødder.

 • • Tilvækstskanning:

 • • Vægtestimat.

 • • Fostervand.

 • • Flow i a.umbilicalis.

 • • Bedømmelse af fosterpræsentation ved UL.

 • • Cervix.

 

1 dag med UL-overlæge:

 • • H-lægen bør overvære følgende undersøgelser ved UL-overlæge: 

 • • Undersøgelse ved mistanke om misdannelser.

 • • Undersøgelse af tvillingegraviditet.

 • • Flow-undersøgelse i a.umbilicalis, a.cerebri media, ductus venosus og a.uterina.

 • • Rådgivning ved forstørret nakkefold/øget risiko for kromosomfejl.

 • • Genetisk rådgivning.

 

 

2 periode:

2 dage med sonograf:

 • • Genopfriskning af områderne orientering, systematik og optimering af UL-billedet.

 • • Transabdominal- og transvaginal skanning med måling af CRL og BPD.

 • • Udføre risikoberegning i Astraia.

 • • Udføre: Gestationsalderbestemmelse udfra CRL og HO.

 • • Udføre: Amnio- og Choriositetsbestemmelse ved gemelli.

 • • Udføre: 18-20 ugers ”gennemskanning”. Herunder:

 • • Måling af BPD, OFD, (HO), APAD, AD, (AC), og FL.

 • • Lokalisation af placenta.

 • • Anvende ”standard views” dvs:

 • • Cerebrum sv.t. BPD.

 • • Cerebellum.

 • • Overlæbe.

 • • 4-kammer billede. (evt. store kar).

 • • Ventrikel (incl. situs) og abdominalvæg.

 • • Nyrer og fostervand.

 • • Columna.

 • • Urinblære incl. 3 kar i NS.

 • • Køn.

 • • Hænder og fødder.

 • • Udføre: tilvækstskanning:

 • • Vægtestimat.

 • • Fostervand.

 • • Flow i a.umbilicalis.

 • • Udføre: Bedømmelse af fosterpræsentation ved UL.

 • • Udføre måling af cervix.

 

1 dag med UL-overlæge:

 • • H-lægen bør overvære følgende undersøgelser ved UL-overlæge: 

 • • Undersøgelse ved mistanke om misdannelser.

 • • Undersøgelse af tvillingegraviditet.

 • • Flow-undersøgelse i a.umbilicalis, a.cerebri media, ductus venosus og a.uterina.

 • • Rådgivning ved forstørret nakkefold/øget risiko for kromosomfejl.

 • • Genetisk rådgivning.

 

Vægtestimater:

Til vurdering af vægtestimat anvendes regneark (vægtberegning-uddannelse), som findes på afdelingens fællesdrev (K:\Uddannelsesplan for læger\ UL-uddannelse). Regnearket kopieres til eget drev og udfyldes, idet man løbende skaffer sig oplysninger om fødselsvægt på de fostre, man skanner. På elektiv-sectio operationsdag vægtscannes patienten på fødegangen af H-lægen.

Det forventes at kursisten kan dokumentere 10 vægtestimater med max 8% vægtafvigelse.

 

Evaluering:

Gennemførsel af de enkelte punkter i uddannelsesplanen bekræftes ved underskrift på Checklisten, som opbevares i porteføljen sammen med UL-billeder.

 

Billeddokumentation: Kan med fordel evalueres fortløbende, men skal senest godkendes i slutningen af hoveduddannelsesforløbet på perifer afdeling.

 

Målbeskrivelses krav for det samlede uddannelsesforløb (4 år):

 • • 25 BPD, 25 CRL, 25FL.

 • • 5 flerfoldsgraviditeter.

 • • 25 vægtestimater.

 • • 100 gynækologiske UL skanninger (20 uterus, 20 ovarier, 10 intrakavitære processer, 20 rumopfyldende processer i det lille bækken og 20 fri væske).

 

Afdelingens krav (1½år) vedrørende gynækologisk ultralyd: 40 cases med følgende mål:

 • • Tidlig UL: 10 CRL målinger.

 • • Vaginal skanning af uterus i saggitalsnit (længdesnit) med angivelse af længde, højde og endometrietykkelse.

 • • Uterus i tværsnit med angivelse af bredde.

 • • Ovarier med angivelse af længde, bredde og højde.

 • • Angivelse af evt. fri væske.

 • • Der skal være tale om et bredt udsnit af patologi med fibromer, polypper, vandskanning, ovariecyster og tumorer, samt anden patologi.

 • • Bag på billederne anføres:

 • • Henvisningsdiagnose.

 • • Fund/diagnose.

 • • Behandlingsplan.

Gyn. UL-billederne bedømmes af GYN vejleder el superviser.

 

Afdelingens krav (1½år) vedrørende obstetrisk ultralyd:

 • • 2 gemelli før 15.uge med angivelse af:

 • • Lambda- eller t-tegn.

 • • Choriositet.

 • • Gestationsalder.

 • • 3 gennemskanninger (18-20. uge) incl:

 • • BPD, OFD, (HO), APAD, AD, (AC), FL.

 • • Placentas lokalisation.

 • • 3 serier billeder af gennemskanning:

 • • Hoved sv.t BPD

 • • Cerebellum.

 • • Thorax med 4-kammer billede.

 • • Abdomen med ventrikel og v.umb.

 • • Columna

 • • Nyrer

 • • Blære med aa.umbilicalis.

 • • 10 vægtestimater incl:

 • • BPD, OFD, (HO), APAD, AD, (AC), FL.

 • • Vægtestimat.

 • • Fostervandsmængde.

 • • Udfyldt regneark med min.10 acceptable vægtestimater (max 8% vægtafvigelse), alternativt vægtscanning på sectiodag.

 • • 3 målinger af flow i a.umbilicalis.

 • • 3 cervixmålinger.

 • • Bag på billederne anføres:

 • • Gestationsalder

 • • Fund

 • • Diagnose.

 • • Behandlingsplan.

Checkliste for færdighedsudviklende periode i gynækologisk og obstetrisk ultralyd for H-læger.

 

1. Periode:

Sæt kryds.

 • □ Oplæring i orientering og systematik. Optimering af UL-billedet. Klargøring af pt. og hygiejne.

 • □ Udføre: Transabdominal- og transvaginal skanning med måling af CRL og BPD.

 • □ Overvære: Måling af NT og risikoberegning ved Astraia.

 • □ Udføre: Gestationsalderbestemmelse udfra CRL og HO.

 • □ Overvære: Amnio- og Choriositetsbestemmelse ved gemelli.

 • □ Overvære: 18-20 ugers ”gennemskanning”. Herunder:

 • □ Udføre: Måling af BPD, OFD (HO), APAD, AD, (AC), FL.

 • □ Udføre: Lokalisation af placenta.

 • □ Overvære: ”Standard views”.

  • □ Udføre: Tilvækstskanning:

     • Vægtestimat.

     • Fostervand.

     • Flow i a.umbilicalis.

  • □ Udføre: Bedømmelse af fosterpræsentation ved UL.

  • □ Udføre: Cervix-måling.

 

Kursisten skal om muligt overvære følgende undersøgelser ved UL-overlæge: 

 • □ Undersøgelse af tvillingegraviditet.

 • □ Flow-undersøgelse i a.umbilicalis, a.cerebri media ductus venosus og a.uterina.

 • □ Rådgivning ved forstørret nakkefold/øget risiko for kromosomfejl.

 • □ Genetisk rådgivning.

 • □ Invasive undersøgelser som CVS/AC.

 

 • □ Evalueringssamtale med sonograf og overlæge sidste dag.

 

Dato……..underskrift (sonograf):…………………………………………………...

  underskrift (UL-overlæge):…………………………………………………...

 

2. Periode:

Sæt kryds.

 • □ Genopfriske orientering, systematik og optimering af UL-billedet.

 • □ Udføre: Transabdominal- og transvaginal skanning med måling af CRL og BPD.

 • □ Udføre: Risikoberegning ved Astraia.

 • □ Udføre: Gestationsalderbestemmelse udfra CRL og HO.

 • □ Udføre: Amnio- og Choriositetsbestemmelse ved gemelli.

 • □ Udføre: 18-20 ugers ”gennemskanning”. Herunder:

 • □ Udføre: Måling af BPD, OFD,(HO) APAD, AD,( AC), FL.

 • □ Udføre: Lokalisation af placenta.

 • □ Udføre: ”Standard views”: (mindst de fremhævede)

 • □ Cerebrum sv.t. BPD.

 • □ Cerebellum.

 • □ Overlæbe.

