Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sternum-, radialis- og graftbencikatricer ved nyopererede hjertepatienter

Beskrivelse

Observation af cicatrice

 • • Smerte

 • • Rødme

 • • Varme

 • • Hævelse

 • • Sivning

 • • Hæmatom

 • • Funktion af eventuelt vakuum-dræn

Hvis ikke der er pågående sivning fra cicatricen, kan forbindingen fjernes efter 24 timer. Ved sivning skiftes forbindingen efter behov. Forbindingsskift foretages som steril procedure.

Se sårpleje og –behandling inden for anæstesi- og intensivspecialet i Region Nordjylland.

I TIA skiftes forbindingen, hvis 70-80 % af forbindingen er mættet eller hvis forbindingen ikke slutter tæt.

Ved tiltagende sivning, tegn på hæmatom eller infektion, kontaktes vagthavende læge.

Vakuum-dræn seponeres efter aftale med vagthavende thoraxkirurg, normalt dagen efter OP.

Husk at dokumentere forbindingsskift og type i EPJ.

Sternumcikatrice

Efter operation påsættes steril, semipermeabel forbinding med transparent overflade, hvilket gør det muligt at observere sivning.
Hvis cicatricen siver skal forbindingen skiftes hyppigere eller hvis huden bliver macereret eller irriteret, anvendes absorberende forbinding fikseret med transparent film.

Radialiscikatrice

På OP anlægges steril, semipermeable forbinding med transparent overflade og elastikforbinding.

Forbindingsskift

 • • Ved sparsom sivning: Påsæt transparent, semipermeabel forbinding

 • • Ved moderat til kraftig sivning: Påsæt absorberende forbinding og fiksér med film

Elastikforbinding tjekkes ved ankomst til TIA (stramhed, fingre varme/kølige, gennemsivning).

Elastikforbinding omlægges en time efter ankomst til TIA.

Forbindingen skal være mindre komprimerende end peroperativt, skal starte på hånden og slutte ved albuen og anlægges som 8-tals forbinding (ikke rent cirkulært). Elastikforbinding fjernes dagen efter operationen om morgenen.

Saturationsføler sættes på donorarmens første finger, som monitor for blodforsyningen til hånden (første finger forsynes arterielt af arteria radialis. Når denne arterie er fjernet, overtager arteria ulnaris + kollateral forsyning af første finger. Såfremt denne forsyning er insufficient, vil der ikke kunne måles saturation på fingeren).

Observér desuden for farve, kapillærrespons og føleforstyrrelser.

Såfremt saturationen er mindre end 90 eller umålelig, hvis farve eller kapillærrespons er påvirket, eller patienten har føleforstyrrelser, skal vagthavende kontaktes.

Donorarmen eleveres på pude.

Graftbencikatrice

På OP er der anlagt steril forbinding og elastikforbinding. Denne forbinding kan sidde i op til syv døgn.

Forbindingsskift

 • • Ved sparsom sivning: Påsæt transparent, semipermeabel forbinding

 • • Ved moderat til kraftig sivning: Påsæt absorberende forbinding og fiksér med film

 

Elastikforbinding tjekkes ved ankomst til TIA (stramhed, tæerne varme/kølige, gennemsivning). Elastikforbindingen omlægges en time efter ankomst til TIA, for at undgå kraftig kompression (risiko for udvikling af compartment syndrom).

Den først anlagte forbinding fra OP er lagt stramt for at standse blødning.

Forbinding på graftben anlægges som 8-tals forbinding (ikke rent cirkulært) med start fra tæerne og op.

Elastikforbinding på graftben fjernes dagen efter operationen om morgenen.

Formål

At beskrive observataion af og forbindingsskift på sternum-, radialis- og graftbenscicatricer efter hjerteoperation.

Referencer

PRI-dokument: sårpleje og –behandling inden for anæstesi- og intensivspecialet i Region Nordjylland.

PRI-dokument: Præ-, per- og postoperativ infektionsforebyggelse (6.1), Infektionshygiejnen, Region Nordjylland.