Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kolkicin (Colchicin) til nefrologiske patienter

 

Indledning1

Farmakologi1

Bivirkninger1

Kontraindikationer1

Interaktioner2

Dosering ved arthritis urica (eller anden krystalartrit)2

Dosering ved FMF2

 

Indledning

Kolkicin bruges i nyremedicinsk regi på to indikationer:

  1. 1. Anfaldsbehandling af arthritis urica (eller anden krystalartrit), hvor NSAID er relativt kontraindiceret pga. nyresygdom.

  2. 2. Vedvarende behandling ved familiær middelhavsfeber (FMF) for at hindre/hæmme udvikling af amyloidose.

Selvom Kolkicin ikke findes i Lægemiddelkataloget, kan de alligevel skrives på recept. Tabletterne hedder Kolkicin »DAK« 0,5 mg. Der er 50 tabletter i hvert glas, og de fremstilles på Glostrup Apotek. Udlevering A, så recept kan ikke forlænges.

 

Da oplysninger ikke kan findes i Lægemiddelkataloget, følger en kort gennemgang efter sædvanlig skabelon her:

Farmakologi

Kolkicin har ingen analgetisk effekt, men har en relativt specifik antiinflammatorisk effekt ved behandling af arthritis urica. Virkningsmekanismen er ikke afklaret, men skyldes formentlig, at kolkicin påvirker en række leukocytfunktioner. Kolkicin absorberes hurtigt efter peroral indtagelse, og maksimal plasmakonc. opnås efter 0,5-2 timer. Plasmahalveringstiden er 10-60 min. Halveringstid i leukocytter 3 døgn. Effekt opnås inden for 12 timer og gigtsmerterne forsvinder ofte helt efter 2-3 dages behandling. Kolkicin indgår i det enterohepatiske kredsløb, hvilket kan forklare de gastrointestinale bivirkninger. Disse begrænser ofte kolkicins anvendelighed. Elimination sker hovedsageligt via fæces.

Bivirkninger

Almindelig bivirkninger er kvalme, opkastninger, mavesmerter og diaré. Høj dosis/overdosering kan medføre gastrointestinale blødninger, muskelsvaghed, hududslæt samt lever- og nyreskader. Alopeci, perifer neurit, knoglemarvsdepression med trombocytopeni, agranulocytose, leukæmi og aplastisk anæmi er rapporteret efter langvarig behandling. Påvirket spermatogenese er også iagttaget.

Kontraindikationer

Blodsygdomme, hypersensibilitet, alvorlige gastrointestinale forstyrrelser, leversygdom, graviditet.

Interaktioner

Kolkicin kan hæmme optagelsen af B12-vitamin pga. forandringer i tarmmukosa.

Dosering ved arthritis urica (eller anden krystalartrit)

Til patienter uden nedsat nyrefunktion har den klassiske behandling af arthritis urica været noget i retning af: Initialt 1 mg, derefter 0,5 mg hver 2.-3. time, dog maksimalt 8 mg per anfald. Nogle patienter har god erfaring med dette behandlingsregime, men vi ville nok prøve en lavere dosering end det nævnte første gang.

Til patienter med nedsat nyrefunktion bruger vi 0,5 mg x 2-3 dgl. Behandlingen standses igen, når patienter er blevet smertefri. Altså efter få dage.

Det skal anføres, at amerikanske kilder angiver lavere doser ved nedsat nyrefunktion og finder kolkicin helt kontraindiceret til dialysepatienter. Dette stemmer dog ikke med vores erfaring, hvor vi ikke har haft væsentlige problemer med denne forsigtige dosis.

 

Alternativ behandling af artrit ved nedsat nyrefunktion

Hos nyretransplanterede, som i forvejen står på prednisolon, vælger vi sommetider at øge prednisolon til 30 mg ca. 3 dage.

 

Dosering ved FMF

De få patienter vi har med denne diagnose vil normalt være i beh. efter specialistbedømmelse. Dosis er typisk 1-2 mg/døgn.