Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ovariecyster

Indhold

Formål

Definition af begreber

Beskrivelse

Præmenopausale kvinder

Postmenopausale kvinder

Gravide

Operation

RMI

Referencer

Formål

Instruks vedrørende udredning og behandling af kvinder med ovariecyster.

Definition af begreber

Menopausestatus: Indtil 1 år efter sidste menstruation defineres kvinder som præmenopausale. Aldersgrænse på 50 år, når menopausestatus ikke kendes.

Maligne ovarietumorer: Ovariecancer og borderline tumorer.

Ikke suspekt cyste: Unilokulær cyste uden solide partier eller exkrescenser (hos præmenopausale kvinder kan bilokulære cyster sidestilles med unilokulære).

Suspekt cyste: 2 eller flere kamre, cystisk-solid eller solid, indeholdende exkrescenser, og ved samtidig cyste/tumor på modsidige ovarium.

Ascites: Der findes ikke nogen strikt definition på ascites. En væskelomme i fossa Douglassi på 2 x 2 cm anses for normal.

RMI: Risk of Malignancy Index

CA-125: Uspecifik tumor markør, som kan anvendes til beregning af malignitets risiko og monitorering af malign sygdom.

Følgende tilstande kan give anledning til falsk forhøjede CA 125 værdier:

infektion, inflammatoriske lidelser, graviditet, endometriose, menstruation, andre cancere, kronisk leversygdom, samt ascites uanset ætiolog

 

 

Udredning og behandling

 

Præmenopausale kvinder.

  • • CA-125 måles hos kvinder med suspekte cyster, solide tumorer og ikke-suspekte cyster > 4 cm.

  • • Suspekte cyster og solide tumorer fjernes kirurgisk. Disse tumorer må, indtil der foreligger en histologisk diagnose, betragtes som maligne, og peroperativ cysteruptur bør undgås. Ved RMI>200 henvises patienten til Aalborg.

  • • Ikke suspekt cyste med en diameter:

 

< 4 cm

afsluttes

4-7 cm

måling af CA 125, efterfulgt af en fornyet UL 3 måneder senere.

90 % af cysterne vil da være regredieret.

Cysten fjernes, såfremt den ikke regredierer.

Patienten kan følges i op til ét år før operation tilbydes

> 7 cm

laparoskopi/tomi forudgået af CA 125 måling

 

Postmenopausale kvinder.

  • • Suspekte cyster og solide tumorer fjernes kirurgisk.

  • • Ved mistanke om Cancer henvises patienten til onkogyn i Aalborg.

  • • Ligeledes fjernes symptomgivende cyster.

  • • Ikke-suspekt cyste med normal CA 125 værdi (< 35 U/ml) og en diameter på:

 

<5 cm: Kan følges med UL + CA 125-måling efter 4 måneder. Patienten kan afsluttes

efter et år såfremt cysten ikke progredierer.

Såfremt cysten er vokser, og/eller stigning i CA 125: operation.

 

5-10 cm: Kan følges med UL og CA-125 måling med 4 måneders interval.

Alternativt kan patienten tilbydes BSO. Dette efter informeret samtykke.

 

> 10cm : sædvanligvis BSO

 

Gravide kvinder.

Ultralydskriterier mht. malignitet kan følges svarende til hos ikke-gravide præmenopausale kvinder.

Simple cyster og dermoidcyster < 6 cm kan følges og opereres post partum.

Cyster > 10 cm bør opereres i de fleste tilfælde.

CA-125 er forhøjet hos gravide, navnlig i 1. trimester, hvorfor denne tumormarkør ikke anbefales anvendt.

Laparoskopisk kirurgi ved øvet team anbefales frem for laparotomi, og elektiv kirurgi bør tilstræbes.

Tidspunkt for operation: fra 16. til 23. uge.

Operation efter uge 16 bør foretrækkes, da en del af cysterne vil være forsvundet spontant på dette tidspunkt. Operation før 7. uge og efter 24. uge bør undgås.

 

Forhøjet værdi af CA-125:

  • • 35-50 U/ml: ny måling 3 måneder senere. Såfremt CA 125 normaliseres (< 35 U/ml), er yderligere kontrol ikke nødvendig, hvis scanningen er normal.

  • • Ved uændrede eller stigende CA 125 værdier og tilstedeværelse af cyste, må operation overvejes.

  • • >50 U/ml ved to på hinanden følgende målinger: ved tilstedeværelse af cyste uanset størrelse og morfologi: operation.

Henvisning til operation/præoperativ vurdering

 

RMI < 200: Sandsynligvis benign cyste. Kan opereres i Thisted.

Laparoskopisk kirurgi bør normalt være første valg, med mindre der er andre grund til at vælge laparotomi.

Patienten skal altid informeres om at der er risiko for konvertering til laparotomi.

RMI ≥ 200: Stor risiko for malignitet. Patienten henvises til gynækologisk/obstetrisk afdeling, Ålborg sygehus, til operation.

Ved klinisk mistanke om malignitet henvises til onkogyn i Aalborg uanset normal CA-125

 

RMI (Risk of Malignancy Index) beregning

 

I. Menopausal status

 

 

 

 

Tidligere hysterektomi:

 

 

Samlet score-I:

 

 

Menopause: Alder:

 

 

 

aktuel alder ≥ 50 år

aktuel alder < 50 år

 

 

____ år

____ JA

____ NEJ

 

 

 

 

____1

____3

Score:

 

(3)

(1)

 

(3)

(1)

II Ultralydundersøgelse

 

 

 

Unilokulær

≥ Bilokulær

Solide områder

Bilateral

ExcresceAscites

+ Extra-ovariel sygdom

 

 

Point

____ (0)

____ (1)

____ (1)

____ (1)

____ (1)

____ (1)

____ (1)

 

Score-II

Samlet point = 0 / 1

Samlet point ≥ 2

____1

____3

 

 

III. Se-CA125*

 

Se-CA125: værdi

 

_____

 

 

RMI = Score-I x Score-II x CA-125 ______>200 _____<200

 

 

 

IOTA ”International Ovarian Tumor Analysis”

 

Se: www.iotagroup.org/iota-models-software/iota-simple-rules-and-srrisk-calculator-diagnose-ovarian-cancer

eller IOTA-smart app.

 

Ved brug af IOTA-klassificeringen vurderes kvindens udgangsrisiko ud fra flere parametre. Fx alder og brug af hormonterapi og tilstedeværelse af acites

Cysten vurderes også på flere parametre. Fx Diameter af største solide komponent, flow i ekskresenser, irregulære cystevægge, tilstedeværelse eller fravær af slagskygger og ”colorscore” af flowforhold i cysten.

Iota-klassificeringen performer bedre end RMI ved vurdering af cyster hos præmenopausale kvinder. Svagheden er at den fordrer certificering og stor ultralydserfaring.

Den anvendes derfor ikke rutinemæssigt.

 

 

 

 

Referencer:

DSOG guideline

DCG Epitelial Ovariecancer