Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fysioterapi til patienter der har fået foretaget stabiliserende kirurgi i cervikal columna eller har fået indsat en aktiv diskusprotese

 

 

1. Formål1

2. Definition af begreber1

3. Beskrivelse2

3.1. Patientgruppe2

3.2. Overordnet fremgangsmåde2

3.3. Før patientkontakt2

3.3.1. Specielle journaloplysninger og oplysninger fra tværfaglige samarbejdspartnere2

3.3.2. Specielle forholdsregler3

3.4. Fysioterapeutisk undersøgelse3

3.4.1. Formål3

3.4.2. Indhold3

3.4.3. Konklusion4

3.5. Fysioterapeutisk behandling4

3.5.1. Formål4

3.5.2. Indhold4

3.6. Relevant tværfagligt samarbejde5

3.7. Vedrørende udskrivelse, overflytning og efterbehandling5

4. Referencer5

5. Bilag5

 

 

 1. 1. Formål

Formålet med instruksen er at beskrive den fysioterapeutiske intervention til patienter, der har fået foretaget stabiliserende kirurgi i cervikal columna eller har fået indsat en aktiv diskusprotese med henblik på at

 • • sikre, at patienten oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet

 • • sikre kvaliteten af de fysioterapeutiske ydelser

 • • sikre, at alle fysioterapeuter i Fysio- og Ergoterapiafdelingen med særligt fokus på fysioterapeuter i Neurokirurgisk Team har kendskab til fremgangsmåden for indholdet af og rammerne for behandling af patienter, der er blevet opereret i cervikal columna.

 

 1. 2. Definition af begreber

Behandling: Undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient (1).

 

Stabiliserende kirurgi eller indsættelse af en aktiv diskusprotese: I denne instruks betyder stabiliserende kirurgi eller indsættelse af en aktiv diskusprotese operation i cervikal columna med Anterior Cervikal Intercorporal Fusion (ACIF), bagre spondylodese eller indsættelse af en aktiv diskusprotese.

 

Anbefalinger: I denne instruks benyttes ordet anbefalinger, når der er konsensus mellem fysioterapeuter og neurokirurgerne på Neuro-, Hoved- og Halskirurgisk Afsnit.

 

 1. 3. Beskrivelse

  1. 3.1. Patientgruppe

Instruksen retter sig mod patienter, der har fået foretaget stabiliserende kirurgi i cervikal columna eller har fået indsat en aktiv diskusprotese i cervikal columna.

Patientgruppen kendetegnes postoperativ ved at have opnået lindring af de udstrålende smerter i OE bilateralt samt en lindring af nakkesmerter og af de mulige præoperative føle-, koordinationsforstyrrelser og kraftnedsættelser i OE bilateralt.

Alle patienter, der skal opereres i nakken, får inden operationen tilsendt informationspjece og øvelsesprogram (bilag 1eller 2 og 3).

Størstedelen af patientgruppen forventes selvstændigt at kunne udføre de anbefalede øvelser, på baggrund af det udleverede øvelsesprogram samt tage ansvar for egen mobilisering og tilbagevenden til vanligt aktivitets og deltagelsesniveau, med udgangspunkt i skriftlig vejledning i den udleverede informationspjece.

 

Enkelte patienter kan i særlige tilfælde have behov for fysioterapeutisk vurdering med henblik på instruktion og vejledning samt vurdering af genoptræningsbehov. Disse patienter kendetegnes ved, at det fra lægelig side vurderes, at remission af motoriske udfald postoperativt, ikke svarer til det forventede niveau, eller der postoperativt er nytilkomne motoriske udfald. Det kan også dreje sig om patienter, som vurderes ikke at være i stand til, på baggrund af skriftlig vejledning, selvstændigt at udføre anbefalede øvelser og selvstændigt at tage ansvar for egen mobilisering og tilbagevenden til vanligt aktivitets og deltagelsesniveau.

 

  1. 3.2. Overordnet fremgangsmåde

Ved patienter med behov for fysioterapeutisk vurdering markeres dette, af læge eller plejepersonale på Neuro-, Hoved- og Halskirurgisk Afsnit, senest klokken 8 om morgenen den 1. hverdag efter operationen, ved at skrive ”Ses af fys” på Cypertavle ud for patienten.

Fysioterapeuten undersøger patienten og giver instruktion og vejledning i forhold til almindelige dagligdags aktiviteter samt udførelse af øvelser (bilag 3). Desuden vurderes behov for genoptræning.

