Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lumbalpunktur

 

Indikation1

Diagnostisk ved:1

Intratekal kemoterapi:1

Mistanke om infektion:1

Differentialdiagnostik1

Kontraindikationer og forholdsregler1

Kontraindikationer1

Forholdsregler1

Komplikationer2

Praktisk udførelse2

Intratekal behandling/profylakse3

Indikation

Diagnostisk ved:

 • • Primært CNS-lymfom

 • • CNS-nære lymfomer

 • • Lymfomer med hyppig CNS-involvering (lymfoblastiske lymfomer, testis-lymfom)

 • • Akutte leukæmier (ALL, AML,M5)

 • • Symptomatologi som giver mistanke om CNS-involvering

Intratekal kemoterapi:

Profylaktisk, terapeutisk samt oftest i forbindelse med første diagnostiske punktur.

Mistanke om infektion:

 • • Purulent/viral meningitis

 • • Encepalitis

 • • Neuroborreliose

Differentialdiagnostik

 

Kontraindikationer og forholdsregler

Kontraindikationer

 • • Lokal infektion ved punkturstedet

 • • Spina bifibida

 • • Forhøjet intrakranielt tryk med risiko for inkarceration

Forholdsregler

 • • Ved mistanke om forhøjet intrakranielt tryk, hvor der er neurologiske udfald og bevidsthedspåvirkning:

 • • Såfremt tiden tillader det, foretages CT af cerebrum før lumbalpunkturen mhp. at afklare årsagen til det forhøjede tryk.

 • • Hvis undersøgelsen er vital og der ikke er tid til at foretage CT af cerebrum gøres ophtalmoskopi forud for undersøgelsen. Der udtages kun den absolut nødvendige mængde cerebrospinalvæske – patienten er liggende til undersøgelsen.

 • • Ved trombocyttal < 20 mia/l, hvor der ikke er mistanke om DIC, gives 1 pool trombocytter.

 • • Patienter i AK-behandling, som kommer til planlagt lumbalpunktur, skal pausere med AK-behandling i 2-3 dage, idet man stiler efter at INR < 1,5.

 

Komplikationer

 • • Smerter ved indstikssted

 • • Infektion lokalt

 • • Spinal hovedpine:

 • • Forebygges ved brug af tyndest mulige kanyle og rigeligt væskeindtag.

 • • Behandles med svage analgetika evt. suppleret med Koffisal® 200 mg x 3, i svære tilfælde blood patch.

 • • Incarceration, blødning (sjældent hvis forholdsregler er taget).

 

Praktisk udførelse

 1. 1. Patienten informeres om procedure og komplikationer. Evt. ophtalmoskopi (se under forholdsregler).

 2. 2. Lumbalpunktur (LP) kan foretages med patienten i sideleje tæt på sengekanten med krumbøjet ryg - obs. at rygsøjle er lige i sagittalplan. Alternativt siddende i sengen med ben på fodskammel, arme og hoved hvilende på sengebord så ryggen krummer.

 3. 3. Indstik foretages over L4, der ligger på niveau med overkant af crista iliaca. Evt. et niveau over/under.

 4. 4. Lokalbedøvelse overvejes ved patientens ønske, og hvis indgrebet forventes besværligt (Lidokain uden adrenalin).

 5. 5. Anvend steril teknik. Desinficer et område på 10 x 10 cm i 2 omgange mellem lufttørring.

 6. 6. Brug lumbalkanyle 0,5–0,9 mm. Skæreflade lægges parallelt med længdeforløbende fibre.

 7. 7. Kanylen føres ind mellem processus spinosi, ligamentum flavum og dura (ligger ofte dybere end man tror, 4-6 cm.) Ved passage af dura opleves en ændring i indstiksmodstand.

 8. 8. Stiletten fjernes, så spinalvæsken kan løbe ud; jo tyndere kanyle des langsommere – afhænger også af det intrakranielle tryk. Hvis der ikke kommer cerebrospinalvæske (CSV) forsøges med ændret stikretning/vinkling af kanyle. Det kan være nødvendigt at føre kanyle med stilet længere ind eller ud, inden man forsøger igen.

 9. 9. Trykmåling er normalt ikke indiceret.

 10. 10. Kanylen trækkes ud, plaster sættes på.

 11. 11. Patienten skal de første 5 minutter efter LP, lægges i Trendelenburg-leje og efterfølgende have fladt sengeleje i 1 time.

 

Intratekal behandling/profylakse

 1. 12. Korrekt identifikation af patienten sikres.

 2. 13. Kontroller at indholdet af kemoterapi i sprøjterne stemmer overens med det ordinerede på kurskemaet, og at der står korrekt navn på sprøjter, kurskema og patient.

 3. 14. Anvend lang trevejs-hane.

 4. 15. Der udtømmes CSV til undersøgelse for protein, glukose, celletælling, dyrkning samt cytologi og instilleres kemoterapi. Der må ikke være modstand ved indsprøjtningen.

 5. 16. Lumbalkanylen fjernes, plaster påsættes.

 6. 17. Husk at give peroral steroid-profylakse i henhold til kurskema i forbindelse med Depocyte, idet der ellers er risiko for svær kemisk irritation og encephalitis.