Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af akut dårlig patient i Fysio- og Ergoterapien

I bassin i afdelingens åbningstid

Beskrivelse

Der skal altid være personale eller anden voksen person på bassinkanten, når der er patienter i vandet.

Når der er patienter i bassinet, skal den grønne lampe altid være tændt.

 

Handling:

 1. 1. Personalet/personen ved kanten af bassinet trækker i alarmen.

 2. 2. Hvis der ikke er personale i bassinet, springer personale herefter i bassinet.

 3. 3. Patienten trækkes til bassinkanten og rulles via personalets arme op over kanten.

 4. 4. Patienten undersøges for puls og respiration.

 5. 5. PROCEDURE VED HJERTESTOPKALD

 

Fra fastnettelefon + decttelefon

 • • Løft telefonrøret og afvent klartone.

 • • Tast 111-25 og afvent tonesignal.

 • • Læg telefonrøret på.

 

Fra arbejdsmobiltelefon

 • • Ring 40009 (Informationen). Meld hjertestop og sted.

 

Hjertestopkaldet alarmerer automatisk hele hjertestopholdet. Der kommer en sms tilbage på afsnittets hjertestoptelefon, som er en dect-telefon der står i receptionen i Fysio- og Ergoterapien. Dette som sikkerhed for hjertestopholdet er kaldt. Kommer der ingen sms inden for 30 sekunder, meldes hjertestop til omstillingen.

 

 • Dette gøres ved at trykke 40009 på telefonen. Meld hjertestop og sted.

 

 1. 6. Er der puls og respiration, og patienten fortsat er dårlig, kaldes Medicinsk forvagt 4 0767.

 2. 7. I ventetiden lejres patienten hensigtsmæssigt og holdes varm med termotæppe, der findes i skuffen under pulten.

 3. 8. Reumatologiske læger tilkaldes/orienteres på telefon 4 0996 (sekretær), hvis det drejer sig om en reumatologisk patient.

 

I bassin uden for afdelingens åbningstid

Handling:

 1. 1. I tilfælde af en borger/patient i bliver dårlig/får hjertestop alarmeres 112.

 2. 2. Fortæl hvilken indgang Falck skal benytte (Indgang 10)

 3. 3. En person skal stå udenfor døren og være klar til at vise vej.

 4. 4. Personalet udfører førstehjælp, som de er instrueret i af indlejer.

 5. 5. Hjertestarter findes på gangen udenfor bassinet.

 

Sygehusets hjertestophold kan ikke tilkaldes udenfor afdelings åbningstid.

 

I afdelingen i åbningstiden

Hjørring - reumatologisk patient

Reumatologisk læge hentes. Hvis reumatologisk læge ikke er til stede kaldes medicinsk forvagt på tlf. 40767.
 

Hjørring - alle øvrige patienter

Medicinsk forvagt kaldes på tlf. 40767. Fysio- og ergoterapiens personale giver besked på stamafsnittet, hvis det drejer sig om en indlagt patient.

 

Frederikshavn

Medicinsk bagvagt kaldes på tlf. 41983.

 

For alle

Patienten lejres i ventetiden hensigtsmæssigt under til de individuelle forhold. Gerne siddende og understøttet ved vejrtrækningsproblemer og låst sideleje ved bevidstløshed.

Formål

At beskrive, hvordan man som personale håndterer en patient, der bliver akut dårlig i Fysio- og Ergoterapien.

Definition af begreber

Akut dårlig patient

Patient/borger, der har puls og respiration, men evt. en hurtig og overfladisk respiration og/eller en hurtig eller langsom puls. Andre symptomer kan være bleg, koldsvedende, svimmel, synsforstyrrelser, neurologiske symptomer og/eller at patienten er vanskeligt eller ikke kontaktbar.

 

Låst sideleje

Også kaldet natostilling. Liggende på siden med øverste arms hånd under hovedet, nederste ben bøjet og øverste ben udstrakt.

Afdelingens åbningstid

 • • Mandag – fredag kl. 07.45 – 15.00

 

Den grønne lampe

 • • Den grønne lampe udenfor bassinrummet, skal være tændt, hvis der er personer i bassinet.

 

Referencer

Hjertestopkald på Regionshospital Nordjylland – Linket findes i højre side under ”Eksterne links”