Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Enuresis (sengevædning)

Indledning:

Primær, monosymptomatisk enuresis (PNE) er hyppig; således er prævalensen 20-25% hos 4-årige og 10% hos 7-årige. Spontan helbredelsesrate er 15% pr. år, men PNE persisterer hos 0,5 – 1% af voksne.

PNE kan have psykosociale konsekvenser med lavt selvværd.
PNE opfattes som en sygdom, når barnet ytrer ønske om behandling, og barnet og familien er motiveret for udredning og behandling. Indtil da kan ble anvendes.

På baggrund af sygdommens hyppighed og børnenes modenhed vil behandling derfor sjældent være indiceret før 6 år gammel.

Langt hovedparten af børnene kan færdigbehandles i almen praksis.

Sekundær enuresis, evt. med ledsagende diurn vandladningsdysfunktion og/eller afføringsforstyrrelse kan demaskere betydende sygdom og håndteres anderledes (se instruks vedr. inkontinens samt obstipation).

Definition:

Enuresis er ufrivillig vandladning i sengen om natten i en alder, hvor kontinens burde være opnået.
Hvis barnet har været kontinent om natten i minimum 6 måneder er der tale om sekundær enuresis.

Hvis barnet ikke har vandladningssymptomer om dagen og ikke har været sammenhængende tør om natten i over 6 måneder er der tale om primær, monosymptomatisk nocturn enuresis (PNE).

Enuresis kan forekomme i monosymptomatisk form eller i kombination med f.eks. dagurininkontinens og/eller obstipation/fækal inkontinens.

Natlig pyuri kan defineres som:

 • • Natlig urinproduktion >(20 x (alder i år + 9)) i ml.
  Natlig urinproduktion bestemmes ud fra min. 1 uges registrering med differencen på ble-vægt morgen og aften + 1. vandladning om morgenen + evt. nykturi volumen.

Blærekapaciteten udtrykket med MVV (maximal voided volume).

 • • MVV er det største volumen i dagtiden i løbet af 48 timer (dog skal der ses bort fra morgenvandladningen).

Forventet blærekapacitet for alder (FBC): FBC=((30 x alder i år)+30) i ml.

Man taler om lille blærekapacitet, hvis MVV er <70% af FBC.

Ætiologi:

Ætiologien til PNE er uafklaret, men der er et misforhold mellem blærekapaciteten, den natlige urinproduktion samt evnen til at vågne, når vandladningen sker.

Ofte har børnene enten natlig pyuri eller en lille blærekapacitet i forhold til alderen.

Udredning:

Formål:

 1. 1. At påvise årsagen til barnets enuresis og vejlede behandlingen.

 2. 2. At udelukke tilgrundliggende somatiske sygdomme og diagnosticere psykosocial komorbiditet.

 

Nedenstående flowskema illustrerer forslag til udredning og behandling.

 

 

 

enuresis

Behandling:

Såfremt der ikke er effekt af first line behandling som beskrevet i flowskemaet, kan der forsøges med

 • • Kombinationsbehandling Minirin + ringeapparat til både børn med natlig pyuri og til børn med lille blærekapacitet.

 • • Imipramin 25 mg ved sengetid (evt. stigende til 50 mg såfremt der ikke er effekt efter 3 uger) OBS: effekten af Imipramin kan først vurderes efter 3 ugers behandling.
  Cave accidentiel forgiftning.

 • • På mere eksperimentel basis anvendes supplerende antikolinerg behandling (Detrucitolo 1,4 mg eller Ditropan 5 mg) ved sengetid.
  Fortrinsvis børn med lille overaktiv blære.
  Kan gives i kombination med Minirin. Effekten kan først vurderes efter 3-4 uger.

 • • På mere eksperimentel basis (og ikke godkendt), kan ved høj natlige urinproduktion prøves.
  Indometacin 25 mg i kombination med Minirin.
  Virker gennem hæmning af prostaglandin medieret natriumudskillelse.

Ringeapparat kan i enkelte kommuner lånes med mundtlig og skriftlig vejledning i sundhedsplejen; i øvrigt findes flere kropsbårne modeller til salg via internettet, bl.a.
www.leisner.dk

http://megshop.com/da/wet-shop.html