Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisnings- og patientflow –

Billeddiagnostisk Afdeling, Regionshospital Nordjylland

 

Formål:

Dette dokumentet er til intern brug i Billediagnostisk Afdeling. Det beskriver typer af henvisninger, hvem der kan visitere henvisninger samt patientflowet i afdelingen. Desuden hvem der er ansvarlig for at fastsatte retningslinjer for henvisning og patientflow.

 

 

Henvisning:

Hvem må henvise?

Ansvar

Røntgenundersøgelse
Ultralydsscanning
MR/CT-scanninger

 

Der er til kliniske afdelinger udarbejdet følgende information, der beskriver hvem der må henvise. Henvisning til billeddiagnostiske undersøgelser

Modalitetsansvarlige overlæge har fastlagt retningslinjer i henhold til Sundhedsstyrelsens BEK nr. 669 af 01/07/2019 §60-61

Visitation:

Hvem visiterer?

Ansvar

MR/CT

Læger, radiografer/sygeplejersker

Modalitetsansvarlige overlæge har fastlagt retningslinjer i henhold til Sundhedsstyrelsens BEK nr. 669 af 01/07/2019 §60-61

UL

Læger, radiografer/sygeplejersker

Røntgenundersøgelser med i.v. kontrast

Radiografer/sygeplejersker

Konventionelle røntgenundersøgelser

 

Lægesekretærer, radiografer/sygeplejersker og læger

Booking:

Lægesekretærer foretager booking i det elektroniske bookingsystem i henhold til den forudgående visitation.

Modalitetsansvarlige overlæge og billeddiagnostisk specialeleder fastsætter retningslinjer for booking.

 

Indkaldelse og patientinformation:

Lægesekretær sender indkaldelsesbrev med information om mødetid, mødested, information om undersøgelsen samt evt. forberedelse i forbindelse med kontrast-undersøgelser, befordringsregler, samt regler om frit sygehusvalg.

 

Modalitetsansvarlige overlæge og billeddiagnostisk specialeleder fastsætter retningslinjer for indkaldelse og patientinformation iht. Sundhedsstyrelsens anbefaling.

 

 

 

Patientmodtagelse:

Pt. modtages i Billeddiagnostisk Afdelings reception af lægesekretær.
Sygeplejerske/radiograf henter pt. til undersøgelsesrummet.

Modalitetsansvarlige overlæge og billeddiagnostisk specialeleder fastsætter retningslinjerne.

 

Klargøring af rum/patient:

 

Se standard for det enkelte rum.

 

 

 

 

Beskrivelse

Undersøgelserne granskes og beskrives af lægegruppen, Ul sygeplejerske samt beskrivende radiografer.

Følger afdelingens Strukturel opbygning af beskrivelser, der følger retningslinjer for beskrivelse af billeder iht. Sundhedsstyrelsens vejledning.

 

Afgivelse af svar

Lægesekretærerne sender svar til henvisende instans.

Modalitetsansvarlige overlæge fastsætter retningslinjer for afsendelse af svar iht. Sundhedsstyrelsens anbefaling.

 

Konferencer

Lægegruppen konfererer røntgenbillederne med de henvisende afdelingers læger.

Modalitetsansvarlige overlæge fastsætter regler for afholdelse af afdelingens konferencer.