Patienter opereret fredag, som har behov for fysioterapi kan, såfremt det lægeligt vurderes forsvarligt, gå på weekend orlov. Patienten vil da blive vurderet af en fysioterapeut mandag ifølge gældende prioriteringsnøgle.

 

  1. 3.3. Før patientkontakt

   1. 3.3.1. Specielle journaloplysninger og oplysninger fra tværfaglige samarbejdspartnere

Fysioterapeuten indhenter oplysning om

 • • patientens smertedebut, nuværende smerteintensitet og smerteudbredelse samt behov for smertestillende medicin

 • • eventuelle motoriske og sensoriske udfald

 • • patienten har diagnoser, som har indflydelse på funktionsevnen

 • • patientens funktionsevne præoperativt

 • • operationsniveau, omfang af operationen og eventuelle komplikationer

 • • patienten har været ude af sengen og oppe at gå

 • • patientens arbejdsmæssige situation

 

   1. 3.3.2. Specielle forholdsregler

Hos patienter, der har fået foretaget en operation i nakken, skal hovedet være hævet til 30 grader det første døgn efter operationen for at undgå hævelse ved operationssåret.

Anbefalingen er aftalt med neurokirurgerne på Neuro-, Hoved- og Halskirurgisk Afsnit.

 

  1. 3.4. Fysioterapeutisk undersøgelse

   1. 3.4.1. Formål

Formål med den fysioterapeutiske undersøgelse er at vurdere patienten med henblik på at kunne tilpasse den fysioterapeutiske behandling til den enkelte patient samt vurdere genoptræningsbehov.

 

   1. 3.4.2. Indhold

Indholdet i den fysioterapeutiske undersøgelse er som udgangspunkt som følger (2):

I anamnesen klarlægges

 • • patientens smerteintensitet og smerteudbredelse

 • • patientens eventuelle motoriske og sensoriske

 • • patientens aktuelle aktivitetsniveau efter operation, eksempelvis personlig hygiejne og påklædning

 • • patientens sociale forhold

 • • patientens arbejdsmæssige forhold

 • • patientens fritidsaktiviteter

 

Inspektion

Fysioterapeuten observerer patienten i forflytninger fra liggende til siddende, fra siddende til stående og gående med fokus på

 • • patientens smertereaktion

 • • patientens respiration med fokus på dybde og frekvens

 • • patientens vegetative reaktioner

 • • analyse af patientens holdning

 

Funktionsundersøgelse

Fysioterapeuten undersøger og vurderer

 • • patientens bevægemønster i forbindelse med lette dagligdags funktioner, eksempelvis tage morgenkåbe og sko på

 • • patientens muskelfunktion med særligt fokus på overekstremiteterne

 • • patientens gang og balance

 

Endvidere vurderer fysioterapeuten patientens motivation, ressourcer og samarbejdsevne.

 

   1. 3.4.3. Konklusion

Der konkluderes på undersøgelsen og med baggrund heri, tilpasses den fysioterapeutiske behandling. Desuden vurderes behov for videre fysioterapeutisk genoptræning efter udskrivelse.

 

  1. 3.5. Fysioterapeutisk behandling

   1. 3.5.1. Formål

Formålet med den fysioterapeutiske behandling er at

 • • forebygge, at patienten får postoperative gener som følge af operationen

 • • patienten bliver instrueret i og afprøver øvelser med henblik på selvtræning

 • • patienten bliver fortrolig med de relevante anvisninger (bilag 1 eller 2)

 • • vurdere patientens behov for genoptræning efter udskrivelse

 

   1. 3.5.2. Indhold

Instruktion og vejledning

Formålet med instruktion og vejledning er at forebygge immobiliseringsfølger (3–5) og medvirke til, at patienten hurtigt genvinder evnen til at klare dagligdags aktiviteter.

Fysioterapeuten udleverer informationspjecen ”Operation for diskusprolaps eller stenose i nakken” (bilag 1) eller informationspjecen ”Stabiliserende operation i lænderyggen eller nakken” (bilag 2), såfremt patienten ikke allerede har modtaget denne.

Vejledningen har til formål at hjælpe patienten med at opnå og vedligeholde en tilfredsstillende funktionsevne. Fysioterapeuten vejleder med udgangspunkt i informationspjecens anvisninger om hensigtsmæssige bevægestrategier umiddelbart postoperativt.

