Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Enuresis (sengevædning)

Indledning:

Enuresis nocturna (NE) er hyppig; således er prævalensen 20-25% hos 4-årige og 10-15% ved skolestart. Spontan helbredelsesrate er 15% pr. år, men enuresis nocturna persisterer hos 0,5 – 1% af voksne.
NE kan have psykosociale konsekvenser med lavt selvværd.
NE opfattes som en sygdom, når barnet ytrer ønske om behandling, og barnet og familien er motiveret for udredning og behandling. Indtil da kan ble anvendes.
På baggrund af sygdommens hyppighed og børnenes modenhed vil behandling derfor sjældent være indiceret før 6 år gammel.
Hovedparten af børnene kan færdigbehandles i sundhedsplejen eller almen praksis.
Sekundær enuresis, evt. med ledsagende dagurininkontinens og/eller afføringsforstyrrelse kan demaskere betydende sygdom og håndteres anderledes (se instruks vedr. inkontinens samt obstipation).

Definition:

Enuresis er ufrivillig vandladning i sengen om natten i en alder, hvor kontinens burde være opnået. Hvis barnet har været kontinent om natten i minimum 6 måneder er der tale om sekundær enuresis.
Hvis barnet ikke har vandladningssymptomer om dagen og ikke har været sammenhængende tør om natten i over 6 måneder er der tale om primær, monosymptomatisk nocturna enuresis (PNE).


Enuresis kan forekomme i monosymptomatisk form eller i kombination med f.eks. dagurininkontinens og/eller obstipation/fækal inkontinens.

Natlig polyuri kan defineres som:

Natlig urinproduktion > (20 x (alder i år + 9)) i ml.
Natlig urinproduktion bestemmes ud fra min. 1 uges registrering med differencen på ble-vægt morgen og aften + 1. vandladning om morgenen + evt. nykturi volumen.

Blærekapaciteten udtrykket med MVV (maximal voided volume)

 • • MVV er det største volumen i dagstiden i løbet af 48 timer (dog skal der ses bort fra morgenvandladningen).

Forventet blærekapacitet for alder (FBC): FBC=((30 x alder i år)+30) i ml.

Man taler om lille blærekapacitet, hvis MVV er <65% af FBC.

Ætiologi:

Ætiologien til NE er uafklaret, men der er et misforhold mellem blærekapaciteten, den natlige urinproduktion samt evnen til at vågne, når vandladningen sker.

Ofte har børnene enten natlig polyuri eller en lille blærekapacitet i forhold til alderen.

Udredning:

Formål:

 1. 1. At påvise årsagen til barnets enuresis og vejlede behandlingen.

 2. 2. At udelukke tilgrundliggende somatiske sygdomme og diagnosticere psykosocial komorbiditet.

 

Nedenstående flowskema illustrerer forslag til udredning og behandling.

 

1. Besøg

Objektiv undersøgelse med fokus på:

 • • Genitalia ext.

 • • Grov neurologisk US.

 • • Dagurininkontinens

 • • Obs. Spina bifida

Urinstix (hvis abnorm sendes urin til D+R)

Væske og vandladningsskema med 2 døgns registrering af væskeindtagelse og vandladninger samt 7 natmålinger

 

 

                                                                  Billede 5 

Vurdere hjemmeregistreringer med fokus på flg.: 

 1. 1. MVV (største vandladning i dagstiden) 

 1. 2. Væskeindtag incl. Fordelingen af væskeindtaget 

 1. 3. Vandladningsfrekvens 

 1. 4. Obs. Dagurininkontinensepisoder 

 1. 5. Natlig urinproduktion på våde nætter 

 1. 6. Natlig urinproduktion på evt. tørre nætter 

Herefter gode råd:  

Væskeindtagels min. 1,2-1,5 l. jævnt fordelt over dagen med max 1/3 efter kl. 16.00 

Hvis der er residualurin anbefales dobbelt voiding ved sengetid. 

 

 

                                                                   Billede 4 

 

Behandling

 

Natlig polyuri med normal MVV

 

 

DDAVP (Desmopressin melt 120 mikrogram eller tbl. Nocutil 0,2 mg ved sengetid i 1 uge, såfremt ikke fuld effekt øges dosis til melt 240 mikrogram eller tbl. 0.4 mg.

Ved fuld effekt behandles i perioder på 3 mdr. Efterfulgt af 1 uges pause til at vurdere om barnet fortsat behøver behandling.

 

MVV mindre end forventet for al MVV der og ingen natlig polyuri

 

Ringeapparats- behandling.

Benyttes hver nat indtil 14 tørre nætter i træk. Beh. Tager op til 12 uger, men begyndende effekt skal ses efter 2-4 uger.

Ved recidiv efter succesfuld beh. genoptages behandlingen.

Ca. 40 % har recidiv indenfor 1 år efter endt 1. behandling.

 

MVV mindre end forventet for alder og natlig polyuri

Ringeapparts-behandling og Desmopressin i kombination.

Dvs. start med 14 dage med ringeapparat alene, såfremt der er mere end 1 alarm pr. nat startes op med Desmopressin.
Når der er 14 tørre nætter i træk kan barnet sove uden ringeapparatet, men fortsætte med Desmopressin i yderligere 3 måneder.

 

       

 

Se link til Desmopressin behandling og Ringeapparatsbehandling.

 

Behandling:

Såfremt der ikke er effekt af first line behandling som beskrevet i flowskemaet, kan der forsøges med

 • • Kombinationsbehandling Desmopressin + ringeapparat til både børn med natlig polyuri og til børn med lille blærekapacitet.

 • • Imipramin 25 mg ved sengetid (evt. stigende til 50 mg såfremt der ikke er effekt efter 3 uger) OBS: effekten af Imipramin kan først vurderes efter 3 ugers behandling. Cave accidentiel forgiftning og hjerterytmeforstyrrelser.

 • • På mere eksperimentel basis anvendes supplerende antikolinerg behandling. Fortrinsvis til børn med lille overaktiv blære. Kan gives i kombination med Desmopressin.

Ringeapparat kan i enkelte kommuner lånes med mundtlig og skriftlig vejledning i sundhedsplejen; i øvrigt findes flere kropsbårne modeller til salg via internettet, bl.a. www.leisner.dk http://megshop.com/da/wet-shop.html

Referencer

Forældrevejledning i Desmopressin https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/kbua04-416-sengevaedning-behandling-af-sengevaedning-med-desmopressin/kbua04-416-pdf.ashx

Forældrevejledning i Ringeapparat https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/kbua04-432-behandling-af-natlig-urininkontinens-med-ringeapparat/kbua04-432-pdf.ashx