Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

MR-sikkerhed - Erstatningsmetalskema

Denne instruks er gældende for Aalborg Sygehus. Erstatningsmetalskemaet må kun udfyldes af personale på Radiologisk afdeling.

 

Formål

Formålet med denne instruks er, at sikre patientens sikkerhed inden denne MR - skannes.

 

Beskrivelse

Det er radiografens ansvar, at der forefindes et korrekt udfyldt erstatningsmetalskema i de tilfælde, hvor det digitale metalskema ikke findes eller er fejlbehæftet.

Erstatningsmetalskemaet med dato underskrives af patienten og radiografen, hvorefter det indskannes i PACS med teksten ”Erstatningsmetalskema”.

Det er radiografens ansvar og pligt, i samråd med overlæge / MR – ansvarlig, at afvise en patient med MR kontraindikationer.

Ved kontraindikationer skal der i henvisningens notefelt anføres en begrundelse og navn på eventuel indopereret metalgenstand.

Erstatningsmetalskemaet er vedhæftet denne instruks som bilag.