Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neurologisk sengeafsnit, 6. sal – Udskrivningskonference

 

Formål

At sikre en ensartet og systematisk udskrivningskonference.

At skabe et planmæssigt og målrettet udskrivelsesforløb for den enkelte patient.

 

Beskrivelse

Udskrivningskonference er et fælles møde på sengeafdelingen, hvor en repræsentant fra afdelingens plejepersonale og evt. terapeuter mødes med repræsentanter fra kommunen, patienten selv og dennes pårørende.

Såfremt der ikke er mulighed for fysisk fremmøde fra kommunen, kan udskrivningskonferencen aftales at holde gennem videokonference.

Udskrivningskonferencen omhandler patientens behov for pleje, behandling, rehabilitering og kommunens muligheder for at imødekomme disse efter udskrivelsen.

 

Udskrivningskonference kan aftales når:

 • Det ikke er muligt at planlægge udskrivningen elektronisk.

 • Der er markante ændringer i patientens behov for pleje, behandling og aktivering.

 • Patienten ikke tidligere har haft behov for hjemmepleje.

 • Der er problemer i hjemmet (samarbejdet mellem hjemmeplejen og patient).

 

Når udskrivningskonferencen er aftalt, registreres det i elektronisk patientjournal:

 

 • Hvem har ønsket udskrivningskonferencen

 • Begrundelse for udskrivningskonferencen

 • Dato og klokkeslæt for udskrivningskonferencen (skrives også på Cetrea)

Før udskrivningskonferencen:

Afdelingens repræsentant fra plejen har ansvaret for at koordinere en udskrivningskonference, og følgende skal være afdækket:

 • • Afklare med lægen, om patienten er færdigbehandlet i afdelingen samt hvilken dato. Dette dokumenteres i journalen

 • • Patient og pårørende er velinformeret om dagsordenen på udskrivningskonferencen, herunder også færdigmeldingsdatoen

 • • De interne tværfaglige samarbejdspartnere har i samråd med patient/pårørende afklaret, hvilket plejebehov, hjælpemidler og boform patienten forventes udskrevet til, og dette er videreformidlet til kommunen

 • • I nogle tilfælde kan lægen deltage i starten af mødet for at give et lægefagligt resumé af patientens indlæggelse

 

Afdelingens repræsentant forbereder sig grundigt i forhold til patientens behov:

 

 • • Patienten og pårørendes ønsker

 • • Plejebehov: Herunder personlig pleje, indkøb, rengøring osv.

 • • Specielle sygeplejehandlinger, eksempelvis sårpleje m.m.

 • • Medicindosering/administration

 • • Status for terapeuter

 • • Videre rehabilitering, evt. behov for udarbejdelse af genoptræningsplan fra terapeuter.

 • • Behov for hjælpemidler/nødkald

 • • Behov for tiltag i forhold til ernæring

 • • Bevillinger, eksempelvis bleer, katetre m.m.

 • • Boligsituation

 • • Netværk

 • • Ambulante besøg

 

Under udskrivningskonferencen:

Afdelingens repræsentant er mødeleder, og kommunens repræsentant er referent.

 

Mødelederens rolle er at være ordstyrer og forsøge at gøre udskrivningskonferencen målrettet. Det tilstræbes forinden at aftale, hvem der kan supplere, hvis dialogen bliver uhensigtsmæssig.

 

Afdelingens repræsentant indleder med en orientering om, hvordan konferencen skal forløbe. Efter aftale med patienten giver afdelingens repræsentant et kort resumé af sygdomsforløbet under indlæggelsen, af sygeplejen og behandlingen i forbindelse hermed samt af patientens aktuelle behov for hjælp.

Der informeres om særlige foranstaltninger, eksempelvis midlertidigt kørselsforbud.

 

Herefter er der mulighed for dialog med uddybende spørgsmål samt forslag til, hvordan patientens behov for hjælp kan varetages efter udskrivelse. Der laves aftale omkring:

 

 • • Personlig pleje

 • • Specielle sygeplejehandlinger: Sårpleje, sondeernæring osv.

 • • Medicinadministration

 • • Praktisk hjælp: Rengøring, tøjvask osv.

 • • Udskrivningsdato/Modtagelse i hjemmet (dato, tidspunkt, evt. nøgle)

 • • Hjælpemidler (hvem bestiller, hvornår installeres det)

 • • Evt. rehabilitering

 

Ved konferencens afslutning oplæser referenten de indgåede aftaler.

 

Afdelingens repræsentant sender efterfølgende en opdateret plejeforløbsplan til kommunen.

 

De indgåede aftaler følges op af relevant fagpersonale inden udskrivelse.