Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sedation og smertelindring af patienter i forbindelse med invasive/kirurgiske procedurer i Kardiologisk Laboratorium uden medvirken af anæstesipersonale

 

Se også dokument i PRI: Haldid-sedering af patienter til AFLI-ablation

 

Beskrivelse

Patienten smertevurderes med henblik på længde (kort- eller langvarige smerter) og intensitet (evt. anvendelse af VAS-score skala 1-10) samt graden af behov for sedering.

 

Dosering og valg af præparater aftales med overlæge/1.reservelæge (operatør).

I Kard. Lab. anvendes

Morfin 5 mg/ml

Rapifen 0,5 mg/ml

Dormicum 1 mg/ml

Stesolid 5 mg/ml

Haldid/Fentanyl 50 µg/ml

 

Forholdsregler inden anvendelse af analgetika/sedativa

Ilt og sug velfungerende (tjekkes dagligt)

Antidot på stuen

Naloxon 0,4 mg/ml

Flumazenil 0,1 mg/ml

Er patienten kendt med allergi for ovenstående præparater?

Monitorering af patienten inden indledning af smertelindring og/eller sedering

  • • Velfungerende venflon

  • • Ekg-overvågning

 

Patientens reaktion og bevidsthedsniveau på indgift af medicin vurderes tæt og er afgørende for om yderligere monitorering er påkrævet:

  • • SAT

  • • Nasal ilt

  • • BT (altid ved anvendelse af Rapifen + Haldid)

  • • Respirationsfrekvens

Morfin 5 mg/ml

Indikation

Smertelindrende behandling ved mindre operationer/procedure

Effekt

Efter 15 – 30 min.

Virkningslængde

Langvarig op til 10 timer

Kontraindikation

Svær hjerte- og respirationsinsufficiens

Bivirkninger

Kvalme og opkastninger

Forstoppelse

Sløvhed, døsighed

Manglende vandladning

Små pupiller

Styrke

5 mg/ml

Dosering

2,5 – 5 mg i.v. ad gangen

Antidot

Naloxon 0,4 mg i.v. ad gangen

 

Rapifen (Alfentanil) 0,5 mg/ml

Indikation

Smertelindrende behandling ved mindre og kortvarige operationer/procedurer

Effekt

1- 2 min.

Virkningslængde

6- 15 min.

Kontraindikation

 

Bivirkninger

Respirationsdepression

Hypotension

Bradykardi

Kvalme og opkastninger

Styrke

0,5 mg/ml

Dosering

0,125- 0,5 mg ad gangen

(Med hensyntagen til alder og vægt)

Antidot

Naloxon 0,4 mg i.v. ad gangen

Dormicum/Midazolam 1 mg/ml

Indikation

Sedation med bevaret bevidsthed som bedøvelsesmiddel ved mindre operationer,

Effekt

Efter få minutter

Virkningslængde

 

Kontraindikation

Svær hjerte-/respirationsinsuffiens

Myasthenis gravis

(sjælden muskelsygdom)

Bivirkning

Forstærket virkning af opiater

Uro

Respirationsdepression

Styrke

1 mg/mg

Dosering

0,5 – 1 mg i.v. ad gangen

Antidot

Flumazenil 0,1 mg i.v. ad gangen

Stesolid Emulsion 5 mg/ml

Indikation

Sedation med bevaret bevidsthed som bedøvelsesmiddel ved mindre operationer

Effekt

Efter få minutter

Virkningslængde

 

Kontraindikation

Svær hjerte/ nyre/ respirationsinsuffiens

Myasthenis gravis

Søvnapnø

Bivirkning

Forstærket virkning af opiater

Styrke

5 mg/mg

Dosering

2- 5 mg i.v. ad gangen

Antidot

Flumazenil 0,1 mg i.v. ad gangen

Fentanyl/Haldid 50 µg/ml

Indikation

Smertelindrende og sederende behandling ved mindre og kortvarige procedurer

Effekt

Kraftigt centralt virkende syntetisk morfica.

Max effekt 5-8 timer efter indgift

Sederende

Respirationsdeprimerende

Vasodilaterende

Virkningslængde

Analgetisk virkning i 30-60 min. og svagere senvirkning i flere timer

Kontraindikation

Hypovolæmi

Forhøjet intrakranielt tryk

Myastenia gravis

MAO hæmmer behandling

Cave morfica (reel overfølsomhed ses sjældent. Ved kvalmetendens behandles forebyggende med Zofran 2-4 mg i.v. efter aftale med kardiologen)

Bivirkninger

Kvalme/svimmelhed

Hypotension

Apnøe/respirationsstop

Konfusion/eufori

Vandladningsbesvær

Hudkløe

Benign forhøjet intrakranielt tryk

Muskelstivhed (ved indgift >100 µg på en gang kan ses svær muskelrigiditet og respirationsstop)

Styrke

50 µg/ml

Dosering

25-50 µg hvert 5. minut til ønsket effekt opnås. 50-80% af total dosis skal som regel være givet før ablationsstart.

Derefter supplerende doser efter behov, 25-50 µg af gangen (hver 30-45. minut)

Max dosis 2-3 (max 4) µg/kg

T½: 2-3 timer

Antidot

Naloxon 0,1-0,8 mg i.v.