Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vakuum-behandling af sår på Plastikkirurgisk Afsnit
 

Formål

At beskrive indikation, kontraindikation og procedurer for sårbehandling med vakuum

 Definition af begreber

Ved adaptic forstås: silikonenet

Ved cavilon forstås: tynd silikonefilm

Ved VAC forstås: Vacuum Assisted Closure. Det integrerede V.A.C. Therapy System fremmer sårheling gennem sårbehandling med vakuum. Anvendelse af undertryk (vakuum) i såret ved hjælp af en forbinding bidrager til at trække sårkanterne sammen, fjernelse af infektiøst materiale og fremme aktivt dannelsen af granulationsvæv på celleniveau.

 

Beskrivelse

Vakuum- behandling er velegnet til sårheling og kan især anbefales til sår, der forventes at have eller har haft en langvarig opheling. Når man anvender vakuum, er det muligt at holde patienten mobil og patienten kan overgå til ambulant behandling når tilstanden tillader det.

Indikation for vakuum behandling

 

 

 

 

Sår der har svært ved at hele eller hvor man forventer langvarig opheling

På Plastikkirurgisk Afdeling drejer det sig om defekter efter kirurgiske indgreb, som efter exairese med komplikationer pga. serom/infektion. Lapplastik eller transplantat som er nekrotiseret. Traumer og decubitus.

 

Kontraindikation

Cancersår

Fistler til andre organer

Risiko for blødning

Svære nekroser
 

Behandling

Generelt

Nekroser og fibrinbelægninger fjernes inden opstart med Vacuum Assisted Closure (VAC).

Der anvendes generelt sorte svampe men ved blottet kar eller sene skal der altid lægges Adaptic eller andet silikonenet over, inden svampen lægges i og på såret.
Ved mistanke om defekt i fascien anvendes Adaptic/silikonenet eller hvid svamp i bunden.

I dybe kaviteter bruges hvid svamp.

Man må gerne anvende begge typer svampe i samme sår. Undgå at bruge mange små stykker svamp i såret da disse kan forsvinde i dybden og være årsag til dannelse af absces.

Ved pludselig forøgelse af frisk blod afbrydes behandlingen og kirurgisk læge kontaktes straks.

Behandling med VAC bør indskrænkes til maximalt 4 uger. Oftest er der kun behov for at give sårhelingen et skub over 2 ugers behandling.
 

Smerter

Behov for smertestillende behandling inden skiftning og anlæggelse af VAC, vurderes sammen med patienten. Der kan evt. være behov for at skiftningen foregår i generel anæstesi, denne vurdering foretages af lægen og med patientens samtykke.

Inden skiftning kan der efter ordination lokalbedøves med 1 % lidocainopløsning på VAC-svampen.

Påsætning og skiftning af VAC

Kan foretages af læge eller sygeplejerske

Normalt skiftes bandagen mandag, onsdag og fredag. I tilfælde af infektion anbefales skiftning dagligt.

 

 

Vakuum pumpen slukkes ca ½ time før planlagt sårskift. Svampen løsnes ved at der sprøjtes Nacl i svampen, enten via slangen eller via en kanyle direkte i svampen.

 

 

Den gamle forbinding løsnes forsigtigt. Lad evt. patienten selv løsne filmen eller brug evt. Niltac klæbefjerner

 

 

Kaviteten renses med Nacl

 

 

Beskyt den omgivende hud ved enten at bruge cavilon på huden, ved at bruge modellerbar pasta rundt i sårkanten eller ved at lægge film over såret og på huden, herefter klippes filmen over såret af, så det passer præcis med sårkanterne. Er huden enkelte steder meget medtaget af tildækningen kan man bruge tynd hydrokolloidklæber fx duoderm på disse områder.

 

 

Svampen klippes til og lægges i såret, vær opmærksom på ikke at udtamponere såret. Svampen skal være over hudniveau inden vakuum sættes på da der ellers er risiko for at sårkanterne på længere sigt vender indad.  Svampen må ikke ligge på blottet hud.

 

 

Der sættes film over svampen – det er angivet på filmen i hvilken rækkefølge man skal fjerne beskyttende film.

 

 

Der klippes hul på ca 1½ cm i diameter til t.r.a.c. pad i øverste lag film. Slangen sættes så den sidder mest praktisk. Slangen og t.r.a.c. pad fikseres med et nyt lag film.

 

 

Hvis såret er lille eller smalt kan der med fordel laves en bro af sort svamp ud på huden. OBS. der skal altid være film under svampen

 

 

Vakuum pumpen startes, indtil vakuum er helt aktiveret holdes sårrandene sammen.

 

 

Ved lækage kan man forsøge at tætne forbindingen ved at sætte mere film over.

 

 

Ved problemer med at opretholde vakuum skal man være opmærksom på at der højst må gå 2 timer uden vakuum. Hvis der ikke er fundet en løsning skal forbindingen af og en ny anlægges. Ved lækageproblemer i vagten er der mulighed for at skifte kaviteten med almindelig forbinding indtil der er mulighed for at sætte nyt vakuum på.

 

 

Pumpen kører med det tryk og den indstilling der er ordineret, som regel kontinuerlig sug på 125 mm Hg.

 

 

Når vakuum pumpen tages i brug registreres nr på pumpen, navn og fødselsdag på patienten og dato. Der gives besked til KCI om både tilmelding og afmelding af pumpen.

 

 Referencer

V.A.C Therapy, Klinisk retningslinjer – en referencemanual for klinikere udgivet af KCI, december 2005