Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation af akutte patienter til korrekt enhed

Formål

Sikre korrekt visitering af akutte patienter.

Beskrivelse

Kontakten til afdelingen foregår oftest telefonisk til forvagten.

 

Ved akutte patienter med alvorlig blødning eller truet respiration kontaktes bagvagten i henhold til afdelingens instrukser.

I tilfælde af tvivl kan bagvagten altid kontaktes.

 

Akutte patienter visiteres oftest telefonisk fra Skadestuen, praktiserende læger/lægevagten, praktiserende øre-, næse-, hals-læger samt fra andre afdelinger på Aalborg Sygehus.

 

Bagvagten har det overordnede ansvar for at visitere akutte patienter, modtage patienten, skrive journal og planlægge udrednings– og behandlingsforløb. Afhængig af forvagtens kompetencer kan bagvagten uddelegere opgaven til forvagten.

 

Akutte patienter uden behov for anæstesiologisk assistance modtages i ambulatoriet eller Skadestuen.

Ved akutte patienter med behov for anæstesiologisk assistance tilkaldes disse via vagthavende anæstesilæge.

 

Ved overbelægning på Øre-, Næse-, Halsafdelingen, er bagvagten ansvarlig for at arrangere evt. overflytning til anden afdeling.

 

Så længe patienten er fysisk til stede på Øre-, Næse-, Halskirurgisk Afdeling, er det personalet (læger og sygeplejersker) på afdelingen, der har ansvaret for patienten. Dette gælder også under transport, med mindre der er behov for assistance fra andre specialer.

 

En evt. visitering og aftale skal noteres i journalen.