Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Brandsårsbehandling i Akutmodtagelsen

Definition af begreber1

1. grads forbrænding1

2. grads forbrænding1

Overfladisk 2. grads forbrænding2

Dyb 2. grads forbrænding2

3. grads forbrænding2

Beskrivelse af brandsårsbehandling2

Klargøring, inden modtagelse af brandsårspatient2

Modtagelse af brandsårspatienter2

Patienter med forbrændinger, skoldninger og ætsninger kan behandles:3

Behandling i akutmodtagelsen3

Ætsninger3

Hvordan instruerer man patienten ved ambulant behandling?4

Forbrænding på hænder4

Forbrænding på fødder4

Hvilke patienter skal indlægges?4

Overflytning af patient5

Behandling før transport5

Behandling af forbrændinger under transport5

Formål5

Referencer5

Definition af begreber

KAD: Kateter á demeure

1. grads forbrænding

Minder om en solskoldning. Huden er rød og smertende uden sår eller blærer.

Kun de yderste lag af overhuden er beskadiget.

Behandling: ingen ud over skylning med kuldstået vand samt håndkøbssmertestillende.

2. grads forbrænding

Huden danner blærer, som kan briste eller falde af, under disse er der en fugtig, lyserød eller lidt mørkere rød sårflade. Er meget smertefuldt.

Man skelner mellem overfladisk 2. grads forbrænding og dyb 2.grads forbrænding.

Det er ofte vanskeligt umiddelbart at skelne mellem disse to typer, men der er væsentlige

forskelle.

Overfladisk 2. grads forbrænding

Overhuden og det allerøverste lag af læderhuden er beskadiget.

Kræver næsten altid lægelig behandling.

Heler i løbet af to uger og efterlader ingen - eller næsten ingen ar.

Dyb 2. grads forbrænding

Vævsbeskadigelsen går dybere ned i læderhuden.

Kræver altid lægelig behandling

Heler ikke inden for 14 dage.

Operation er praktisk talt altid nødvendigt.

Efterlader altid varige, synlige ar, hvis de får lov til at hele af sig selv.

3. grads forbrænding

Det forbrændte område er hvidligt eller gulligt og tørt på overfladen, der kan være hård, og næsten føles som pap.

Ikke særlig smertende.

Vævsødelæggelsen omfatter alle hudens lag og kan gå ned i de underliggende væv.

Kræver altid lægelig behandling.

Operation er altid nødvendig.

Beskrivelse af brandsårsbehandling

Klargøring, inden modtagelse af brandsårspatient

 • • Tænd varmeblæser og hold døren lukket til stuen med ”skyllefaciliteter”.

 • • Nyt brusehoved og slange monteres på vandudtaget. Der er mulighed for at montere 2 brusehoveder ved større brandsår.

 • • Afløbsslanger monteres.

 • • Skyllelejet kan placeres så der er adgang til patienten fra alle sider.

 • • Varme tæpper og patienttøj hentes til stuen. Store klare plastposer benyttes til at pakke tæpperne ind i.

 • • Kateterbakke (kun ved større brandsår og til overflytninger)

Ved konkurrerende skader eller større forbrændinger der involverer patientens vejrtrækning, modtages patienten på stue 1, hvor der også er varmeblæser og afløb i gulvet.

Modtagelse af brandsårspatienter

 • • Rolig og professionel atmosfære skaber tryghed for patient og pårørende.

 • • Afklaring af skadernes omfang.

 • • Brug pårørende som ressourcepersoner i forhold til skylning.

 • • Lejring af patienten i forhold til aktuelle skader – vær kreativ, f. eks nedsænkning af den forbrændte legemsdel i vand, anvend kolde klude, eller brug forstøver spray hvis patienten føler meget ubehag ved direkte skylning.

 • • ”Forbrændingen skal afkøles, ikke patienten.”

