Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rhesusprofylakse


Formål

At forebygge immunisering af rhesus negative gravide og fødende.

 

Definition af begreber

Foster-rh. D: Fosterets rhesus-blodtype - bestemmes i graviditeten ved blodprøve på moderen.

Screentest: Screening for irregulære blodtypeantistoffer i maters blod.

Anti-D: Immunglobulin mod rhesus positive erytrocytter fra fosteret i moderens blod.

 

Baggrund

Ca. 15% af de gravide er rhesus negative. Heraf bærer 60% et rhesus positivt foster.

Immunisering forudsætter, at erytrocytter fra fosteret passerer over i moderen ved føtomaternel blødning (FMB). FMB kan ske under hele graviditeten, men forekomsten stiger i løbet af graviditeten og er hyppigst og i størst mængde under fødslen.

På trods af den rhesusprofylakse, vi har haft indtil nu, forekommer rhesusimmunisering i forbindelse med graviditet og fødsel i 1,5% af tilfældene, svarende til knap 100 kvinder om året. Heraf er der ca. 10 tilfælde, der kræver intrauterin transfusion til fosteret.

Risiko for rhesusimmunisering kan mindskes ved rhesusprofylakse. Man skelner mellem Rutineprofylakse og Profylakse på særlig indikation

 

Rutineprofylakse

Graviditetsuge

Procedure

Ansvarlig

Analysesvar

8-10 (1. graviditetsundersøgelse hos egen læge)

Maters blodtype + screentest*

Egen læge

Går til egen læge + fødested

25. graviditetsuge (2. graviditetsundersøgelse hos egen læge)

Rh.neg: Screentest* og fostertype

Egen læge

Går til egen læge + fødested

29. graviditetsuge**

Foster Rh.neg: Ingen behandling

Foster Rh.pos: 1250-1500 IE Anti-D immunglobulin i.m.

Fødestedet

Vandrejournal

Patientkort

Svar skrives i Clinical

Fødsel***

Rh.pos. barn: 1250-1500 IE anti-D immunoglobulin i.m.

Anti-D skal gives hurtigst muligt efter fødslen og inden 72 timer for fuld effekt (nogen effekt 7-10 dage efter fødslen)

Fødegangen

På epikrise

Patientkort

Svar skrives i Clinical

 

 

* Om kvinden er immuniseret med rhesus D antistoffer afgøres ved screentest taget ved 1. og 2. graviditetsundersøgelse. Der skal ikke tages yderligere screentest før evt. anti-D immunglobulin. Ved påvist rhesus D antistof: Se instruks: ” Immunisering”.

**Når/hvis et svar modtages senere end kvindens 29. graviditetsuge, så skal kvinden kaldes ind til anti-D alligevel - uanset tidspunktet i graviditeten. Der skal blot foreligge en screentest samtidig med blodprøven på fosteret.

*** Hvis der på fødselstidspunktet ikke foreligger en konklusiv antenatal rhesus D bestemmelse, hvad enten det skyldes, at patienten er tilflyttet fra en anden region, at den antenatale analyse ikke er udført, eller at den ikke sikkert har vist, at det ventede barn er rhesus D negativt, rekvireres rhesus D bestemmelse på navlesnor i blodbanken.

Der gives, ved kendt rhesus D pos. type på barn, anti-D immunoglobin 1250-1500 IE (2ml); også ved tidligere indgift i graviditeten (uanset hvornår det sidst måtte være givet i graviditeten).

 

Profylakse på særlig indikation

Rhesus D negative kvinder uden rhesus D antistoffer

Indtil graviditetsuge 8+0 (målt ud fra CRL):

Ingen indikation for anti-D.

Graviditetsuge 8+0 til 19+6 (gives indenfor 72 timer):

Der gives 625-750 IE anti-D immunglobulin (1ml) ved følgende:

 • • Spontan, missed eller induceret abort uanset metode (ved missed abortion gælder CRL ≥ sv.t. uge 8+0).

 • • Ekstrauterin graviditet.

 • • Mola.

 • • Abortus imminens efter uge 12+0 (moderat til kraftig blødning. Anti-D gives kun én gang).

 • • Abdominale traumer der kræver indlæggelse til observation for placentaløsning.

Graviditetsuge 20+0 til fødsel (gives indenfor 72 timer)

Hvis fosterets rhesus D type allerede er bestemt som rhesus D negativ i graviditeten, skal der ikke gives anti-D immunglobulin i nedenstående tilfælde.

Det gælder, at der ikke skal gives mere end 2 x anti-D i løbet af en graviditet. Sammenlagt med den postnatale profylakse bliver det til et maksimum på 3 fulde doser for en graviditet.

Der gives 1250-1500 IE anti-D immunglobulin (2 ml) ved følgende:

 

 • • Moderat til kraftig vaginalblødning indtil indgift i 29. uge og efter 35. uge (beskyttelsen er effektiv i 6 uger efter indgift i graviditeten. Gælder ikke fødslen).

 • • Foetus mortuus så snart diagnosen stilles.

 • • Abdominaltraume der kræver indlæggelse til observation for placentaløsning.

 • • Udvendig vending (første gang).

OBS:

Er der givet profylaktisk anti-D immunglobulin (Rhesonativ eller Rhofylac) i forbindelse med ovennævnte, gælder følgende:

 • • Går kvinden i fødsel 24 timer efter anti-D injektion eller senere, gives endnu en dosis anti-D immunglobulin.

 • • Er der givet anti-D immunglobulin, vil det kunne ses i screentest (typisk i forbindelse med BAC-test). Blodbanken vil skrive i deres svar, at det kan skyldes indgift af anti-D. Der skal bestilles BF-test, og der tages immuniseringsblodprøve på navlesnor. Er DAT-test negativ, og de øvrige laboratorietal normale, skal der ikke gøres yderligere.

 

Anti-D Præparater

Der findes 2 præparater til rhesusprofylakse:

 • • Rhophylac (immunglobulin, humant anti-D).

  • 1 injektionssprøjte = 2 ml indeholder humant immunglobulin 1500 IE IgG anti-D (750 IE/ml)

 • • Rhesonativ (immunglobulin humant anti-D)

  • 1 injektionssprøjte = 2 ml indeholder humant immunglobulin 1250 IE IgG anti D (625 IE/ml)

Begge præparater kan anvendes som rhesusprofylakse. Sygehus apoteket afgør ved sit indkøb, hvilket præparat der bruges.

 

Anti-D administration

Bivirkninger

 • • Rødme, hævelse og ømhed på indstikssted

 • • Let overfølsomhed 1- 2 uger efter injektion med nældefeber, feber, væskeophobning og hævede lymfeknuder.

 

Anafylaktisk shock

 • • Sjældent.

 • • Læge tilkaldes.

 • • Utilpashed, kløe, rysten, blodstryksfald, åndedrætsbesvær, og evt. krampe. Se instruks Anafylaksi

 • • Observeres i 30 min efter injektion. 

 

Opbevaring

 • • 2-8 grader. Uden for køleskab: 6 døgn ved max 25 grader.

 • • Mørkt.

Link: medicinsk præparater (Rhesonativ) (Rhophylac).

 

Dokumentation

Dokumenteres i Clinical samt på vandrejournalen ved indgift i uge 29.

Kvinden medgives "Patientkort", hvor der påføres mængde samt hvor og hvornår anti-D er givet.
 

 

Referencer

Sundhedsstyrelsen. Svangreomsorgen.