 

Fysioterapeuten kan blandt andet vejlede patienten med fokus på følgende

 • • at komme fra liggende til siddende stilling med albueteknik og at komme op at stå.

 • • at gå og gå på trapper.

 • • at skifte hyppigt mellem gående, stående, liggende og siddende stilling. Desuden vejleder fysioterapeuten i hensigtsmæssige siddestillinger, med eller uden skråkile.

 • • at bruge korrekt løfteteknik, herunder at afvente med mere belastende arbejde, som for eksempel støvsugning og havearbejde, der skal genoptages gradvist.

 • • at komme ind og ud af bilen på en hensigtsmæssig måde.

 • • at holde sig fysisk aktiv, blandt andet gennem lettere husarbejde og daglige gåture uden at det fremkalder føleforstyrrelser eller forøger smerter i skulder og arm.

 • • at motionere, når patienten føler sig parat til dette. Gåture tilrådes lige efter udskrivelse. Hyppighed og gangdistance øges gradvist. Svømning kan påbegyndes, når såret er helet; rygsvømning tilrådes i starten. Kondicykel kan benyttes umiddelbart efter operationen, og cykling i trafikken kan genoptages, når patienten finder det forsvarligt. Løb kan påbegyndes gradvist, og gode løbesko med stødabsorberende såler anbefales. Det tilrådes først at påbegynde sport som golf og ridning efter 6 uger. Kontaktsport kan begyndes efter et halvt år.

 

Vejledning bygger på empiri og konsensus blandt erfarne fysioterapeuter og neurokirurger på Neuro-, Hoved- og Halskirurgisk Afsnit. Evidensniveau Level 5.

 

Instruktion i øvelser

Formålet med at instruere i og afprøve øvelser med patienten er at forebygge og reducere spændinger og smerter i nakke-skulderågsmuskulaturen.

Fysioterapeuten instruerer patienten i tre øvelser, som er udleveret til patienten ved indkaldelse til operation (bilag 3).

Fysioterapeuten superviserer patienten og korrigerer øvelserne, så patienten udfører dem med kvalitet.

Fysioterapeuten vejleder patienten i at udføre øvelserne i et roligt tempo, flere gange dagligt.

Øvelserne tilpasses individuelt efter formåen og behov.

 

Instruktion i øvelser bygger på empiri og konsensus blandt erfarne fysioterapeuter inden for det neurokirurgiske speciale. Evidensniveau Level 5.

 

  1. 3.6. Relevant tværfagligt samarbejde

Fysioterapeuten samarbejder med plejepersonalet i forhold til at understøtte, at patienten følger anvisningerne efter operation i cervikal columna.

 

  1. 3.7. Vedrørende udskrivelse, overflytning og efterbehandling

Hvis fysioterapeuten vurderer, at patienten har behov for genoptræning efter udskrivelse, udarbejder fysioterapeuten en genoptræningsplan (GOP).

 

 1. 4. Referencer

 1. 1. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS). Den Danske Kvalitetsmodel- akkrediteringsstandarder for sygehuse. 2. version. 2012.

 2. 2. Hingebjerg P, Pallesen H, Riis B. Den fysioterapeutiske undersøgelse : - oversigt. 2.udg. Holstebro: Fysioterapeutskolen i Holstebro; 1998. 85 sider.

 3. 3. Klarlund Pedersen B, Andersen LB, Sundhedsstyrelsen. Fysisk aktivitet : håndbog om forebyggelse og behandling. Version: 3. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; 2011. 477 sider.

 4. 4. Kjær M, Suetta C, Tønnesen H. Den fysisk inaktive operationspatient. Ugeskr Læger. 2006;168(December):4322–4.

 5. 5. Kiens B, Beyer N, Brage S, Hyldstrup L, Ottesen LS, Overgaard K, et al. Fysisk inaktivitet – konsekvenser og sammenhænge. Motions- og Ernæringsrådet. 2007;149 sider.

 

 1. 5. Bilag

Bilag 1: Pjecen ”Operation for diskusprolaps eller stenose i nakken”, Neuro-, Hoved- og Halskirurgisk Afsnit, Aalborg Universitetshospital.

Bilag 2: Pjecen” Stabiliserende operation i lænderyggen eller nakken” Neuro-, Hoved- og Halskirurgisk Afsnit, Aalborg Universitetshospital.

Bilag 3: Pjecen ”Sådan træner du, når du er blevet opereret i nakken”, Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital.