Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdstilrettelæggelse for Læger på akutlægebilen

 

Målgruppe – modtagelse

Alle ledere.

 

Formål

At sikre, at arbejdstilrettelæggelsen tager hensyn til faglig kvalitet, uddannelse og patientens behov samt sikrer den bedst mulige anvendelse af personaleressourcer og – kompetencer.

 

Beskrivelse

Der indgås kontrakt mellem Region Nordjylland og speciallæger i anæstesi med henblik på varetagelse af bemanding af akutlægebilen i Aalborg.

 

Lægerne har 2 – 3 selvvalgte døgnvagter pr. måned.

 

Det er den daglige leder af akutlægebilen, der har ansvaret for bemanding af akutlægebilen med ansatte læger.

 

 

Referencer

Standard nr. 1.4.3, Den Danske Kvalitetsmodel, Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område, 2. version.