Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Fælles – Indskanning i PACS

Beskrivelse

Billeddiagnostisk Afdeling modtager mange dokumenter, som skal indskannes i PACS. Det kan blandt andet være karskemaer, metalskemaer, biopsisvar (cytologi eller histologi), beskrivelser fra andre regioner samt privathospitaler og udlandet, ophængninger, spektroskopier, spørgeskemaer i forbindelse med DEXA-skanninger, samtykkeerklæringer m.v.

 

Indskanning foretages på Billeddiagnostisk Afdeling, afsnit Syd samt i Thisted.

Placering af skannere

Syd: Serviceteamets kontor – skrivebordet til venstre, når man kommer ind ad døren.

Thisted: Sekretærkontoret.

Arbejdsgang for de matrikler, der ikke har en skanner

De matrikler, der ikke har en skanner, skal sende dokumenterne til Serviceteamet i Aalborg til indskanning.

Standardisering af tekst på indskannede dokumenter

Det er besluttet, at den tekst, der manuelt skal skrives, skal standardiseres.

Først skal typen skrives (f.eks. beskrivelse, spørgeskema m.v.).

Dernæst skrives en nærmere forklaring af, hvad der nøjagtig er indskannet (f.eks. CT af cerebrum) efterfulgt af dato, som skrives således: 01.01.2020.

Til sidst laves en parentes, hvor lokationen skrives, f.eks. Aarhus UH.

 

Der ligger en blå mappe på skrivebordet på afsnit Syd på Serviceteamets kontor, hvor der er eksempler på de forskellige dokumenter, der typisk indskannes og oplysninger om, hvad der skal foretages med dokumenterne.

Eksempler:

Beskrivelse RU af ve. fodled 01.01.2020.

Biopsisvar – der er følgende typer:

  • Biopsisvar Histologi 01.01.2020 (Patologiafdelingen, Aalborg UH)

  • Biopsisvar Cytologi 01.01.2020 (Patologiafdelingen, Aalborg UH)

  • Biopsisvar Histologi FORELØBIG SVARKOPI 01.01.2020 (Patologiafdelingen, Aalborg UH)

  • Biopsisvar Histologi SUPPLERET 01.01.2020 (Patologiafdelingen, Aalborg UH)

  • Biopsisvar Histologi RETTET 01.01.2020 (Patologiafdelingen, Aalborg UH)

EVAR skema 01.01.2020

Fistelambulatoriet 01.01.2020.

Foreløbigt notat MR af col. lumbalis 01.01.2020 (Aleris-Hamlet, MR Scanning Aalborg).

Karskema 01.01.2020.

Metalskema 01.01.2020. OBS: det kan sagtens være ufuldstændige oplysninger, der står på metalskemaer om patientens fulde navn osv., så tjek oplysningerne i i PAS i AM,CPR, specielt inden patienten indskrives i Rialto.

Samtykkeerklæring for gravide til MR-skanning 01.01.2020.

Spektroskopi 01.01.2020.

Spørgeskema til DEXA-skanning 01.01.2020 (Farsø). OBS: her er det vigtigt at skrive acc.nr. ind også, og bagefter tjekke i RIS ved at søge på acc.nr., at spørgeskemaet kommer frem – står i RIS som en BMD Farsø. Når billederne åbnes på BMD Farsø-henvisningen, skal spørgeskemaet også ligge der.

Åbning af PC og skanner

Der skal først logges på pc’en med et login.

På afsnit Syd står login på siden af skærmen.

I Thisted kendes login-oplysningerne af sekretærerne.

Tænd dernæst skanneren, knappen sidder bagpå. Skanner skal eventuelt vippes tilbage, og låget skal løftes, før du aktiverer tænd/sluk-knappen.

Vælg ”Dicom Scan – genvej” på skrivebordet og dobbeltklik

Billede 1

Indskanning – patienten er oprettet

Det første skærmbillede ser således ud:

Billede 2

Start med at trykke på ”Clear”:

Billede 3
 

Indtast dernæst patientens CPR-nummer uden bindestreg:

Billede 4

 

Tryk på ”PACS”:

Billede 6

Hvis patienten allerede er i systemet, kommer patientens navn og øvrige oplysninger automatisk frem.

(Hvis ikke patienten kommer frem, følg vejledning nedenunder under punktet Indskanning – Patienten er ikke oprettet).

Billede 19

 

Feltet ”Study description” skal udfyldes med eksempelvis ”beskrivelse”, ”karskema”, ”metalskema” m.v. eller denne kategori findes frem på listen over de study descriptions, der allerede er lagt ind. Det er vigtigt, at der manuelt skrives den tekst, der er besluttet, jf. punktet Standardisering af tekst på indskannede dokumenter.

Billede 23

 

Dobbeltklik herefter på den øverste blå bjælke:

Billede 28

 

Skærmen ser nu sådan ud:

(Hvis du selv har skullet oprette patienten, er det her, du starter igen).

Billede 30

 

Papiret lægges i skanneren med teksten nedad, hovedet først.

Billede 11

 

Tryk på ”Scan”:

Billede 32

 

Her er det indskannede dokument:

Billede 34

 

Tryk nu på ”Send now”.

Billede 31

 

Skærmen ser nu således ud; her trykker du på ”OK”.

Billede 36

 

Henvisningen er nu skannet ind i PACS.

Indskanning – patienten er ikke oprettet

Inden en patient oprettes, så tjek lige i PAS i AM,CPR, at det er det korrekte CPR-nummer, der står på dokumentet.

Indtast patientens CPR-nummer:


Billede 13

 

Indtast patientens efternavn:

Billede 14

 

Indtast patientens for- og mellemnavn(e):

Billede 20

 

Indtast patientens fødselsdato (NB! Formatet skal være rigtigt):

Billede 21

 

Indtast patientens køn:

Billede 22

 

Tryk herefter på ”Add to list”:

Billede 26

 

Skærmen ser nu således ud:

Billede 41

 

Dobbeltklik herefter på den blå bjælke:

Billede 39

 

Fortsæt som ovenfor i afsnittet ”Indskanning – patienten er oprettet” fra ”Skærmen ser nu sådan ud:”

Dokumenter efter indskanning

Når indskanningen er foretaget, skal dokumenterne makuleres.

Lukning af PC og skanner

Når du går fra arbejdspladsen, skal du slukke for skærmen og lukke skannerens låg samt vippe skanneren frem.

Opstart

Denne vejledning vedrører dokumenter til indskanning modtaget på Billeddiagnostisk Afdeling fra og med 15.04.21.