Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lejring i gynækologisk leje

 

Formål

 

 • • Sikre korrekt lejring af patienten under operationen og undgå efterfølgende lejringsskader.

 • • Opretholde høj kvalitet i omsorgen for patientens sikkerhed, komfort, blufærdighed og tryghed.

 • • Ensartet introduktion af nyt personale.

 

Beskrivelse

 

Struktur

Proces

Resultat

 

 

Materialer til brug for gynækologisk leje:

 • • Op-leje

 • • Amerikanske benstøvler

 • • Grønt tæppe

 • • 2 armborde

 • • Tempur hovedpude

 • • evt. narkosebøjle

 

Personale:

    • • 2 anæstesispl.

    • • 2 Operationspersonale

 

 

Patienten hjælpes af bukser/underbenklæder og lejres. Pt. står mellem benstøtter.
Patienten hjælpes til rette på lejet.

Bagdelen ned til kanten af madrassen.

Tæppe lægges over patienten – vær især opmærksom på at dække genitalia.

Benene lejres i de amerikanske benstøvler.

Observer at der ikke er tryk og at pt. ikke har vrid i hofte/knæ/ankel

Observer at patientens tøj ligger glat.

Armborde justeres i højde og max. 90o udfra kroppen.

 

Lejringen vurderes i samråd med patienten.

Ved patienter med ryg- og hofteproblemer afprøves lejringen inden bedøvelse.

Patienten bedøves i komfortabel stilling.

 

Narkosebøjlen monteres. Obs der ikke er tryk på overarmen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patientens blufærdighed respekteres. Øger patientens velbefindende og bevarer kropstemperaturen.

 

Undgår lejringsskader på udsatte steder.

 

 

Forebygger overstrækning af skulderled.

 

 

 

Ønsker kirurgen at der flyttes på patienten efter denne er bedøvet, noteres det i CCS og på anæstesiskema.

 

 

Undgå tryk på n. radialis

Efter operationen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operationspersonalet står ved lejet i opvågningsfasen.

 

Når operationen er afsluttet sænkes benstøtterne i ligeud- leje (spørg anæstesien først).
Brug gerne sejl.

 

Først når patienten er vågen ?

og kan samarbejde, gives trusser på.

Det tilstræbes at dette først gøres når patienten er tilbage i sengen

 

Inden patienten forlader operationsstuen – observeres patientens liggeflader for tryk.

Ved observation af tryk noteres det på anæstesiskema og i NordEPJ.

Tryghed for anæstesisygeplejersken og patient.

 

 

 

 


Undgår uhensigtsmæssige bevægelser og lejringsskader hos den bedøvede patient og dårlig arbejdsstilling for personalet.

 

 

 

 

Dokumentation og forebyggelse af tryksår.

 

Se i øvrigt grundlæggende principper for lejring.