Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Oocytaspiration - Sygeplejeinstruks (fertilitet)

 

Formål

  • At patienten under forløbet føler sig tryg ved situationen.

  • At patienten har så få smerter som muligt under og efter ægudtagningen.

  • At der tages hånd om evt. puls, blodtryksfald og blødning.

  • At patientens partner er tryg ved situationen og har det godt under forløbet.

Beskrivelse


 

P

P

 

Patienten hentes i venteværelset og informeres om at tømme blæren.

Patienten vises tilrette med omklædning.

P

Patienten hjælpes herefter til rette på lejet. Hun skal ligge godt, da hun skal ligge der et stykke tid.

Patienten informeres om virkning og bivirkning ved smertebehandlingen og medicineres ved behandlingens start med injektion Fentanyl IV 50 mikrogram. Patienten informeres om, at medicinen måske ikke kan gøre hende smertefri, men at målet er, at opnå et acceptabelt niveau.

Ved yderligere behov, scores patientens smerter ud fra VAS-scoren. Der kan gives op til 50 mikrogram Fentanyl ekstra under proceduren og umiddelbart efter proceduren.

Smerteniveau og effekt af medicin dokumenteres på fortrykt plejeark.

P

Der måles puls og SaO2, værdierne noteres i journalen.

P

Lægen assisteres ved anlæggelse af lokal bedøvelse.

P

Der ryddes op efter lokal bedøvelse.

P

Læge og sygeplejerske gør i fællesskab klar til ægudtagning.

P

Begge har sterile handsker på.

P

Sygeplejersken styrer glassene, hvori follikelvæsken suges ud.
Om nødvendigt skyller hun eller lægen medie ind i folliklen igen og der suges på ny. Dette i tæt samarbejde med læge og bioanalytiker.

P

Under ægudtagningen holdes der løbende øje med puls og SaO2

 

Der holdes ligeledes øje med patienten - hvordan er bevidsthedsniveauet

 

Manden/samleveren holdes der også øje med.

P

Efter ægudtagning måles igen puls og SaO2. Dette noteres. Herefter afmonteres puls- og SaO2-måler.
Patienten vaskes om nødvendigt af forneden med lunkent vand. Der tjekkes, om der er blødning.

P

Patienten opfordres til at komme op at sidde på lejet. Hvis hun ikke er svimmel, bedes hun tage tøjet på igen.

P

Der kontrolleres, at der er booket en tid til ægoplægning 5 dage senere.

P

Patienten følges på hvilestuen, hvor der er morgenmad.

P

Patienten observeres en time efter ægudtagningen, for bevidsthedsniveau, og vaginal blødning.

Der spørges til, om patienten har smerter. Ved smerter vurderes disse ud fra VAS-score og patienten tilbydes enten varmepude, tablet Kodein 25-50 mg eller ekstra tablet Paracetamol 1 gr. Ved stærkere smerter kontaktes en læge, som ordinerer smertestillende medicin. Patienten må ikke få NSAID- præparater.

Smerteniveau og effekt af den smertestillende behandling dokumenteres på fortrykt plejeark.

P

Før hjemsendelse udleverer bioanalytikeren pjece til patienten og evt. ledsager. Denne pjece beskriver forløbet i laboratoriet og fortæller hvornår patient evt. vil blive kontaktet.

P

Patienten skal på toilettet for at se, hvor meget hun har blødt, hvis det er ok og bevidsthedsniveauet er fint, kan parret tage hjem.

P

Venflon seponeres.

P

Patienten informeres om forholdsregler ved rigelig blødning og ved smerter.

Patienten informeres om, hvilken smertestillende medicin hun må tage. Ved stærkere smertebehandling end tablet Paracetamol 1gX4, skal lægen ordinere smertebehandlingen

Patienten informeres om tid for ægoplægning og hvordan dette foregår. Informeres om opstart på Crinone eller Lutinus 2 dage efter ægudtagning.


Ved spørgsmål opfordres parret til at ringe til os.