– Husk tildækning af ikke forbrændte områder med tørt tøj, folie (ligger i brandsårs skabet på stue 14) og varme tæpper pakket ind i plastik poser.

 • • Opmærksomhed på behov for smertestillende behandling jf. Medicingivning efter rammeaftale

 • • Patienten tilbydes drikkevarer, og informeres om vigtigheden af at drikke, da der vil ske et stort væsketab gennem forbrændingen. (Husk at tilbyde mad ved langvarige skylninger).

Patienter med forbrændinger, skoldninger og ætsninger kan behandles:

 • • Ambulant.

 • • Under indlæggelse på ortopædkirurgisk afsnit.

 • • Overflyttes til Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling på Rigshospitalet eller Plastikkirurgisk afdeling Z på Odense Universitetshospital.

Behandling i akutmodtagelsen

 • • Skylning

 • • Hvis der er påbegyndt skylning lige da forbrændingen sker, skal der skylles i min 30 minutter (hvilket der ofte er gået inden patienten ankommer til akutmodtagelsen).

 • • Hvis der ikke er skyllet lige da skaden sker, skal der skylles i minimum 2 timer.

 • • Forbrændingen skylles med køligt vand. Vandet skal have en temperatur, så det virker kølende og smertestillende. Under skylningen punkteres store bullae, ligesom helt løs hud forsigtigt fjernes. Efter endt skylning og afvaskning pakkes brandsårene sterilt ind.
  (Ætsninger, se nedenfor).

 • • Smertestillende behandling 1 g Pinex og 400 mg Ibuprofen (børnedoser udregnes efter vægt) ved ankomst.

 • • Afvaskning med vand og sæbe i 10 min. Vandet skal have en temperatur, så det virker kølende og smertestillende. Der anvendes flydende sæbe, Specialsæbe med pH 4,5, der ikke svier, (i modsætning til de basiske produkter). Sæben afskylles med køligt vand fra vandhanen. Det er ikke nødvendigt at bruge sterilt vand.

 • • Forbinding, som består af:
  Ved 2. gradsforbrændinger anvendes AQUACEL Ag Burn
  Brandsårsbehandling med AQUACEL Ag Burn

 • • Dækket med fluffy forbinding

 • • Forbindingen skal sidde urørt i 10 dage.
  Forbrænding af hænder: se senere.

 • • I tilfælde af forbrænding på steder der er svære at forbinde kan åben behandling anvendes. Dette gøres under indlæggelse ved hjælp af sterile grønne stykker samt fuglebur/dyneløfter (bestilles via hjælpemiddeldepotet i dagtid og via portørcentralen/columna opgavesystem i vagten).

 • • Tetanusprofylakse gives efter gældende retningslinjer.

 • • Smerteplan efter udskrivelse.

Ætsninger

Ætsende stoffer kan ekstraheres af huden ved diffusion gennem langvarig skylning med tempereret vand. Der skylles til pH er neutral målt med pH-universalindicator (findes i øjenbakken). Pause ca. 10 min. med skylning, før der måles (ellers måles pH på vandhanevand). Måling kontrolleres ½ time efter, at skylning er ophørt. Stærke baser kræver skylning i ca. 1 døgn.

Undtagelser fra ovenstående behandling er: sodium (natrium), potassium (kalium) eller litium, som ikke skal skylles med vand, se brandsaar.dk/aetsninger

Hvordan instruerer man patienten ved ambulant behandling?

Patient eller pårørende gives besked om at møde hos:

 • • Egen læge eller

 • • Ortopædkirurgisk ambulatorium (indkaldelse pr brev ved personer under 18 år, via e-boks for personer over 18 år) ca. 10 dage efter ulykken. Ved behandling med Aquacel Ag Burn skal patienten altid indkaldes til ambulant opfølgning. Indtil opfølgende behandling skal forbindingen forblive urørt og må kun blive våd i det omfang, det er sket med sterilt vand eller NaCl til at skabe øget bevægelighed hen over led.

