Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udleveringstilladelse på ikke indregistreret medicin

Generel udleveringstilladelse1

Anvendelse i sygehuset1

Tilskud til medicinen1

Nogle indlagte eller ambulante patienter anvender visse medicinske præparater, som ikke er registrerede til salg i Danmark.

For tiden drejer det sig f.eks. om:

Kapsler Ursofalk 250 mg.

Tabl. Puri-Nethol

o.a.

Note: Supp. Prednisolon er en magistrel ordination som skrives på en almindelig recept!

Sådanne præparater udleveres i sjældne tilfælde fra ambulatoriet, men i de fleste tilfælde får patienten kopi af afdelingens ”Generel udleveringstilladelse”, som ofte foreligger ansøgt ved (den ledende) overlæge.

Generel udleveringstilladelse

Ansøgningsskemaer findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside under ’vejledninger og skemaer/udleveringstilladelser, se eksterne links.

Det er vigtigt at anvende det korrekte ansøgningsskema da det behandles elektronisk med en stregkode. Har du digital signatur, kan du sende det ved at klikke på 'Indsend' nederst på siden. Hvis du ikke har en digital signatur, kan du udfylde skemaet på skærmen og udskrive det ved hjælp af print-ikonet på værktøjslinjen herunder. Underskriv skemaet og fax det til Lægemiddelstyrelsen på fax 4488 9117 eller scannet med e-post: dkma@dkma.dk.
Alternativt har alle lægesekretærer adgang til ”fællessekretariatets hjemmeside”, hvor skemaet findes i wordformat.

Der er en vis ekspeditionstid i Lægemiddelstyrelsen og hvis en sag har hastende karakter, er der mulighed for at indhente en mundtlig tilladelse på tlf.nr.: 44 88 95 95, mandag-fredag 10-15 (skal altid følges op med en skriftlig ansøgning).

Anvendelse i sygehuset

Sygehusapoteket får ikke automatisk besked når en tilladelse er givet. Det er derfor vigtigt at lægen sender en kopi af tilladelsen dertil evt. på fax nr.: 99 32 38 91.

Tilskud til medicinen

For de her omtalte præparater skal der altid indhentes ”Enkelttilskud” – man finder frem til den relevante ansøgningsformular via ovst. hjemmeside.