Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Implantatbehandling

 

Pt. kan behandles på to forskellige måder:

 1. 1. Lokalbedøvelse med præmedicinering 1 time forinden.

 2. 2. Generel anæstesi, hvor patienten klargøres på vanlig vis fra sengeafdelingen.

Lokalbedøvelse

 • • Hvis patienten behandles i lokalbedøvelse, møder patienten 1 time forinden til præmedicinering, dvs. smertestillende, penicillin og beroligende medicin.

 • • Indimellem klargøres lokalbedøvelse, altid Marcain-Adrenalin ½ % eller Carbocain-Adrenalin 2% til implantatbehandling.

 • • Før der lægges lokalbedøvelse, skyller patienten mund i klorhexidin mundskyllevæske 0,1 %. Pt. får hat på.

Klargøring på operationsstue

 • • På operationsstuen gør operationssygeplejersken klar. Hun dækker sterilt op, dvs. at hun har grøn kittel på.

 • • Afhængig af, hvor mange implantater det drejer sig om, bruges enten alm. OP-kasette eller de store kasser A og B.

 • • Patienten afvaskes på vanlig vis, og der afdækkes med dentalt sæt.

 • • Øvrige instrumenter kan være: Summermejsler, Bränemark osteotomer og/ eller sinusinstrumenter. Nogle gange anvendes også en Safe-scraper.

Assistancebord

På assistancebordet lægges følgende frem i nævnte rækkefølge:

 • • Kniv

 • • Anatomisk pincet

 • • Nordberg rougine

 • • Lineal

 • • Herefter fiksturkassette Nobel Active

 • • Metzenbaumsaks, kirurgisk pincet, nåleholder

 • • Sinusinstrumenter – evt.

 • • Summermejsler – evt.

 • • Peaner

 • • Sårhager

 • • Sygeplejesaks

 • • Spejl

 • • suturer, lapiskopper, saltvand og krøller

 • • Safe-scraper pakkes kun ud, hvis der kirurgen efterspørger den

Guideskinne

 • • Som regel er der på forhånd lavet en guideskinne

 • • Guideskinnen lægges i sprit 70 % før operationen. Skylles herefter i sterilt saltvand inden brug.

Procedure

 • • Der lægges et snit der, hvor implantaterne skal indsættes. Herefter rugineres således, at knoglen er fri for slimhinden både palatinalt og bukkalt.

 • • Man starter altid med et drill kit, der er et engangssæt. Der markeres med et rosenbor efter guideskinne, derefter bores der med et 2 mm bor, og der kan være behov for en bor-forlænger fra fikstur-kassetten.

 • • Herefter er knoglekvalitet og -bredde afgørende for, hvilken fikstur man vælger, og hvilke borstørrelser man fremover vil vælge.

 • • Der anvendes W&H borledning med Brånemark vinkelstykke.

Fiksturtyper

 • • Der anvendes to implantatsystemer: Nobel Biocare (Active og Parallel) samt Astra.

 • • Disse fås i forskellige længde og diameter.

Valg af fiksturtyper

 • • Valget træffes primært afhængig af pladsforholdene og bredden af processus alveolaris.

 • • Længden af fiksturen afgøres af højden på knoglen og afstand til evt. nerve.

 • • Der skal aldrig pakkes en fikstur ud før, kirurgen er sikker på, hvilke fiksturer der skal anvendes, og længden er målt (dybdemåler eller 2 mm bor kan anvendes som måleinstrument).

Montering af fikstur

 • • Undgå at berøre selve fiksturen.

 • • Boremaskinen klargøres med implant-driver (der findes 2 længder). Fiksturen fastgøres på implantdriveren, og derefter overrækkes den til kirurgen – altid med fiksturen opad således, at man undgår at tabe den.

 • • Udboring til implantat med maks. 1500-2000 mdr. / min.

 • • Boremaskinen reduceres i hastighed til 45 Ncm ved indsættelse af implantatet, som evt. kan efterspændes med wrench torque (skralde-nøgle) med en belastning på max 70 Ncm ved Nobel Biocare NP RP og WP-implantater og 45 Ncm ved Nobel Active 3.0 og alle Astra implantater.

 • • Nedkøling af knoglen under indsættelse af fikstur. Begrundelse for nedkøling er, at der kan ske en overophedning, der kan medføre nekrose.

 • • Efter indsættelse af implantatet skal påsættes enten dækskrue eller abutment. Begge forefindes i RP og NP og der anvendes Unigrip skruetrækker uanset type.

 • • Derefter sættes rent knivblad på kniven med henblik på at soignere sårrandene.

 • • I forbindelse med fiksturindsættelse, kan der forekomme lokal knogleopbygning og/eller sinusløft. Dette er igen afhængigt af knoglemængde og kvalitet. Dertil bruges andre instrumenter samt evt. Bio-Gide membran og Bio-Os.

Borstørrelse

 • • Normalt bruger man Drill kit bestående af: rosenbor, 2 mm bor og twist step drill ø2,4- 2,8mm

 • • Herefter bores der trinvis ud afhængig af knoglekvalitet med flg. bor; twist step drill ø2,8-3,2 mm,ø 3,2-3,6 mm, ø3,8-4,2 mm.

 • • Alle bor i længden 7-15 mm

 • • Alle bor er éngangs.

Guidepinde

 • • Der kan også anvendes nogle guidepinde (direction indicator). Disse guidepinde hjælper kirurgen med at se retningen af fiksturerne, således at fiksturerne kommer til at følge den øvrige tandrække eller tandbue. Ligeledes kan man ved hjælp af flag måle afstanden mellem implantaterne, således at implantaterne bliver sat med nøjagtig samme afstand hele vejen rundt.

Boremaskinen

 • • Der anvendes W&H boreledning med Brånemark vinkelstykke eller Ossa Care

Suturering

 • • Herefter sutureres med Vicryl 4-0 Rapid.

Soignering efter operation

 • • Herefter renses munden for koagler med mere, og hvis patienten er vågen, bedes vedkommende om at bide sammen omkring et par krøller.

Røntgen

 • • Efterfølgende tages røntgenbilleder i form af OP eller tandfilm.

Kontrol

 • • Suturfjernelse om ca. 1-2 uger.

 • •  Recept på penicillin og smertestillende.

 • •  Patienten informeres præoperativt omkring:

   • • mundhygiejne

   • • kost, dvs. blød kost de næste 2 uger

   • • tilpasning af protese

   • • suturfjernelse