Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PEG-sonde - udskiftning

 

Formål

Udskiftning af PEG-sonde mhp. ernæring til patienter med længerevarende spiseproblemer.

 

Definition af begreber

PEG, Perkutan Endoskopisk Gastrostomisonde.

 

Beskrivelse

Baggrund

PEG-sonden anlægges i narkose eller evt. sedation, når patienten ikke kan ernære sig selv sufficient gennem almindelig mad. Årsagerne kan være neurogen dysfagi, efter større kæbekirurgi, stråleinduceret synkebesvær eller tumorer i halsregionen.

 

PEG-sonden anlægges for at skabe en kanal fra mavesækken til hudniveau, efter en måned kan den udskiftes til en knapsonde eller gastrostomisonde med ballon.

PEG-sondens funktionstid varierer fra ½ - 1½ år, og der er ingen grund til at skifte sonden, så længe den fungerer.

Hvis den knækker eller er uhjælpeligt tilstoppet, skal sonden skiftes.

Patienten tager kontakt til Mave Tarmkirurgisk Ambulatorium på hverdage i dagtiden.

Lægen vurderer, hvilken sonde type der skal skiftes til. Det kan være en fordel at vælge en knapsonde, hvis patienten er urolig eller er aktiv f.eks. ved besøg i svømmehal.

 

Fremstilling
  • • 10 ml sprøjte

  • • Nacl

  • • Eksplorationsgel

  • • Skiftesæt

  • • Stomamåler

  • • Udskiftningssonde (knapsonde eller gastrostomisonde med ballon)

 

Skift til knapsonde

Hvis PEG-sonden er knækket eller er uhjælpeligt tilstoppet, kan den skiftes til en knapsonde.

PEG-sonden klippes af i hudniveau af en læge. Endepladen skal fjernes gastroskopisk.

Ved hjælp af stomamåler udmåles længden på knapsonden.

Herefter anlægges knapsonden i den korrekte størrelse.

Knapsonden påføres eksplorationsgel, placeres i hullet, og der fyldes 5 ml Nacl i ballonen.

Knapsonden skiftes ved behov, hvis ballonen er sprunget, proppen er utæt eller sonden er tilstoppet.

Ved skift tømmes ballonen for Nacl, (med mindre den er sprunget), sonden fjernes og en ny anlægges.

 

Skift til gastrostomi sonde med ballon

Hvis PEG-sonden er knækket eller er uhjælpeligt tilstoppet kan den skiftes til en gastrostomisonde med ballon.

PEG-sonden klippes af i hudniveau af en læge. Endepladen skal fjernes gastroskopisk.

Gastrostomisonden med ballon påføres eksplorationsgel, placeres i hullet og der fyldes 5 ml Nacl i ballonen.

Der trækkes i sonden, så ballonen slutter tæt til hullet indefra (trækkes tot), så der ikke siver væske ud på huden.

Pladen, der er monteret på sonden, placeres i hudniveau og spændes fast.

Gastrostomisondens placering kontrolleres ved at aspirere.

Gastrostomisonden skiftes ved behov, hvis ballonen er sprunget, studsen er utæt eller sonden er tilstoppet.

Ved skift tømmes ballonen for Nacl (med mindre den er sprunget), sonden fjernes og en ny anlægges.

 

Data markeret med * er ikke obligatoriske at udfylde (kun de steder, hvor det er relevant).

 

Referencer

Patientvejledning om anlæggelse af ernæringssonde gennem bugvæggen til mavesækken (gastrostomi).

Perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG-sonde)