Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Alvorlig allergisk reaktion

 

Formål

At sikre patienter korrekt behandling ved allergiske reaktioner eller anafylaksi og dermed at forebygge anafylaktisk shock.

 

Målgruppe – modtagelse

Læger ansat ved akutlægebilerne i Region Nordjylland.

 

Definition af begreber

Der skelnes mellem reaktioner af stigende sværhedsgrad og alvorligheder:

 

 • • En allergisk reaktion, hvor der ses et eller flere af følgende symptomer: Hævede slimhinder, tør hoste, rødme af huden, kvadler/urticaria, koliksmerter, universel kløe og herunder specielt kløe i håndflader samt fodsåler, kvalme og diarré.

 

 • • En anafylaktisk reaktion, hvor eneste symptom kan være bevidstløshed, men hvor et eller flere af ovennævnte symptomer hyppigt optræder samtidigt med påvirkning af enten luftveje (inspiratorisk stridor) eller cirkulation (lavt arterielt blodtryk eller manifest shock) - eller eventuelt begge samtidigt.

 

Metode

Generelt

 • • Afbryd evt. udløsende årsag. Ved insektstik anlægges om muligt staseslange proksimalt for indstiksstedet

 • • A-B-C-D-E tilgang til behandlingen.

 • • Patienten observeres kontinuerligt for frie luftveje, respirationen kontrolleres for frekvens, dybde og grad af besvær, der måles iltsaturation med pulsoximeter, kredsløbet vurderes med puls, kapillærrespons, hudens farve og fugtighed, BT-måling, bevidstheden vurderes ud fra GCS, pupilreaktion for lys og bevægelighed i arme og ben.

 • • Er patienten stabil men dog påvirket, vurderes patienten minimum hvert 5. minut.

 • • Anlæg 2 velfungerende i.v. adgange, hvis det er muligt ellers IO-nål.

 

Allergisk reaktion

 • • 12-15 liter ilt på maske med reservoir

 • • Ved bronchospasme inhalation β-2 agonist på forstøvermaske drevet af 100% ilt

 • • Anlæg i.v. adgang

 • • Isoton saltvand til langsomt indløb

 • • Tavegyl 2 mg i.v.

 • • SoluMedrol 80 mg i.v. (alternativt inj. Solu-Cortef 250 mg i.v.)

 

Anafylaktisk shock

Ved A, B eller C symptomer: Larynxødem (tiltagende vejrtrækningsbesvær, stigende respirationsfrekvens, inspiratorisk stridor), hypotension, takykardi og svag puls gives:

 

 • • 12-15 liter ilt på maske med reservoir

 • • Ved stridor inhalation adrenalin 1 mg + 4 ml NaCl på forstøvermaske drevet af 100% ilt

 • • Elevation af overkrop ved luftvejssymptomer og/eller elevation af ben ved shock symptomer

 • • Adrenalin 0,5 mg dybt i.m. (alternativt Epipen 0,30 mg i.m. + 0,15 mg im), børn 0,01 mg/kg (alternativt Epipen 0,15 mg hvis vægt <15 kg, Epipen 0,30 mg hvis vægten > 15 kg) kan gentages efter 5 minutter.

 • • Adrenalin 0,01 mg i.v. i refrakte doser (1ml af fortyndingen 1mg adrenalin i 100 ml NaCl = 0,01 mg adrenalin/ml) gentaget i stigende doser til effekt.

 • • Isoton saltvand, hyperton saltvand til hurtigt indløb, brug eventuelt trykpose.

 • • Tavegyl 2 mg i.v.

 • • SoluMedrol 80 mg i.v., alternativt inj. Solu-Cortef 250 mg iv.

 

Klinisk Hjertestop

Ingen vejrtrækning, bevidstløs:

 • • Følg hjertestopalgoritmen

 

Behandling ved mild reaktion med urtikaria:

 • • Antihistamin som ved anafylaktisk shock