Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Myocrisin

Indikation1

Præparat1

Kontraindikationer1

Bivirkninger1

Dosis1

Interaktioner1

Kontrol1

Indikation

Reumatoid artrit, psoriasis artrit, juvenil kronisk atrit og andre artritsygdomme.

Præparat

Myocrisin inj. (40 mg/ml, 100 mg/ml).

Kontraindikationer

Absolutte: Leukopeni (neutrocyttal < 1,5 milliarder/l) og/eller trombocytopeni (trombocyttal <100 milliarder/l). Graviditet og amning. SLE. Svære toksiske bivirkninger under tidligere behandling med guldsalte. Enterocolitis og lungefibrose. Nefropati (proteinuri, patologisk urinmikroskopi, forhøjet s-kreatinin), hepatopati (herunder aktiv hepatitis).
Forsigtighed ved samtidig behandling med ACE-hæmmere og natrium-aurotiomalanat (øget risiko for alvorligere anafylaktiske reaktioner).

Bivirkninger

Lette: Pruritus og ekstantemer. Metalsmag, stomatitis, gastritis, diareer, influenzalignende symptomer. Moderate til svære: Knoglemarvsdepression (trombocytopeni, sjældnere neutrocytopeni, aplastisk anæmi og pancytopeni). Nyrepåvirkning (proteinuri), sjældent nefrotisk syndrom. Leverpåvirkning. Erytrodermi, eksfoliativ dermatitis. Ulcerøs enterocolitis. Neuropati, polyneuropati/Guillain-Barré’s syndrom/encefalopati. LE-syndrom.

Dosis

Doseres x 1 ugentligt: Der gives 10 mg i.m. første gang, herefter 20 mg i.m. anden gang, herefter 50 mg i.m. x 1 ugentligt. Når totaldosis på ca. 1000 mg er givet, reduceres dosis i form af et stigende intervaller mellem hver injektion (2, 3, 4 og 6 uger). Ved tegn på opblusning af sygdommen reduceres dosisintervallet indtil effekt. Har der ikke været effekt efter 6 måneders behandling, regnes behandlingsresultatet for negativt, og behandlingen seponeres.

Interaktioner

Bør ikke samtidig behandles med antimalariamidler,Azathioprin (Imurel), Cyclophosphamid el. anden cytostatika. Disse stoffer bør seponeres 1 måned før guldbehandling påbegyndes.

Kontrol

Forud for hver injektion: Kontrolblodprøver: Hæmoglobin, leukocytter, differentialtælling, trombocytter, ALAT, basiske fosfataser, karbamid, kreatinin, CRP samt urin for protein og erytrocytter. Ved faldende leukocyt- og trombocyttal pauseres/seponeres behandlingen. Ved erytrocyturi og/eller proteinuri > 0,5 g/l seponeres behandlingen.