Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Korrespondancemeddelelser mellem almen praksis og sygehuse i Region Nordjylland

Problemstilling

I kommunikationen mellem sygehuse og almen praksis er der velbeskrevne kommunikationsveje, når det gælder henvisninger og epikriser. Disse er kvalitetssikrede igennem udarbejdede retningslinjer.

Når det derimod drejer sig om henvendelser og forespørgsler, opklarende spørgsmål, konference på ikke-henviste patienter eller rykkere findes der imidlertid ikke velbeskrevne kommunikationsformer. Ofte bliver informationer mellem sygehuse og almen praksis udvekslet telefonisk eller via papirarbejdsgange og daglige telefonkontakter giver anledning til frustration og unødig ventetid i begge sektorer. Det skal tilstræbes at kommunikation, så vidt det er muligt foregår elektronisk og ikke via papirpost.

Målgruppe – modtagelse

Læger, sygeplejersker og lægesekretærer på sygehuse

Definition af begreber

EPJ: Elektronisk Patientjournal

Edifact: Elektronisk udveksling af data i fastlagte standarder

PAS: Patientadministrativt system

KOR: Korrespondancemeddelelse

MPS: Meddelelsespostkasse i PAS hvor bl.a. KOR-meddelelser modtages.

Formål

At forbedre kommunikationen mellem almen praksis og sygehuse

Beskrivelse

Kommunikation via korrespondancemodulet

Denne retningslinje implementeres på alle sygehuse i Region Nordjylland. Instrukser udarbejdes og implementeres lokalt efter behov.

Kommunikationsvej

Kommunikationen foregår overordnet på tre forskellige niveauer imellem faggrupper. Dog kan kommunikationen foregå på tværs af faggrupper:

Sekretær <-> Sekretær

Sygeplejerske <-> Specialsygeplejerske

Praktiserende læge <-> Speciallæge/yngre læge

En korrespondancemeddelelse skal indeholde:

Navngiven nemt identificerbar afsender

  • • Navngiven modtager alternativt modtagende personalegruppe (sygeplejerske, læge, sekretær)

  • • Konkret problemformulering

  • • Forventet aktion hos modtager (evt. blot til orientering)

Der kan ikke rettes henvendelse omkring:

  • • Opgaver der skal løses før de aftalte svarfrister

  • • Komplicerede opgaver, hvor en af parterne ikke har de nødvendige forudsætninger for at løse opgaven

  • • Uddelegering af opgaver til en anden sektor – hvor der ikke ligger klare aftaler om opgaveløsning

  • • Såfremt KOR-meddelelser modtages i fejlagtigt format (eksempelvis en edifact henvisning), skal henvisende læge gøres opmærksom på fejltagelsen.

Svarfrister

Som udgangspunkt for aftaler gælder en maksimum svartid på 4 hverdage.

Såfremt svar ikke kan afgives indenfor den givne svarfrist skal dette meddeles afsender.

Med hensyn til svarfrister vil der være problemer i enkeltmandspraksis, som er lukkede i ferieperioder.

Alle bedes være opmærksomme på, at der mangler et automatiseret ikke-tilstede svar i korrespondancemodulet.