Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Skulderledsalloplastik

Formål

Korrekt og ensartet forløb ved skulderledsalloplastik angående forundersøgelse, patientinformation, operationsmetode, indlæggelse og efterbehandling inkl ambulante kontroller.

Beskrivelse

Generelt

De vigtigste indikationer for skulderledsalloplastik er artrose, proximal humerus-fraktur og rotator cuff-artropati, som til sammen udgør mere end 90%. Sjældnere indikationer er caputnekrose og artritis. Hver lidelse har sin egen karakteristiske patologi, som har indflydelse på valget af alloplastik. Særlig interessant er rotator cuff-status og kvaliteten af knoglen i cavitas glenoidalis. De bedste kliniske resultater opnås ved artrose fulgt af rotator cuff-artropati. Alloplastik for fraktur giver dårligt funktionelt resultat, men som regel en god smertelindring.

Præoperativ udredning

Røntgenundersøgelse af skulderen (artroseoptagelser) med 25 mm kalibreringskugle.

CT-scanning udføres altid ved eventuelt behov for cavitaskomponent (primært ved artrose og rotator cuff artropati). CT kan evt. undlades, hvis der er foretaget MR-scanning. CT-scanning udføres desuden i udredning og planlægning af frakturpatienter.

Alle potentielle kandidater til skulderledsalloplastik konfereres ved ugentlig konference i fagområdet.

Der foretages WOOS-scoring præoperativt (undtagen fraktur). Patienten informeres om, at vedkommende vil modtage et lignende WOOS-skema 1 år postoperativt og opfordres til at udfylde det. Information gives også i udleveret pjece, og patientens samtykke til at modtage skemaet efter 1 år skal noteres i registreringsskemaet til skulderalloplastikregistret.

 

Antibiotisk behandling

Præoperativt injektion Zinacef (Cefuroxim) efter vægt i henhold til eksisterende vejledning fra alloplastik-sektoren.

Derefter injektion Zinacef 1,5 g gange 3 dagligt, i praksis aftendosis på OP-dagen og dagen efter morgen- og frokostdosis, hvorefter patienten typisk udskrives.

Ved påvirket nyrefunktion og/eller vægt under 40 kg reduceres dosis.

 

Behandling

Lejring: Lazy beach chair med armen fri (+ Trimano) og uden skulderstøtte.

Ved artrose er førstevalg en anatomisk total alloplastik (TSA). Ved TSA indsættes kugler mhp. RSA i henhold til gældende regime.

Ved rotator cuff-artropati er førstevalg en reversed total alloplastik (RSA).

Ved fraktur er førstevalg en hemialloplastik.

 

Efterbehandling

Alle alloplastikker skal registreres i Dansk Skulderalloplastik Register. Umiddelbart efter operationen udfyldes registreringsskema.

De første 6 uger anvender patienten collar’n’cuff og laver passive øvelser i henhold til mundtlig og skriftlig instruks, se nedenfor.

Efter 6 uger påbegyndes aktive øvelser. Der er ingen restriktioner.

 

Ambulante kontroller

Sædvanligvis efter 6 uger og 3 måneder; derudover efter behov.

Ved RSA er der følgende kontroller, i det der ved alle foretages RSA-optagelser:

 

6 uger + rtg.

Læge

3 mdr + rtg.

Læge

6 mdr

Kun røntgen

1 år

Fysioterapeut

2 år

Kun røntgen

 

 

Referencer

Årsrapport Dansk Skulderalloplastik Register

Surgery for Shoulder Osteoarthritis: A Cochrane Systematic Review

Cochrane review: Interventions for treating shoulder fractures in adults

 

Patientinformation

Indsættelse af skulderprotese efter brud

Indsættelse af skulderprotese ved ledsygdom

Sådan træner du skulderen, når du har fået en skulderprotese