Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandling af instrumenter i urent skyllerum

 

Formål

At instrumenterne bliver vasket og håndteret korrekt og sikre at proceduren kan udføres af alle i personalegruppen

 

At lave et ensartet og brugbart materiale, som sikrer korrekt anvendelse og dermed sikkerhed for kvaliteten af renheden af instrumenterne fra sterilcentralen, Hobro.

 

Definition af begreber

Urene instrumenter: Alle instrumenter, der har været anbrudt og i kontakt med patient.

 

Beskrivelse

Modtagelse og håndtering af urene instrumenter, fra operationsafsnittet, i urent skyllerum på Sterilcentralen.

 

Instrumenterne bringes til urent skyllerum af operationssygeplejersken, som dokumenterer på pakkeseddel, at antal, placering og funktion af anvendte instrumenter er ok.

Instrumenterne placeres overdækket på stålbordplade.

Der ringes på personaleklokken.

 

Personale i Sterilcentralen sætter instrumenterne i vaskemaskinen. Udenfor normal dagarbejdstid udfører operationssygeplejersken denne opgave.

 

Vaskemaskinen tændes i følge instruks vedr. vaskemaskine-dekontaminator.

Der ringes på personaleklokken, så de urene instrumenter kan blive håndteret hurtigst muligt.

 

Referencer

Infektionshygiejniske retningslinjer for sygehuse og sektorer i Region Nordjylland Infektionshygiejnen