Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi til patient med kendt disposition for malign hypertermi

Præmedicin

Da betydningen af stress for udvikling af malign hypertermi er uafklaret, anbefales i alle tilfælde kraftig sedation ved hjælp af et eller flere af de til formålet almindeligt anvendte præparater, fortrinsvis diazepam 0,3 – 0,4 mg/kg p.o.

Regional anæstesi

Alle til rådighed værende lokalanæstetika (excl. cocain) kan anvendes.

Tilsætning af vasokonstriktor (adrenalin m.v.) frarådes i almindelighed, men kan dog accepteres ved anvendelse af mindre doser.

Generel anæstesi

Følgende præparater kan anvendes

 • • Alle barbiturater

 • • Alle benzodiazepiner

 • • Propofol

 • • Droperidol (ingen relation mellem malign hypertermi og malignt neuroleptikumsyndrom)

 • • Alle opioider

 • • N2O

 • • Alle non-depolariserende relaksantia

 • • Atropin og glycopyrron

 • • Neostigmin

Følgende præparater bør som hovedregel ikke anvendes

 • • Etomidat (p.t. ikke registreret til klinisk brug uden særlig tilladelse)

 • • Ketamin, S-Ketamin

Følgende præparater må under ingen omstændigheder anvendes

 • • Alle potente inhalationsanæstetika (p.t. registrerede isofluran, desfluran og sevofluran)

 • • Suxamethon

Apparatur

Almindeligt anæstesiapparat kan benyttes (evt. fordamper til inhalationsanæstetikum skal dog være fjernet).

Systemet skal inden brug udluftes med O2 10 l/min i mindst 10 minutter.

Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anvendes engangs ubrugte slanger og andet ventilationsudstyr.

Monitorering

Alle parametre, der indgår i rutinemæssig monitorering under anæstesi.

Særligt vigtig er kapnografi, idet malign hypertermi oftest tidligst vil kunne erkendes ved stigning i FETCO2.

Temperaturen, som derimod ofte først vil begynde at stige sent i forløbet, skal også altid måles kontinuerligt.

Udover ved kortvarig anæstesi foretrækkes i almindelighed invasiv arteriel blodtryksmåling.

Der kræves mulighed for omgående bestemmelse af syre-base- og elektrolytstatus på arterieblod.

Efter ukompliceret anæstesi skal pt. overvåges mindst 4 timer på observationsafsnit, hvorunder beredskab med henblik på diagnostik og behandling af malign hypertermi opretholdes.

Referencer

Glahn KPE. Malign hypertermi. Ugeskr Læger 2003; 165(17): 1763-1768,