 • □ 4-kammer billede. (evt. store kar).

 • □ Ventrikel (incl. situs) og abdominalvæg.

 • □ Nyrer og fostervand.

 • □ Columna.

 • □ Urinblære incl. 3 kar i NS.

 • □ Køn.

 • □ Hænder og fødder.

  • □ Udføre: Tilvækstskanning:

  • □ Vægtestimat.

  • □ Fostervand.

  • □ Flow i a.umbilicalis og evt. a. cerebri media.

  • □ Tilvækst ved flerfoldsgraviditet.

  • □ Udføre: Bedømmelse af fosterpræsentation ved UL.

  • □ Udføre: Cervix-måling.

 

Kursisten skal om muligt deltage i følgende undersøgelser ved UL-overlæge: 

 • □ Undersøgelse ved mistanke om misdannelser.

 • □ Undersøgelse af monochorisk tvillingegraviditet.

 • □ Flow-undersøgelse i a.umbilicalis, a.cerebri media, ductus venosus og a.uterina.

 • □ Flow i a. umbilicalis, a.cerebri media og a.uterina.

 • □ Rådgivning ved forstørret nakkefold/øget risiko for kromosomfejl.

 • □ Genetisk rådgivning.

 • □ Evalueringssamtale med sonograf og overlæge sidste dag.

 

Dato……..underskrift (sonograf):…………………………………………………...

underskrift (UL-overlæge):…………………………………………………...

 

 

 

 • Godkendelse af billeddokumentation for gynækologisk UL:

Afdelingens krav: 40 cases med følgende mål:

    • □ Vaginal skanning af uterus i saggitalsnit (længdesnit) med angivelse af længde, højde og endometrietykkelse.

    • □ Uterus i tværsnit med angivelse af bredde.

    • □ Ovarier med angivelse af længde, bredde og højde.

    • □ Angivelse af evt. fri væske.

    • □ Der skal være tale om et bredt udsnit af patologi med fibromer, polypper, vandskanning, ovariecyster og tumorer, samt anden patologi.

    • □ Tidlig UL: 10 CRL målinger.

 

Dato……..underskrift (gyn-vejleder)……………………………………………………..

 

 • Godkendelse af billeddokumentation for obstetrisk UL:

Afdelingens krav:

    • □ 2 gemelli før 15.uge med angivelse af:

     • Lambda- eller t-tegn.

     • Choriositet.

     • Gestationsalder.

    • □ 3 gennemskanninger (18-20. uge) incl:

     • BPD,OFD, (HO), APAD, AD, (AC), FL.

     • Placentas lokalisation.

   • □ 3 serier billeder af gennemskanning:

      • ▪ Hoved sv.t BPD

      • ▪ Cerebellum.

      • ▪ Thorax med 4-kammer billede.

      • ▪ Abdomen med ventrikel og v.umb.

      • ▪ Columna

      • ▪ Nyrer

      • ▪ Blære med aa.umbilicalis.

    • □ For hver case skal anføres (f.eks. på bagsiden af billederne)

     • Gestationsalder.

     • Fund

     • Diagnose.

     • Behandlingsplan

    • □ 10 vægtestimater incl:

     • BPD , OFD, (HC), APAD, AD (AC), FL.

     • Vægtestimat.

     • Fostervandsmængde.

    • □ 3 flow i a.umbilicalis.

    • □ 3 cervixmålinger.

    • □ Udfyldt regneark med min. 10 acceptable vægtestimater (max 8% vægtafvigelse.)

 

Dato……..underskrift (UL-overlæge)…………………………………………………………………………….

 

 

 1. 1. 

Definition af begreber

Hoveduddannelse gynækologi/obstetrik: I alt 4 års ansættelse.

1 års ansættelse på Gyn-obs afdeling univesitetshospital (ASN).

½ års ansættelse på kirurgisk afdeling (færdighedsudviklende periode).

1½ års ansættelse på Gyn-obs afdeling regionalt (SVE).

1 års ansættelse på Gyn-obs afdeling universitetshospital (ASN).

Krav i målbeskrivelsen vedrørende gynækologisk/obstetrisk UL-uddannelse.

 

Formål

At fastlægge uddannelsesbehov og -krav indenfor ultralydsskanning for læger under hoveduddannelse i gynækologi og obstetrik.

Referencer

DSOG Målbeskrivelse 2013