Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

KRC udredning

 

Anbefalet undersøgelsesprogram hos patienter ≥ 40 år med tarmsymptomer, hvor man mistænker kolorektalcancer (KRC).

 

Praktiserende læges opgaver

Anamnese

Primært bør patienten udspørges om tidligere kolorektal neoplasi eller endometriecancer samt om familiær disposition til KRC, idet dette er ensbetydende med særlig høj risiko for KRC.

Symptomer: Blødning per rectum: frisk eller gammelt blod?

   Ændrede afføringsvaner i mere end 4 uger.

   Almensymptomer. Uforklaret vægttab, dyspepsi og svækkelse, smerter

Undersøgelse

Generel klinisk undersøgelse inkl. abdominal palpation

Rektaleksploration

Hemoglobin

Gynækologisk undersøgelse.

Herefter henvises patienten til videre undersøgelse i kræftpakkeforløbet.

 

Undersøgelsesstrategi

Højrisikopatienter (tidligere KRC eller adenomer, IBD, endometriecancer, disposition til HNPCC eller FAP) undersøges primært med koloskopi.

 

Alle andre patienter (med gennemsnitlig risiko) > 40 år undersøges efter følgende retningslinjer – idet der dog bør udøves et individuelt skøn i lyset af den forventede konsekvens af undersøgelses-programmet ved fx svær komorbiditet og under hensyn til patientens ønsker og livskvalitet:

 

  1. 1. Frisk blødning alene:

Koloskopi

  1. 2. Afføringsændring i mere end 4 uger (uden synligt blod per rectum):

Koloskopi

  1. 3. Ikke-frisk blødning eller frisk blødning + ændret afføringsmønster:

Koloskopi

  1. 4. Blødningsanæmi:

Gastroskopi og koloskopi

 

Kan koloskopi ikke gennemføres, henvises patienten til CT-kolografi i Frederikshavn. Hurtig tid kan skaffes ved opringning til afdelingen.