Patienten skal sætte sig i forbindelse med egen læge/vagtlæge/ortopædkirurgisk ambulatorium/Akutmodtagelsen hvis:

 • • Forbindingen bliver gennemsivet

 • • Forbindingen forskubber sig

 • • Forbindingen begynder at lugte

 • • Patienten får feber

Forbrænding på hænder

Ved overfladiske, men udbredte forbrændinger på hænder og fingre, behandles med flamazine-creme og plasticpose.

 • • Efter endt skylning og afvaskning med specialsæbe påsmøres de forbrændte områder med et tyndt lag Flamazine-creme.

 • • Omkring håndleddet ovenfor forbrændingen anlægges 2 – 3 gazekompresser, hvorpå posen påsættes og fikseres. Posen medfører, at brandsåret er fugtigt og fingrene derfor kan bevæges. Det fugtige miljø giver risiko for infektion og skal derfor kun anvendes i forbindelse med Flamazine-creme.

Mindre forbrændinger kan behandles med skumbandage. Hvis det drejer sig om enkelte små forbrændinger, kan de lades urørte og tørre ind, så huden heler spontant.

 • • Vejledning i behandling af hænder med Flamazine-creme og plasticpose beskrives for patienter i pjecen ”Sådan gør du når din hånd er forbrændt”. Denne vedhæftet som bilag

Forbrænding på fødder

Forbrændinger på fod og tæer behandles aldrig med Flamazine-creme og plasticpose (spædbørn undtaget).

Her behandles i stedet med AQUACEL Ag Burn. Brandsårsbehandling med AQUACEL Ag Burn

Derudover skal den forbrændte eller skoldede fod eleveres og aflastes.

Hvilke patienter skal indlægges?

 • • De fleste 2. og 3. grads forbrændinger, som omfatter mere end 3 % af den totale legemsoverflade.

 • • Cirkulære forbrændinger.

 • • Dybe forbrændinger af mindre omfang, hvis de er lokaliserede til hoved, hals eller hænder.

 • • Endvidere indlægges patienter, hvor forbinding er besværlig / umuligt f. eks hals / axil. Indlæggelsen aftales med vagthavende ortopædkirurgiske mellem- eller bagvagt.

Overflytning af patient

En stabil patient kan overflyttes ledsaget af en ortopædkirurgisk læge og en anæstesisygeplejerske. Ved respirationsproblemer er en anæstesilæge og en anæstesisygeplejerske med under overflytningen til Rigshospitalet Anæstesiledsagede patienttransporter

Hvis patienten er et barn, er der plads til den ene af forældrene på transporten.

Behandling før transport

 1. 1. Smertebehandling:

Der fortsættes med at skylle med tempereret vand under transporten.

Anæstesipersonalet administrerer smertestillende medicin.

 1. 2. Intravenøst drop, gerne to, anlægges før transport på alle patienter med forbrændinger. Væskebehandling jf. anæstesiens instruks for behandling af brandsår. Væskeskema findes som bilag i flg. dokument: Behandling af brandsår

Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling anbefaler Ringer. Det skal understreges, at det ikke blot drejer sig om indgift af væske, men om elektrolytter i form af natrium.

 1. 3. Bullae klippes op: Under skylningen punkteres store bullae, ligesom helt løs hud forsigtigt fjernes

 2. 4. KAD med temperatur føler anlægges inden transport

Behandling af forbrændinger under transport

Behandling med køligt vand fortsætter under transporten. Tilbyd forstøver til transporten.

Hvis muligt lejres patienten på gelepude for at modvirke decubitus samt forebygge afkøling under transporten.

Formål

At sikre at patienter der har pådraget sig 1., 2. eller 3. grads forbrændinger eller ætsninger behandles korrekt og ensartet.

Referencer

Behandling af brandsår

Anæstesiledsagede patienttransporter

Brandsårsbehandling med AQUACEL Ag Burn.

www.brandsaar.dk