Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Korrespondancemeddelelser mellem almen praksis og sygehuse i Region Nordjylland

Problemstilling

I kommunikationen mellem hospitaler og almen praksis er der velbeskrevne kommunikationsveje, når det gælder henvisninger og epikriser. Disse er kvalitetssikrede igennem udarbejdede retningslinjer, hvilket ses af bilaget: Koncept og drejebog for opfølgning på henvisninger og epikriser for de somatiske hospitaler i Region, der lægger sig til Epikrise - Udarbejdelse og indhold af den gode epikrise.

Det skal tilstræbes at kommunikation, så vidt det er muligt, foregår elektronisk, telefonisk eller via virtuelle opkald.

Korrespondancemeddelelser i EPJ kan benyttes til skriftlig specialistrådgivning for almen praksis, fx henvendelser og forespørgsler, opklarende spørgsmål, konference på ikke-henviste patienter eller rykkere, men ikke til akutte henvendelser

Beskrivelse

Kommunikation via korrespondancemodulet

Denne retningslinje implementeres på hospitalerne i Region Nordjylland. Instrukser udarbejdes og implementeres lokalt efter behov.

Kommunikationsvej

Kommunikationen foregår overordnet på tre forskellige niveauer imellem faggrupper. Dog kan kommunikationen foregå på tværs af faggrupper:

Sekretær <-> Sekretær

Sygeplejerske <-> Specialsygeplejerske

Praktiserende læge <-> Speciallæge/yngre læge

En korrespondancemeddelelse skal indeholde:

Navngiven nemt identificerbar afsender

  • • Navngiven modtager alternativt modtagende personalegruppe (sygeplejerske, læge, sekretær)

  • • Konkret problemformulering

  • • Forventet aktion hos modtager (evt. blot til orientering)

Der kan ikke rettes henvendelse omkring:

  • • Opgaver der skal løses før de aftalte svarfrister

  • • Komplicerede opgaver, hvor en af parterne ikke har de nødvendige forudsætninger for at løse opgaven

  • • Uddelegering af opgaver til en anden sektor – hvor der ikke ligger klare aftaler om opgaveløsning

  • • Såfremt korrespondancemeddelelser modtages i fejlagtigt format (eksempelvis en edifact henvisning), skal henvisende læge gøres opmærksom på fejltagelsen.

Svarfrister

Som udgangspunkt for aftaler gælder en maksimumsvartid på 4 hverdage.

Såfremt svar ikke kan afgives indenfor den givne svarfrist, skal dette meddeles afsender.

Med hensyn til svarfrister vil der være problemer i enkeltmandspraksis, som er lukkede i ferieperioder.

Alle bedes være opmærksomme på, at der mangler et automatiseret ikke-tilstede svar i korrespondancemodulet.

Definition af begreber

Edifact: Elektronisk udveksling af data i fastlagte standarder

Målgruppe – modtagelse

Læger, sygeplejersker og lægesekretærer på sygehuse

Formål

At forbedre kommunikationen mellem almen praksis og sygehuse